Osoba używająca laptopa, prawdopodobnie ucząca się tworzyć aplikacje

Jak utworzyć aplikację

5-stopniowy proces, z którego może skorzystać każdy, kto ma świetny pomysł do zrealizowania

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym twórcą z dobrze zapowiadającym się pomysłem, ale bez umiejętności programowania, czy też profesjonalnym deweloperem, pierwsze kroki ku stworzeniu aplikacji, która pozwoli rozwiązać problem biznesowy, będą takie same. Kroki te wiążą się z planowaniem, oszczędzaniem czasu i obniżaniem wydatków w toku tworzenia aplikacji. Rozpocznij nadawać kształt swojej wizji, wykonując tych pięć kroków.

Krok 1. Określ cele przed rozpoczęciem tworzenia aplikacji

Określ jasno cel działania swojej aplikacji. Zdefiniuj swój cel biznesowy, taki jak zwiększenie produktywności lub obniżenie wydatków.

Pytania, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia aplikacji:

 • Co chcesz osiągnąć? Jaki problem pozwoli rozwiązać stworzenie aplikacji? Zastanów się, jakie będzie podstawowe działanie Twojej aplikacji.
 • Czy chcesz utworzyć aplikację natywną dla określonej platformy lub urządzenia mobilnego? A może aplikację hybrydową działającą na różnych platformach?
 • Jeśli chcesz utworzyć aplikację internetową, to czy zamierzasz użyć projektu dynamicznego, aby mieć pewność, że układ, czcionki i elementy graficzne będą wyglądać dobrze na różnych urządzeniach?
 • Jakiego typu dane będzie generować Twoja aplikacja? W jaki sposób trzeba je będzie wizualizować? W jaki sposób odbiorcy aplikacji wykorzystają wygenerowane dane?
 • Z jakich źródeł danych, takich jak Common Data Service i SQL, zamierzasz skorzystać? Czy musisz łączyć się z wieloma źródłami danych?
 • Jak skompilować aplikację? Czy do tworzenia aplikacji należy używać oprogramowania do developmentu aplikacji?

Wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji:

Zdobądź informacje na temat wszystkich zasad, które mogą mieć zastosowanie podczas tworzenia aplikacji lub po jego zakończeniu. Dowiedz się na przykład, czy w firmie nie obowiązują konkretne wymagania dotyczące zabezpieczeń, prywatności lub zgodności z przepisami. A co z przepisami rządowymi oraz wymaganiami dotyczącymi uwierzytelniania/autoryzacji?

Krok 2. Opracuj zarys funkcji nowej aplikacji

Określ sposób działania aplikacji i zastanów się, jakie działania muszą być w niej możliwe do wykonania. Sporządź listę wszystkich przewidywanych funkcji. Mapuj przypadki użycia i przekonaj się, jak prezentuje się projekt Twojej aplikacji, zanim ją skompilujesz.

Jakie funkcje czynią Twoją aplikację wyjątkową? Co można pominąć? Co może spowalniać Cię na etapie późniejszej kompilacji aplikacji? Pierwsza wersja aplikacji powinna być prosta. Uwzględnij w niej tylko to, co najważniejsze. Przyspieszy to proces i ułatwi Ci identyfikację zmian, które trzeba będzie później wprowadzić.

Wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji:

Jeśli aplikacja ma działać w trybie offline, upewnij się, że Twój plan uwzględnia odpowiednią liczbę funkcji, które będą działać bez połączenia z Internetem. Aby aplikacja mogła działać offline, może być konieczne zastosowanie dodatkowych funkcji oszczędzania i wczytywania danych.

Krok 3. Poszukaj istniejących aplikacji i zapoznaj się z ich możliwościami

Sprawdź dostępne aplikacje, które służą do podobnych celów lub pozwalają rozwiązać podobne problemy. Następnie zastanów się, jak je usprawnić lub w jaki sposób oprzeć się na nich w celu przeprowadzenia własnych procesów biznesowych. Na co należy zwracać uwagę podczas przeglądania i porównywania aplikacji:

 1. Poznaj konkretne potrzeby Twojej firmy.
 • Porozmawiaj z osobami, z którymi pracujesz — dowiedz się, jakie trudności napotykają w związku z problemami, które może rozwiązać Twoja aplikacja, oraz jak obecnie sobie z nimi radzą.
 1. Czy ktoś stworzył już potrzebną aplikację?
 • Poczytaj recenzje dostępnych aplikacji — co się w nich podobało użytkownikom, a co nie? Jakich elementów i funkcji w nich brakowało, a jakie okazały się szczególnie przydatne?
 • Powróć do szkicu wykonanego na kartce i ulepsz swoją aplikację
 1. Czy stworzenie tej aplikacji jest możliwe? Sprawdź ograniczenia dotyczące praw autorskich i potencjalne problemy techniczne.
 2. Czy zamierzasz wprowadzić funkcje ułatwień dostępu? Czy przewidujesz lokalizację aplikacji?

