Skip to main content

Informacje o formułach aplikacji (lista programu SharePoint)

Następny temat

Generowanie aplikacji (usługa Common Data Service)

Kontynuuj

Obejrzyj ponownie

Jedną z głównych korzyści wynikających z używania usługi PowerApps jest brak konieczności pisania tradycyjnego kodu aplikacji — nie musisz być zatem programistą, aby tworzyć aplikacje. W dalszym ciągu konieczny jest jednak sposób na wyrażenie logiki aplikacji w celu kontrolowania nawigacji, filtrowania, sortowania i innych funkcji w ramach aplikacji. Do tego właśnie służą formuły. Jeśli masz doświadczenie w korzystaniu z formuł programu Excel, podejście użyte w usłudze PowerApps powinno wydać Ci się znajome. W tym temacie zostanie przedstawionych kilka podstawowych formuł służących do formatowania tekstu, a następnie zostaną omówione trzy formuły dołączone za pomocą usługi PowerApps do wygenerowanej aplikacji. W ten sposób poznasz możliwości, jakie dają formuły. Następnie możesz poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z innymi formułami znajdującymi się w wygenerowanej aplikacji, a także napisać swoje własne formuły.

Informacje na temat formuł i właściwości

W poprzednim temacie pole Cena zostało dołączone w galerii ekranu przeglądania, ale zostało wyświetlone jako zwykły numer bez symbolu waluty. Załóżmy, że chcemy dodać znak dolara, a także zmienić kolor tekstu w zależności od kosztu danego elementu — na przykład na kolor czerwony, jeśli element jest droższy niż 5 USD; w przeciwnym razie na kolor zielony. Obrazuje to poniższa ilustracja.

Formatowanie tekstu pod kątem koloru i waluty

Zacznijmy od formatowania waluty. Domyślnie usługa PowerApps po prostu stosuje wartość Cena dla każdego elementu, która jest ustawiana jako właściwość Tekst pola tekstowego, w którym wyświetlana jest cena.

Formatowanie domyślne pola Cena

Aby dodać symbol waluty Stanów Zjednoczonych, kliknij lub naciśnij kontrolkę pola tekstowego, a na pasku formuły ustaw właściwość Tekst dla tej formuły.

Formatowanie waluty pola Cena

W formule Text(Price, "[$-en-US]$ ##.00" funkcja Text jest używana do określenia sposobu, w jaki ma zostać sformatowana liczba. Formuła ta przypomina formułę programu Excel, ale formuły usługi PowerApps odnoszą się do kontrolek i innych elementów aplikacji, a nie komórek w arkuszu kalkulacyjnym. Jeśli klikniesz lub naciśniesz kontrolkę, a następnie klikniesz lub naciśniesz listę rozwijaną, zostanie wyświetlona lista właściwości mających zastosowanie do kontrolki. Na przykład poniżej znajduje się część listy właściwości pola tekstowego. Niektóre właściwości mają zastosowanie względem wielu różnych kontrolek, a inne dotyczą tylko określonej kontrolki.

Ustawianie właściwości

Aby warunkowo sformatować kolor na podstawie ceny, użyj formuły takiej jak poniższa względem właściwości Kolor pola tekstowego: If(Price > 5, Color.Red, Color.Green).

Formatowanie koloru pola Cena

Formuły dołączone do wygenerowanej aplikacji

Po zapoznaniu się ze sposobem używania formuł w połączeniu z właściwościami zostaną przedstawione trzy przykłady formuł używanych przez usługę PowerApps w wygenerowanej aplikacji. Wszystkie te przykłady pochodzą z ekranu przeglądania i działają z właściwością OnSelect służącą do definiowania akcji, która jest wykonywana po kliknięciu lub naciśnięciu przez użytkownika kontrolki aplikacji.

 • Pierwsza formuła jest skojarzona z kontrolką IconNewItem1: Ikona nowego elementu . Kliknięciu lub naciśnięcie tej kontrolki powoduje przejście z ekranu przeglądania do ekranu edytowania/tworzenia i utworzenie elementu.

  • Formuła to NewForm(EditForm1);Navigate(EditScreen1, ScreenTransition.None)
  • Formuła tworzy wystąpienie nowego formularza edycji, a następnie powoduje przejście do ekranu edytowania/tworzenia, gdzie możliwe będzie utworzenie nowego elementu. Wartość ScreenTransition.None oznacza, że nie istnieje żadne przejście między ekranami (na przykład zanikanie).
 • Druga formuła jest skojarzona z kontrolką IconSortUpDown1: Ikona sortowania galerii . Kliknięciu lub naciśnięcie tej kontrolki powoduje posortowanie elementów w galerii ekranu przeglądania.

  • Formuła to UpdateContext({SortDescending1: !SortDescending1})
  • Formuła używa funkcji UpdateContext do zaktualizowania zmiennej o nazwie SortDescending1. Wartość zmiennej jest przełączana za każdym razem, gdy ma miejsce kliknięcie kontrolki. Dzięki temu do galerii na tym ekranie przekazywana jest informacja o sposobie sortowania elementów (obejrzyj film, aby uzyskać więcej informacji).
 • Trzecia formuła jest skojarzona z kontrolką NextArrow1: Ikona strzałki przejścia do ekranu szczegółów . Kliknięciu lub naciśnięcie tej kontrolki powoduje przejście z ekranu przeglądania do ekranu szczegółów.

  • Formuła to Navigate(DetailScreen1, ScreenTransition.None)
  • Formuła przechodzi do ekranu szczegółów, ponownie bez używania przejścia.

W aplikacji istnieje wiele innych formuł, więc warto poświęcić trochę czasu, klikając kontrolki i sprawdzając, jakie formuły są ustawiane dla różnych właściwości.

Podsumowanie

W ten sposób dotarliśmy do końca sekcji poświęconej wygenerowanej aplikacji, w której znajdowały się szczegółowe informacje dotyczące ekranów, kontrolek, właściwości i formuł zapewniającym aplikacji jej możliwości. Dokładne zapoznanie się z informacjami zawartymi w tej sekcji powinno pozwolić na lepsze zrozumienie sposobu działania wygenerowanej aplikacji. Tę wiedzę można teraz wykorzystać do tworzenia własnych aplikacji.

Przed przejściem do następnej sekcji wrócimy do programu SharePoint, aby sprawdzić, w jaki sposób aplikacja jest teraz zintegrowana ze środowiskiem listy. Jak widać aplikacja FlooringApp działa teraz jako widok listy i jest uruchamiana przez kliknięcie pozycji Otwórz. Zapewnia to prosty sposób zarządzania listami przy użyciu przyjaznego i dostosowanego interfejsu.

Aplikacja jako widok listy programu SharePoint

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej aplikacji SharePoint możesz teraz przejść do następujących sekcji:

W sekcji dotyczącej zarządzania znajdują się informacje dotyczące sposobu udostępniania aplikacji i tworzenia ich wersji, a także wprowadzenie do środowisk, czyli kontenerów dla aplikacji, danych i innych zasobów. Zalecamy każdemu zapoznanie się w pewnym momencie z sekcją dotyczącą zarządzania. W sekcji dotyczącej usługi Common Data Service również znajdują się bardzo przydatne informacje, na przykład dotyczące kolejnych sposobów dostosowania aplikacji.