Skip to main content

Części usługi PowerApps

Następny temat

Powiązane technologie

Kontynuuj

Obejrzyj ponownie

W pierwszym temacie przewodnika szkoleniowego wspomniano o głównych częściach usługi PowerApps. Teraz przedstawimy te części nieco bardziej szczegółowo. Usługa PowerApps to zestaw współpracujących ze sobą usług i aplikacji oraz powiązanych technologii, które tworzą ten zaawansowany ekosystem. Składniki usługi PowerApps to:

  • witryna web.powerapps.com — służy do zarządzania utworzonymi aplikacjami i udostępniania ich;
  • program PowerApps Studio — służy do tworzenia zaawansowanych aplikacji za pomocą łatwych w użyciu narzędzi wizualnych;
  • usługa PowerApps Mobile — służy do uruchamiania aplikacji na urządzeniach z systemem Windows, iOS i Android;
  • centrum administracyjne usługi PowerApps — służy do zarządzania środowiskami usługi PowerApps i innymi składnikami.

Nie oczekujemy od Ciebie poświęcenia większej ilości czasu na nauczenie się, czym jest usługa PowerApps, ale uważamy, że warto lepiej się z nią zapoznać.

Witryna web.powerapps.com

Tworząc aplikacje, spędzisz tutaj większość czasu. Możesz uczyć się na podstawie przykładowych aplikacji i szablonów, które są tutaj dostępne, i wyświetlać wszystkie utworzone aplikacje. Aplikacje można tworzyć i udostępniać innym osobom oraz organizacjom przy użyciu programu PowerApps Studio dla sieci Web lub PowerApps Studio dla systemu Windows. Zarządzanie danymi: połączenia, bramy i jednostki (wszystkie elementy zostaną pokrótce omówione). Można wyświetlać wszystkie przepływy utworzone w witrynie flows.microsoft.com i zintegrować je z aplikacjami.

Witryna web.powerapps.com

PowerApps Studio

Program PowerApps Studio jest dostępny jako aplikacja sieci Web, której można używać w dowolnej nowoczesnej przeglądarce, oraz jako aplikacja systemu Windows. Program PowerApps Studio ma trzy okienka oraz wstążkę, co sprawia, że tworzenie aplikacji odbywa się podobnie jak tworzenie pokazu slajdów w programie PowerPoint:

  1. lewy pasek nawigacyjny, w którym wyświetlane są miniatury wszystkich ekranów w aplikacji;
  2. okienko środkowe zawierające ekran aplikacji, nad którym pracujesz;
  3. okienko po prawej stronie, w którym określane są opcje, takie jak układ i źródła danych;
  4. lista rozwijana Właściwość służąca do wybierania właściwości, do których stosowane są formuły;
  5. pasek formuły, w którym dodawane są formuły (jak w programie Excel) określające zachowanie aplikacji;
  6. wstążka służąca do dodawania kontrolek i dostosowywania elementów projektu.

PowerApps Studio

PowerApps Mobile

Usługa PowerApps Mobile dla systemu Windows, iOS i Android zapewnia środowisko umożliwiające znajdowanie aplikacji i korzystanie z nich. Zamiast odwiedzać różne sklepy z aplikacjami, możesz pozostać w usłudze PowerApps i mieć dostęp do wszystkich utworzonych aplikacji oraz aplikacji udostępnionych Ci przez inne osoby. Używając aplikacji w usłudze PowerApps Mobile, możesz maksymalnie wykorzystać możliwości urządzenia, takie jak elementy sterujące aparatu, moduł lokalizacji GPS i inne.

PowerApps Mobile

Centrum administracyjne

Centrum administracyjne usługi PowerApps jest scentralizowanym miejscem do administrowania usługą PowerApps dla organizacji. Jest to miejsce, w którym definiuje się różne środowiska zawierające aplikacje, połączenia danych i inne elementy. Centrum administracyjne jest również miejscem służącym do tworzenia baz danych usługi Common Data Service oraz zarządzania uprawnieniami i zasadami dotyczącymi danych.

Centrum administracyjne usługi PowerApps

W następnym temacie poznasz zestaw powiązanych technologii, z którymi współpracuje usługa PowerApps w celu zapewnienia zaawansowanego ekosystemu do tworzenia aplikacji.