Osoba korzystająca z laptopa, prawdopodobnie określająca zabezpieczenia i skalowalność platformy niskokodowej

Jak bezpieczne i skalowalne są platformy niskokodowe?

Development niskokodowy zmienił szybkość kompilowania i uruchamiania aplikacji, witryn internetowych oraz procesów w różnych organizacjach. Takie szybkie podejście do innowacji rozpoczęło erę pracy z deweloperami obywatelskimi, czyli osobami bez doświadczenia w tradycyjnym kodowaniu lub tylko niewielką wiedzą na ten temat. Platformy niskokodowe nie tylko dały tym pracownikom narzędzia zwiększające ich efektywność, ale także rozwiązania usprawniające współpracę między zespołami, wprowadzanie automatyzacji i ulepszanie wyników — i rozwijające się firmy to widzą.

Mimo licznych korzyści wdrażanie rozwiązań niskokodowych wzbudza również uzasadnione obawy liderów biznesowych i liderów IT.

Zakup platformy niskokodowej bez przemyślenia długoterminowego rozwoju może oznaczać, że skalowanie platformy będzie niemożliwe — i będzie kosztować więcej czasu i pieniędzy niż oczekiwano lub uwzględniono w budżecie. Ponadto jeśli zespół, który planuje używać platformy, dokonuje zakupu, nie kontaktując się z zespołem IT, może narazić firmę i dane klientów na ryzyko, jeśli oprogramowanie nie jest bezpieczne.

Zidentyfikowanie zabezpieczeń i skalowalności platformy niskokodowej wymaga dokładniejszego zbadania jej możliwości i dostosowania ich do celów i potrzeb organizacji.

Jak sprawdzić, czy platforma niskokodowa jest skalowalna

Łatwo jest zakładać, że każda kupowana platforma oferuje skalowalność rozwiązań niskokodowych. Aby platforma była naprawdę skalowalna, musi być w stanie obsłużyć zwiększanie liczby użytkowników, aplikacji, danych i procesów. Ponadto celem profesjonalnych deweloperów, którzy pomagają w developmencie rozwiązań niskokodowych, jest pisanie kodu, który nie wymaga regularnych aktualizacji w związku ze zmianami.

Jeśli platforma nie może dotrzymać kroku rozwojowi firmy, może to negatywnie wpłynąć na produktywność, zyski i zadowolenie klientów.

Jakie funkcje obsługują skalowalność?

Aby upewnić się, że platforma niskokodowa pasuje do długoterminowych celów rozwoju, należy szukać następujących elementów:

Interfejs API

Interfejsy API umożliwiają aplikacjom komunikowanie się ze sobą. W przypadku skalowalnych aplikacji niskokodowych możliwość przesyłania danych między aplikacjami i witrynami jest przydatna, jeśli przeprowadzasz integrację z aplikacjami innych firm, innymi aplikacjami w organizacji oraz starszymi platformami. Bez możliwości konfigurowania interfejsów API w witrynach internetowych i aplikacjach niskokodowych zarządzanie danymi i uruchamianie procesów w firmie będzie coraz trudniejsze.

Architektura danych

Jeśli obecnie wprowadzasz w firmie platformę niskokodową, na której użytkownicy będą szybko tworzyć aplikacje, a deweloperzy będą mogli pracować nad skalowalnym kodem, upewnij się, że architektura jest na tyle elastyczna, aby przechowywać dane zbierane przez aplikacje i zarządzać nimi. Wiele rozwijających się organizacji wybiera architekturę chmurową, która oferuje bezpieczną, scentralizowaną lokalizację zaprojektowaną do zarządzania dużymi ilościami danych.

Funkcjonalność

Oprócz interfejsów API można dodatkowo obsługiwać skalowalność, korzystając z opcji, takich jak mikrousługi, które pozwalają dzielić poszczególne aplikacje według wykonywanych działań, na przykład na moduły. Jeśli deweloperzy planują korzystanie z platformy niskokodowej, pozwoli to łatwo pracować w różnych aplikacjach i poświęcać mniej czasu na zarządzanie, weryfikowanie i rozwiązywanie problemów.

Skalowalność nie jest zależna od samej funkcji produktu i infrastruktury. Przed zakupem i wdrożeniem platformy niskokodowej należy wziąć pod uwagę kilka innych kwestii.

