Generowanie aplikacji (lista programu SharePoint)

Następny temat

Poznawanie wygenerowanej aplikacji (lista programu SharePoint)

Kontynuuj

Obejrzyj ponownie

W tej sekcji kursu utworzymy aplikację z listy programu SharePoint „Flooring Estimates” (Kosztorysy podłóg). Z aplikacji może korzystać na przykład kosztorysant w siedzibach klienta w celu sprawdzania wartości z listy i ich aktualizowania. W sekcji Wprowadzenie został przedstawiony sposób generowania aplikacji z tej samej listy — dlaczego więc zajmujemy się tym ponownie? Po pierwsze zamiast uruchomienia narzędzia PowerApps Studio zostanie przedstawiony sposób, w jaki usługa PowerApps jest zintegrowana z usługą SharePoint Online. Po drugie przedstawimy bardziej szczegółowe informacje dotyczące tworzenia aplikacji i dostosowywania ich. Z całą pewnością w tej sekcji uzyskasz nowe informacje, zatem do dzieła!

Generowanie aplikacji

Na poniższej ilustracji przedstawiono listę programu SharePoint „Flooring Estimates” (Kosztorysy podłóg), która zawiera podstawowe informacje, takie jak nazwa i cena oraz obraz dla każdego typu podłogi. Pokazuje to aktualny sposób integracji usług PowerApps i Microsoft Flow z usługą SharePoint Online, dzięki czemu możesz w łatwy sposób tworzyć aplikacje i przepływy z listy.

Lista Flooring Estimates (Kosztorysy podłóg)

Aby utworzyć aplikację, kliknij pozycję PowerApps, a następnie kliknij pozycję Utwórz aplikację. W okienku po prawej stronie wprowadź nazwę aplikacji, a następnie kliknij pozycję Utwórz. Po kliknięciu pozycji Utwórz w usłudze PowerApps rozpoczyna się generowanie aplikacji. Usługa PowerApps dokładnie analizuje Twoje dane, aby wygenerować przydatną aplikację jako punkt wyjścia.

Generowanie aplikacji z listy

Wyświetlanie aplikacji w programie PowerApps Studio

Twoja nowa aplikacja składająca się z trzech ekranów zostanie otwarta w programie PowerApps Studio. Wszystkie aplikacje wygenerowane na podstawie danych mają ten sam zestaw ekranów:

  • Ekran przeglądania, na którym możesz przeglądać, sortować, filtrować i odświeżać dane pobierane z listy, a także dodawać elementy, klikając ikonę (+).
  • Ekran szczegółów, na którym możesz wyświetlać dodatkowe szczegóły wybranego elementu, a także usunąć go lub edytować.
  • Ekran edytowania/tworzenia, który umożliwia edytowanie istniejącego elementu lub utworzenie nowego.

Klikaj lub naciskaj poszczególne ekrany na lewym pasku nawigacyjnym.

Wygenerowana aplikacja

Uruchamianie aplikacji w trybie podglądu

Kliknij lub naciśnij ikonę Strzałka uruchamiania podglądu aplikacji w prawym górnym rogu, aby uruchomić aplikację. Jeśli rozejrzysz się po aplikacji, zobaczysz, że zawiera wszystkie dane z listy i zapewnia dobre domyślne środowisko.

Uruchamianie aplikacji w trybie podglądu

W następnej części omówimy utworzoną aplikację bardziej szczegółowo, a później przedstawimy sposób dostosowywania jej do swoich potrzeb.