Skip to main content
Aby dostosować program SharePoint za pomocą usługi PowerApps

Dostosuj program SharePoint za pomocą usługi PowerApps

Usługa PowerApps, następca programu InfoPath, umożliwia użytkownikom biznesowym zwiększenie produktywności w programie SharePoint bez konieczności pisania kodu.

JUŻ DZIŚ ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z USŁUGI POWERAPPS 

POBIERZ ZAWARTOŚĆ

Dzięki usłudze PowerApps praca z dostosowywaniem formularzy programu SharePoint jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej

Usługa PowerApps pozwala za pomocą niewielkiej ilości kodu tworzyć rozwiązania dla usługi SharePoint Online, które otwierają nowe możliwości dla użytkowników biznesowych. Rozszerz program SharePoint przy użyciu usługi PowerApps, aby zastąpić swoje formularze programu InfoPath.

Przykłady aplikacji

My Expenses

Śledź raporty wydatków od przesłania do zatwierdzenia. Rejestruj pozycje wierszy jako pojedyncze naliczenia wydatków i przesyłaj do zatwierdzenia, kiedy będą gotowe. Ta aplikacja zostanie otwarta z danymi przykładowymi, ale wystarczy niewielka konfiguracja, aby dostosować ją do własnych potrzeb.

Help Desk

Aplikacja Help Desk zapewnia przyjazne w obsłudze środowisko do komunikacji między użytkownikami końcowymi a specjalistami pomocy technicznej. Szybko znajduj odpowiedzi na najważniejsze pytania, śledź postęp otwartych biletów i przeglądaj szczegóły wcześniejszych żądań. Ta aplikacja zostanie otwarta z danymi przykładowymi, ale wystarczy niewielka konfiguracja, aby dostosować ją do własnych potrzeb.

Aby przekształcić formularze programu InfoPath za pomocą usługi PowerApps w celu zwiększenia produktywności

Przekształcanie formularzy programu InfoPath za pomocą usługi PowerApps w celu zwiększenia produktywności

W usłudze Office 365 używanych jest ponad dziesięć milionów niestandardowych list — od prostych list, takich jak kontakty i zadania, po listy dla dużych przedsiębiorstw mające zastosowanie w krytycznych operacjach biznesowych. Za pomocą usługi PowerApps można bez pisania kodu tworzyć aplikacje, które wchodzą w interakcje z danymi na listach i w bibliotekach programu SharePoint, a także innych źródłach lokalnych i w chmurze.

Korzystaj z usługi PowerApps, aby tworzyć niestandardowe formularze dla programu SharePoint:

  • Wyświetlanie, tworzenie i modyfikowanie list oraz bibliotek programu SharePoint
  • Natywne funkcje urządzeń przenośnych, w tym kontrola nad aparatem
  • Brak konieczności pisania kodu
  • Automatyzacja procesów za pomocą usługi Microsoft Flow