Umowa z dostawcą

Opcje dostosowania pojemności platformy, uzyskiwania dostępu do ważnej dokumentacji, uzyskiwania pomocy technicznej oraz obsługi kontroli danych i przepływów pracy zależą od wybranego dostawcy. Dokładnie przeczytaj umowę z dostawcą i skonsultuj się z osobami decydującymi o kwestiach związanymi z infrastrukturą IT. W przeciwnym razie może nastąpić zablokowanie przez dostawcę, co oznacza, że nie będzie można skalować ponad określony limit z powodu ustaleń podczas kupowania licencji.

Dokumentacja dotycząca platformy

Aby poprawnie zarządzać skalowaniem, należy zachować dokumentację dotyczącą tego, kto korzysta z platformy, jakie ma prawa dostępu oraz które części organizacji będą współpracować z częścią platformy lub jej produktami. Jeśli najlepsze rozwiązania nie istnieją, kontrolowanie użycia oraz poprawne planowanie oraz wykonywanie skalowania będzie stawać się coraz trudniejsze w miarę upływu czasu.

Mierzenie skalowalności platformy

Określając właściwą platformę dla swojego zespołu, zastanów się nie tylko nad liczbą aplikacji do opracowania, ale także nad tym, kto będzie nad nimi pracował. Niektóre zespoły są w dużym stopniu zależne od tego, czy profesjonalni deweloperzy napiszą skalowalny kod na potrzeby obsługi inicjatyw dotyczących rozwiązań niskokodowych, a inne od możliwości współpracy między deweloperami i innymi pracownikami.

Na podstawie tych informacji można określić potencjalną pożądaną szybkość skalowania, która jest reprezentowana przez skalowalność czasu developmentu i środowiska uruchomieniowego.

Skalowalność czasu developmentu reprezentuje czas tworzenia aplikacji i wprowadzania ich do użycia. Mierzenie koncentruje się na czasie wykonywania następujących działań:

 • Dołączanie.
 • Współpraca między deweloperami obywatelskimi i profesjonalnymi.
 • Dostosowywanie kodu.
 • Komunikacja i integracja między narzędziami.

Skalowalność środowiska uruchomieniowego reprezentuje czas wydajności aplikacji utworzonych na platformie. Mierzenie koncentruje się na szybkości, z jaką platforma może wykonywać następujące czynności:

 • Automatyzowanie zadań.
 • Błyskawiczne wdrażanie aplikacji za pomocą konteneryzacji.
 • Wdrażanie na wielu platformach lub na platformie chmury hybrydowej.
 • Obsługa wdrażania aplikacji na żądanie.

Znaczenie zabezpieczeń rozwiązań niskokodowych

Skalowalna platforma niskokodowa umożliwia zespołom tworzenie większej liczby aplikacji w krótszym czasie. Jednak chęć szybkiego rozwoju i przyznania użytkownikom dalszych praw dostępu może powodować ryzyko, jeśli wybierzesz niewłaściwą platformę. Wiele z nich nie jest poprawnie testowanych i sprawdzanych przez specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, co może powodować potencjalne zagrożenia dla organizacji, jeśli nie zostaną zastosowane odpowiednie środki ostrożności.

Typowe obawy dotyczące zabezpieczeń platform niskokodowych

Mała widoczność lub jej brak

Dokładne poznanie dostawcy jest konieczne nie tylko ze względu na skalowalność. Firmy zewnętrzne nie zawsze tworzą swoje produkty w ten sam sposób. Do dostawcy należy zabezpieczanie kodu źródłowego i uruchamianie testowania luk w zabezpieczeniach. Jeśli kupujesz produkt od organizacji, która nie korzysta ze standardowych praktyk i właściwych certyfikacji, możesz później zapłacić wysoką cenę.

Niezatwierdzone zasoby IT

Gdy członkowie organizacji kupują, instalują i udostępniają oprogramowanie w organizacji i poza nią bez kontaktu z zespołami ds. zabezpieczeń i IT, ryzykują ujawnienie danych wrażliwych i stworzenie luk, które mogą być wykorzystane do potencjalnych ataków, co z kolei może doprowadzić do naruszeń, kar i przestojów.

Niechroniony kod

Jak wspomniano powyżej, platforma, która nie została poprawnie przetestowana przez specjalistów ds. zabezpieczeń, może zawierać kod narażający platformę na ryzyko problemów, które mogą spowodować ujawnienie danych organizacji i klientów.

