Skip to main content

Dostosowywanie aplikacji (lista programu SharePoint)

Następny temat

Informacje o formułach aplikacji (lista programu SharePoint)

Kontynuuj

Obejrzyj ponownie

Pierwsze dwa tematy w tej sekcji dotyczyły generowania aplikacji na podstawie listy programu SharePoint i zawierały informacje umożliwiające lepsze zrozumienie budowy aplikacji z trzema ekranami. Aplikacja wygenerowana przez usługę PowerApps jest przydatna, ale często dojdziesz do wniosku, że warto ją dostosować. W tym temacie omówimy pewne podstawowe zmiany wprowadzane na poszczególnych ekranach aplikacji. Istnieje o wiele więcej możliwości dostosowywania aplikacji — przejdziemy do nich w kolejnych tematach. Zanim do tego dojdziemy, możesz już korzystać w praktyce z informacji przedstawionych tutaj. Sprawdź, jak możesz dostosować dowolną aplikację wygenerowaną na podstawie listy, pliku programu Excel lub innego źródła. Jest to zdecydowanie najlepszy sposób, aby dowiedzieć się, w jaki sposób tworzone są aplikacje.

Ekran Przegląd

Rozpoczniemy od ekranu przeglądania. Lista programu SharePoint zawiera obrazy poszczególnych produktów, ale domyślnie nie są one wyświetlane. Teraz to zmienimy. W okienku po prawej stronie wybierz inny układ ekranu przeglądania z karty Układ. Wyniki zostaną wyświetlone od razu, ponieważ usługa PowerApps aktualizuje aplikacje na bieżąco, w miarę wprowadzania zmian.

Zmienianie układu ekranu przeglądania

Po wybraniu właściwego układu można zmienić wyświetlane pola. Kliknij lub naciśnij pole w ramach pierwszego elementu, a następnie w okienku po prawej stronie zmień wyświetlane dane poszczególnych elementów. Daje to lepsze podsumowanie każdego elementu na liście.

Zmienianie pól na ekranie przeglądania

Ekran Szczegóły

Na ekranie szczegółów zmienimy kolejność pól i włączymy wyświetlanie obrazów. Procedura będzie nieco inna niż w przypadku ekranu przeglądania, ponieważ na tym ekranie znajdują się inne kontrolki. Kliknij lub naciśnij pole, a następnie w okienku po prawej stronie przeciągnij pole Tytuł na górę listy. Następnie kliknij lub naciśnij pole Obraz, aby je wyświetlać.

Zmienianie pól na ekranie szczegółów

Ekran edytowania/tworzenia

Na koniec zmienimy jedno z pól na ekranie umożliwiającym edytowanie i tworzenie wpisów, aby ułatwić wprowadzanie tekstu. Kliknij lub naciśnij pole tekstowe Przegląd, a następnie wybierz kontrolkę Edytuj tekst wielowierszowy.

Zmienianie pól na ekranie edytowania

Jak widzisz, wykonując kilka podstawowych czynności, można znacznie udoskonalić wygląd i funkcjonalność wygenerowanej aplikacji. W tym temacie skupiliśmy się na interfejsie użytkownika programu PowerApps Studio udostępniającym wiele opcji dostosowywania aplikacji. W następnym temacie przejdziemy do formuł, które odgrywają istotną rolę w kształtowaniu działania aplikacji.