Skip to main content

Krótkie omówienie tworzenia aplikacji w usłudze PowerApps

Następny temat

Tworzenie pierwszej aplikacji w usłudze PowerApps

Kontynuuj

Obejrzyj ponownie

Teraz, kiedy znasz już podstawy usługi PowerApps, zapoznaj się z krótkim przewodnikiem rozpoczynania pracy z aplikacjami. Przyjrzymy się przykładowym aplikacjom oraz omówimy sposoby tworzenia aplikacji przy użyciu szablonu, korzystania z aplikacji udostępnionych oraz tworzenia aplikacji na podstawie źródła danych. W następnym temacie przedstawimy tworzenie aplikacji w praktyce.

Zapoznaj się z przykładowymi aplikacjami

W witrynie web.powerapps.com dostępnych jest kilka przykładowych aplikacji, których można używać w przeglądarce internetowej. Przejrzyj te aplikacje, aby szybko poznać możliwości aplikacji w usłudze PowerApps oraz sposoby, w jakie mogą one pomóc Twojej firmie.

Przykładowe aplikacje w usłudze PowerApps

Każda przykładowa aplikacja jest przeznaczona do określonego celu, na przykład zarządzania budżetem, inspekcji lokacji lub śledzenia biletów usługi. Te aplikacje zawierają przykładowe dane, aby Cię zainspirować. Ta aplikacja ilustruje, jak firma z branży podłogowej może ułatwić przedstawicielom działu obsługi klienta prezentowanie precyzyjnych i natychmiastowych wycen podczas wizyt u klientów.

Przykładowa aplikacja w usłudze PowerApps dla branży podłogowej

Tworzenie aplikacji na podstawie szablonu

Innym dobrym sposobem na rozpoczęcie pracy jest utworzenie aplikacji na podstawie szablonu. Szablony są po prostu przykładowymi aplikacjami, które można otworzyć, aby zrozumieć, jak zostały zbudowane. Szablony zawierają przykładowe dane, które mają ułatwić poznanie możliwości, a otwarcie ich w programie PowerApps Studio pomoże zobaczyć w praktyce, w jaki sposób powstała aplikacja. Należy pamiętać, że obecnie szablony są dostępne tylko w programie PowerApps Studio dla systemu Windows, a nie w programie PowerApps Studio dla sieci Web.

Szablon aplikacji PowerApps

Na przykład przy użyciu szablonu Śledzenie budżetu można utworzyć aplikację ułatwiającą śledzenie budżetu projektów i zdarzeń z niestandardowymi kategoriami, łatwym wprowadzaniem danych i wizualizacjami, które wyraźnie przedstawiają wydatki.

Szablon aplikacji do śledzenia budżetu w usłudze PowerApps

Korzystanie z udostępnionych aplikacji

Jeśli Twój zespół zaczął już korzystać z usługi PowerApps, możliwe, że inne osoby udostępniły Ci już aplikacje. Gdy inne osoby udostępnią Ci aplikacje, są one wyświetlane w usłudze AppSource oraz w usłudze Dynamics 365, jeśli zdecydujesz, aby zostały tam dodane. Jeśli jesteś współautorem tych aplikacji, są one wyświetlane również w witrynie web.powerapps.com.

Udostępnianie w usłudze PowerApps

Tworzenie aplikacji na podstawie źródła danych

Twórz aplikacje w programie PowerApps Studio dla sieci Web lub PowerApps Studio dla systemu Windows. Umożliwiają one łączenie ze źródłami danych i rozpoczęcie tworzenia aplikacji przy użyciu projektanta wizualnego.

Tworzenie aplikacji PowerApps na podstawie danych

Doskonałym sposobem na rozpoczęcie pracy jest wygenerowanie aplikacji na podstawie własnych danych. Wskaż wybrane źródło danych w usłudze PowerApps (na przykład listę programu SharePoint) i obserwuj, jak usługa PowerApps automatycznie tworzy trzyekranową aplikację umożliwiającą przeglądanie listy, wyświetlanie szczegółowych rekordów i edytowanie danych. Następnie możesz rozpocząć dostosowywanie tej aplikacji, aby wyglądała i zachowywała się dokładnie tak, jak chcesz. W następnym temacie zobaczymy, jak utworzono następującą aplikację.

Aplikacja trzyekranowa usługi PowerApps

Można również tworzyć aplikacje od podstaw i dodawać kolejno wszystkie elementy, ale najłatwiej jest poznać usługę PowerApps, zaczynając od przykładowej aplikacji lub szablonu albo łącząc się ze źródłem danych, aby usługa PowerApps automatycznie wygenerowała aplikację. Następnie możesz rozwijać aplikację i dać się ponieść wyobraźni — będzie do tego wiele okazji w dalszej części kursu. W następnym temacie dowiesz się, jak wygenerować aplikację na podstawie danych.