Brak ciągłości działania

Poza najlepszymi rozwiązaniami w zakresie zabezpieczeń, jeśli nie masz planu sprzedaży ciągłości działania, w przypadku wystąpienia zdarzenia polegającego na naruszeniu zabezpieczeń danych lub awarii platformy istnieje ryzyko utraty danych i zysków z powodu dłuższych przestojów, rozwiązań przygotowywanych na ostatnią chwilę i wysokich kar.

Zabezpieczenia, podobnie jak skalowalność, zależą od wybranej platformy i sposobu zarządzania nią. Wypróbowując różne opcje, pamiętaj o następujących kwestiach:

9 kluczy do określenia zabezpieczeń rozwiązań niskokodowych

 1. Poparcie działów IT i zabezpieczeń. Aby uniknąć wielu problemów, wystarczy uwzględnić kadrę kierowniczą ds. IT i zabezpieczeń w procesach podejmowania decyzji i implementowania platformy niskokodowej. Kadra kierownicza ma dogłębną wiedzę na temat dostawców, certyfikacji i standardów branżowych, luk w zabezpieczeniach i zasad — i zagwarantuje, że dokonasz inwestycji najlepiej odpowiadającej aktualnym potrzebom firmy.
 2. Wymagania dotyczące dostawcy. Bardzo ważne jest zbadanie dostawców zewnętrznych, od których planujesz kupić oprogramowanie. Możesz poprosić o dokumentację ich testów i certyfikacji zabezpieczeń, a także zapytać o ich aktualne mechanizmy kontroli operacji i zabezpieczeń.
 3. Kultura zabezpieczeń. Aby ustanowić zabezpieczenia rozwiązań niskokodowych w całej organizacji, wszystkie zasady zabezpieczeń, reguły ładu i najważniejsze rozwiązania powinny być wymuszane wszędzie. Gdy zasady bezpiecznego działania są powszechnie stosowane, zmniejsza się prawdopodobieństwo naruszenia zabezpieczeń z powodu błędu użytkownika.
 4. Modelowanie zagrożeń. Przed zaimplementowaniem platformy należy poprosić zespół IT o przeprowadzenie dokładnej analizy zagrożeń, co pozwoli na przejrzenie wszystkich punktów wejścia na platformę, zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i zapewnienie, że projekt platformy nie niesie ze sobą istotnego ryzyka.
 5. Analiza kodu statycznego. Kolejny test, który mogą wykonać eksperci techniczni, to analiza mająca na celu znalezienie błędów w kodzie, które mogą wchodzić w interakcje ze źródłami zewnętrznymi i mogą być niezgodne z branżowymi standardami dotyczącymi zabezpieczeń.
 6. Testowanie luk w zabezpieczeniach. Dzięki temu, że specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa zidentyfikują punkty wejścia, których hakerzy mogą użyć do podjęcia próby złamania zabezpieczeń aplikacji i danych, będziesz mieć możliwość stwierdzenia, czy platforma niskokodowa jest naprawdę bezpieczna.
 7. Kontrola dostępu. Upewnij się, że wybrana platforma umożliwia kontrolowanie, kto ma dostęp do platformy, jakie działania może wykonywać oraz co może udostępniać w organizacji i poza nią. Wiele naruszeń zabezpieczeń danych wynika z błędów użytkowników, więc bardzo ważne jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia problemu przez ograniczenie nieautoryzowanego użycia od samego początku.
 8. Hosting. Dowiedz się, gdzie Twoja platforma hostuje dane, aby zapewnić, że dane będą bezpieczne i że będzie można je przywrócić w razie naruszenia zabezpieczeń danych lub ich utraty. Nawet jeśli masz wewnętrzne zespoły ds. IT i zabezpieczeń, bardzo ważne jest przejrzenie umowy licencyjnej w celu sprawdzenia, z kim masz się skontaktować w przypadku problemów z zabezpieczeniami na platformie, które mają zostać rozwiązane przez dostawcę.

Platformy niskokodowe wciąż się zmieniają, tak samo jak wnioski dotyczące powiązanych z nimi korzyści i zagrożeń. Dzięki podejmowaniu uzasadnionych decyzji, poparciu liderów biznesowych i IT oraz ciągłym wysiłkom mającym na celu działanie zgodnie z procesami firma będzie przygotowana do pomyślnego wdrożenia bezpiecznej platformy oraz tworzenia skalowalnych aplikacji, które przyczynią się do rozwoju organizacji.

