Skip to main content

Power Apps — informacje prawne

Użytkowanie usługi Power Apps podlega postanowieniom umowy, na podstawie której zakupiono usługi.

W przypadku klientów, którzy dokonają zakupu lub odnowią subskrypcję (w tym bezpłatnych wersji próbnych) w firmie Microsoft w trybie online, obowiązuje dokument Umowa subskrypcyjna dotycząca usług online firmy Microsoft, który obejmuje dokument Online Services — warunki.

W przypadku klientów, którzy zakupią usługi na podstawie innej umowy licencjonowania zbiorowego, takiej jak Enterprise Agreement, użytkowanie podlega tej umowie licencjonowania zbiorowego, która obejmuje też dokument Online Services — warunki. Swoją kopię umowy licencjonowania zbiorowego można uzyskać, kontaktując się ze swoim przedstawicielem firmy Microsoft lub w witrynie licencjonowania zbiorowego. Użytkowanie aplikacji mobilnych i klasycznych podlega postanowieniom licencyjnym dotyczącym oprogramowania dla systemów Android i Windows oraz dla systemu iOS.

Uwagi dotyczące podmiotów trzecich oraz mobilnych i klasycznych aplikacji Power Apps są dostępne tutaj.