Skip to main content

Powiązane technologie

Następny temat

Krótkie omówienie tworzenia aplikacji w usłudze PowerApps

Kontynuuj

Obejrzyj ponownie

Podczas korzystania z usługi PowerApps często używane są również następujące technologie pomagające w tworzeniu i udostępnianiu niezawodnych aplikacji w organizacji. Aplikacje mogą integrować dane z wielu źródeł i zawierać przepływy pracy umożliwiające automatyzację zadań.

  • Microsoft Flow — umożliwia tworzenie automatycznych przepływów pracy między ulubionymi aplikacjami i usługami.
  • Źródła danych, połączenia i łączniki oraz bramy — umożliwiają pobieranie do aplikacji danych lokalnych i przechowywanych w chmurze.
  • Common Data Service — umożliwia integrowanie danych biznesowych w oparciu o wspólny model danych.
  • Microsoft Dynamics 365 — umożliwia uruchamianie wszystkich aplikacji biznesowych w sieci Web.
  • Microsoft AppSource — centralna lokalizacja, w której możesz udostępniać aplikacje oraz znaleźć aplikacje firmy Microsoft i jej wielu partnerów.

Microsoft Flow

Microsoft Flow to usługa umożliwiająca automatyzację przepływów pracy między coraz liczniejszymi aplikacjami i usługami, z których korzystają użytkownicy biznesowi. Usługa Microsoft Flow może przyspieszać działanie Twojej firmy, dzięki czemu możesz poświęcać mniej czasu na wykonywanie prostych, powtarzalnych zadań, a więcej na to, co faktycznie chcesz osiągnąć. Dzięki zastosowaniu technologii Microsoft Flow w połączeniu z usługą PowerApps możesz tworzyć aplikacje wyzwalające przepływy pracy i reagujące na nie.

Microsoft Flow

Źródła danych, połączenia i łączniki oraz bramy

Istnieje wiele źródeł danych, które mogą być dla Ciebie istotne, a łączniki dostępne w usłudze PowerApps umożliwiają nawiązywanie połączeń z tymi źródłami danych. Poniżej przedstawiono przykłady najpopularniejszych źródeł danych — wiele z nich to usługi w chmurze, takie jak usługa Salesforce. Być może łączniki nie są tym, co najbardziej interesuje Cię w tworzeniu aplikacji, ale są niezbędnym elementem, który umożliwia pracę z danymi istotnymi dla Ciebie, Twoich współpracowników i klientów. W przypadku danych przechowywanych lokalnie, a nie w chmurze, w celu utworzenia niezawodnego połączenia między źródłem danych a aplikacjami PowerApps używa się bramy. Brama znajduje się na komputerze lokalnym i komunikuje się z usługą PowerApps.

Źródła danych i łączniki w usłudze PowerApps

Microsoft Common Data Service

Usługa Common Data Service ułatwia integrowanie danych biznesowych z wielu źródeł. Usługa ta zawiera wspólny model danych, składający się z wielu jednostek, które są wspólne dla różnych aplikacji i procesów biznesowych, na przykład Contact, Product czy Sales Order. Usługa przechowuje dane w sposób skalowalny i niezawodny oraz udostępnia je w taki sposób, aby wiele aplikacji mogło ich używać. Mogą to być tworzone przez Ciebie aplikacje PowerApps, inne aplikacje firmy Microsoft lub aplikacje innych firm. Na poniższej ilustracji widoczny jest fragment jednostki Contact w witrynie web.powerapps.com.

Jednostka Contact w usłudze PowerApps

Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 to usługa w chmurze zawierająca specjalistyczne aplikacje zaprojektowane do obsługi specyficznych procesów biznesowych, takich jak automatyzacja sprzedaży, działalność operacyjna czy obsługa klienta. Dzięki usłudze PowerApps możesz udostępniać aplikacje w usłudze AppSource, aby umożliwić użytkownikom, którym je udostępniasz, wyświetlanie i uruchamianie tych aplikacji w usłudze Dynamics 365 oraz na urządzeniach przenośnych. Zaletą usługi Dynamics 365 jest zapewnienie jednej lokalizacji do uruchamiania wszystkich aplikacji biznesowych, zarówno tych tworzonych w Twojej organizacji, jak i dostarczanych przez firmę Microsoft lub inne firmy.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft AppSource

Usługa AppSource umożliwia łatwe znajdowanie i wypróbowywanie aplikacji tworzonych zarówno przez Twoich współpracowników, jak i przez firmę Microsoft i jej partnerów. Aplikacje udostępnione za pomocą usługi PowerApps są udostępniane w usłudze AppSource. Możesz zdecydować, czy chcesz udostępnić je tylko osobom w Twojej organizacji, czy też mają być dostępne publicznie.

Microsoft AppSource

Masz teraz nieco więcej informacji na temat różnych składników usługi PowerApps i powiązanych technologii. Nie musisz jednak uczyć się tej listy na pamięć — w kolejnych częściach kursu pogłębisz swoją wiedzę na temat poszczególnych składników. W następnej części zapoznasz się z dostępnymi opcjami tworzenia aplikacji.