Często zadawane pytania

Co to jest skalowanie w kodowaniu?

Skalowanie w zakresie kodowania odnosi się do sytuacji, w której platforma może działać nawet wtedy, gdy liczba użytkowników, ilość danych, zakres działań i wielkość zasobów zwiększają się. Użytkownicy mogą oczekiwać, że skalowalna platforma niskokodowa będzie działać poprawnie i oferować takie same dostępne środowisko pracy, gdy zaczniesz tworzyć kolejne aplikacje, witryny internetowe i programy.

Co sprawia, że program jest skalowalny?

Program jest skalowalny, gdy obsługuje rosnące ilości informacji i do rozwoju nie wymaga regularnych zmian początkowego kodowania i projektu. Programy niskokodowe zapewniają skalowalność, umożliwiając użytkownikom dodawanie większej liczby funkcji lub kroków do aplikacji za pomocą przeciągania i upuszczania, co skraca czas, który deweloperzy muszą poświęcić na pracę nad rzeczywistym kodem.

Jak skalować program w górę?

Program można skalować w górę, dodając nową funkcjonalność, która rozszerza jego oryginalne zastosowania — lub całkowicie nowe aplikacje na platformie. Często w przypadku aplikacji niskokodowych użytkownicy dodają więcej procesów, zadań i sposobów interakcji z klientami na podstawie własnych wymagań i interakcji.

Co to jest skalowanie w poziomie i skalowanie w górę?

Skalowanie na zewnątrz to skalowanie w poziomie — jest to dodawanie nowych infrastruktur, takich jak aplikacje, które mają wykonywać nowe funkcje i obsługiwać różne zestawy danych. Skalowanie w górę to skalowanie w pionie — polega ono na rozbudowywaniu aktualnej infrastruktury tak, aby wykonywała większą liczbę funkcji i działań.

Skąd wiadomo, czy kod jest skalowalny?

Kod jest skalowalny, gdy nie ma stałej potrzeby aktualizowania go tak, aby programy mogły działać w miarę rozwoju. W przypadku developmentu niskokodowego zaobserwowano już spadek zapotrzebowania na tradycyjne kodowanie, w związku z czym deweloperzy nie muszą już poświęcać czasu na dodawanie i przerabianie kodu. Użytkownicy mogą po prostu przeciągać i upuszczać funkcje, aby utworzyć coś nowego lub wprowadzić zmiany.

Jak zapewnić skalowalność kodu?

Skalowalny kod można tworzyć, korzystając z narzędzi, takich jak AI i automatyzacja, aby zmniejszyć liczbę powtórzeń i szybciej przeprowadzać aktualizacje, minimalizować pętle i inne zmienne oraz identyfikować szanse skalowania w poziomie. Platforma niskokodowa obsługuje te zadania, oferując narzędzia, za pomocą których osoby inne niż deweloperzy mogą tworzyć i rozwijać projekty zgodnie ze swoimi potrzebami.

Jak zapewnić skalowalność programu?

Przed stworzeniem programu można zaplanować jego skalowalność, określając, do czego będzie służyć, kto będzie go używać i jakie zmiany mogą być wymagane w miarę upływu czasu. Jeśli używasz platformy niskokodowej, możesz również wyznaczyć role deweloperów obywatelskich i profesjonalnych, aby upewnić się, że zarządzanie tworzeniem, uruchamianiem, aktualizacjami i zmianami aplikacji odbywa się prawidłowo.

Czym są zabezpieczenia niskokodowe?

Zabezpieczenia niskokodowe reprezentują zastosowane procesy i rozwiązania, które zapewniają, że platforma niskokodowa oraz zbierane i przechowywane przez nią dane są chronione przed potencjalnymi zagrożeniami. Ponadto ważne jest uwzględnianie reguł zgodności i ładu, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia problemów związanych z błędami użytkowników.

Dlaczego platforma niskokodowa jest ważna?

Platforma niskokodowa jest ważna, ponieważ przyspiesza tworzenie, wydawanie i skalowanie aplikacji oraz witryn internetowych za pomocą łatwych w użyciu narzędzi. Ogranicza to zakres wymaganego tradycyjnego kodowania i umożliwia osobom innym niż deweloperzy tworzenie aplikacji redukujących liczbę powtarzalnych zadań, ułatwiających zwiększanie produktywności oraz angażowanie klientów z pomocą interfejsów AI i automatyzacji.