Krok 4. Utwórz model szkieletu nowej aplikacji

Model to seria ujęć układu aplikacji, jej funkcji oraz przepływów między jej ekranami. Model pozwoli Tobie oraz innym osobom zrozumieć pożądany wynik działania aplikacji i zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy jeszcze przed rozpoczęciem kompilowania. Pióro i papier sprawdzą się równie dobrze jak narzędzie lub szablon do tworzenia modeli cyfrowych. Utwórz projekt, który będzie prosty i łatwy w nawigacji.

Utwórz model intuicyjnego środowiska użytkownika (UX).

Środowisko użytkownika tworzą przepływy oraz funkcje aplikacji — to one decydują o tym, w jaki sposób użytkownicy wchodzą z aplikacją w interakcje. Co się dzieje, gdy użytkownik dotknie przycisku? Jak następuje przejście z jednego ekranu do drugiego? Ile ekranów będzie musiał wyświetlić użytkownik, zanim osiągnie swój cel? W jakiej kolejności powinny pojawiać się ekrany? Utwórz dla każdego zadania po jednym modelu szkieletu w trybie pełnoekranowym.

Utwórz model interfejsu użytkownika (UI), który będzie dobrze wyglądał.

Zwizualizuj poszczególne ekrany, uwzględniając w swoim modelu funkcje. Pomyśl o typografii, kolorach, ikonach i kartach — zadbaj o spójny wygląd i sposób działania. Wypróbuj różne układy i rozmiary każdego z elementów wizualnych. Umieść w modelu pobieżne schematy lub „skórki” każdego ekranu.

Wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji:

Zastanów się nad innymi niestandardowymi elementami projektu, które chcesz uwzględnić, takimi jak wyskakujące okienka z potwierdzeniami lub przyciski Pokaż/ukryj działające w zależności od uprawnień dostępu lub użytkownika.

Krok 5. Przetestuj i ulepsz szkielet

Już czas na przetestowanie szkieletu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu wykryjesz wszystkie potencjalne problemy z obsługą aplikacji.

Nadaj szkieletowi charakteru interaktywnego.

 • Połącz ekrany i akcje, by zaprezentować symulację działania aplikacji.

Skorzystaj z usług testerów i zadawaj im pytania dotyczące korzystania z aplikacji.

 • Czy po uruchomieniu aplikacji można łatwo dostać się do menu głównego?
 • Czy można łatwo zidentyfikować wszystkie opcje zadań?
 • Które obszary charakteryzują się łatwością obsługi i intuicyjnością?
 • Gdzie można utknąć?
 • Czy podczas przechodzenia między ekranami brak przejrzystości struktury aplikacji spowodował konieczność cofania się?
 • Czy konieczny okazał się krok, którego brakowało lub którego nie udało się znaleźć w aplikacji?
 • Czy w aplikacji znalazły się elementy, które się powtarzały lub były zbędne?

Przeanalizuj uzyskane opinie, sporządź listę poprawek, napraw błędy, a następnie ponownie przetestuj szkielet, aby zobaczyć, czy wszystko działa lepiej. Ten proces należy powtarzać do momentu uzyskania płynności przepływów w aplikacji.

Wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji:

Zanim zaczniesz tworzyć aplikację przy użyciu oprogramowania do tworzenia aplikacji, platformy niskokodowej lub kreatora aplikacji bez kodu, poczekaj, aż wyniki testów szkieletu wykażą, że można bezproblemowo używać środowiska użytkownika. Jeśli to nie przyniesie spodziewanych rezultatów, spróbuj użyć tworzenia aplikacji niestandardowej, co może być bardziej pracochłonne, ale pozwala opracować dokładnie taką funkcjonalność i środowisko pracy, jakich potrzebują użytkownicy.

Czas stworzyć aplikację

Po zakończeniu planowania możesz przejść do etapu kompilowania w procesie tworzenia aplikacji. Na początek musisz wybrać narzędzia. Programuj samodzielnie — lub zdecyduj się na kompilowanie aplikacji przy użyciu narzędzi wymagających małego użycia kodu, takich jak usługa Microsoft Power Apps, które wykorzystują metodę „przeciągnij i upuść” oraz wstępnie utworzone składniki AI. Właśnie dzięki temu kompilowanie aplikacji staje się proste.