Aby dostosować program SharePoint za pomocą usługi Power Apps

Dostosuj program SharePoint za pomocą usługi Power Apps

Usługa Power Apps, następca programu InfoPath, umożliwia użytkownikom biznesowym zwiększenie produktywności w programie SharePoint bez konieczności pisania kodu.

JUŻ DZIŚ ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z USŁUGI POWER APPS 

POBIERZ ZAWARTOŚĆ

Dzięki usłudze Power Apps praca z dostosowywaniem formularzy programu SharePoint jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej

Usługa Power Apps pozwala za pomocą niewielkiej ilości kodu tworzyć rozwiązania dla usługi SharePoint Online, które otwierają nowe możliwości dla użytkowników biznesowych. Rozszerz program SharePoint przy użyciu usługi Power Apps, aby zastąpić swoje formularze programu InfoPath.

Przykłady aplikacji

Moje wydatki

Śledź raporty wydatków od przesłania do zatwierdzenia. Rejestruj pozycje wierszy jako pojedyncze naliczenia wydatków i przesyłaj do zatwierdzenia, kiedy będą gotowe. Ta aplikacja zostanie otwarta z danymi przykładowymi, ale wystarczy niewielka konfiguracja, aby dostosować ją do własnych potrzeb.

Pomoc techniczna

Aplikacja Help Desk zapewnia przyjazne w obsłudze środowisko do komunikacji między użytkownikami końcowymi a specjalistami pomocy technicznej. Szybko znajduj odpowiedzi na najważniejsze pytania, śledź postęp otwartych biletów i przeglądaj szczegóły wcześniejszych żądań. Ta aplikacja zostanie otwarta z danymi przykładowymi, ale wystarczy niewielka konfiguracja, aby dostosować ją do własnych potrzeb.

Aby przekształcić formularze programu InfoPath za pomocą usługi Power Apps w celu zwiększenia produktywności

Przekształcanie formularzy programu InfoPath za pomocą usługi Power Apps w celu zwiększenia produktywności

W usłudze Office 365 jest używanych ponad dziesięć milionów list niestandardowych — od prostych list, takich jak kontakty i zadania, po listy obsługujące operacje biznesowe o krytycznym znaczeniu dla działalności w dużych przedsiębiorstwach. Dzięki usłudze Power Apps można bez pisania kodu tworzyć aplikacje, które wchodzą w interakcje z danymi na listach i w bibliotekach programu SharePoint, a także w innych źródłach w chmurze i lokalnych.

Korzystaj z usługi Power Apps, aby tworzyć niestandardowe formularze dla programu SharePoint:

  • Wyświetlanie, tworzenie i modyfikowanie list oraz bibliotek programu SharePoint
  • Natywne funkcje urządzeń przenośnych, w tym kontrola nad aparatem
  • Brak konieczności pisania kodu
  • Automatyzuj procesy, korzystając z rozwiązania Power Automate