Grupa osób prowadząca dyskusję

Doskonalenie procesów BPM za pomocą narzędzi niskokodowych

Wdrożenie narzędzia niskokodowego do zarządzania procesami biznesowymi (BPM) może pomóc organizacji w radzeniu sobie z czasochłonnymi obowiązkami.

Jak narzędzia niskokodowe wspomagają procesy BPM

Tworzenie aplikacji, procesów i witryn internetowych może wydawać się procesem wyjątkowo żmudnym, zwłaszcza z punktu widzenia osób, które nie są inżynierami, grafikami lub programistami. Narzędzia wykorzystywane w toku developmentu niskokodowego pomagają osobom spoza grona programistów, które nie mają żadnego doświadczenia w programowaniu, tworzyć złożone rozwiązania biznesowe. Narzędzia niskokodowe ułatwiają szybkie tworzenie potrzebnych rozwiązań.

Wdrożenie rozwiązania BPM w toku prowadzenia przez siebie działalności biznesowej może uprościć wykonywanie zadań, które są realizowane co dzień, co tydzień, co miesiąc lub co rok. Optymalizowanie, monitorowanie i analizowanie przepływów pracy w firmie w połączeniu z zastosowaniem platform developmentu niskokodowego poprawia produktywność, zwiększa widoczność i pozwala zgromadzić szczegółowe informacje przydatne dla wszystkich interesariuszy.

Co to jest development niskokodowy?

Development niskokodowy to wizualne podejście programistyczne wykorzystujące minimalną ilość kodowania do tworzenia witryn internetowych, aplikacji i procesów. Zamiast pisać długie wiersze złożonego, zagmatwanego kodu, jak zwykło się to robić w kontekście tradycyjnego programowania komputerowego, w ramach tego rozwiązania programistycznego można szybko tworzyć aplikacje niskokodowe, korzystając z graficznych modeli wykorzystujących mechanizm przeciągania i upuszczania oraz intuicyjnego, prostego w użyciu interfejsu.

Development niskokodowy umożliwia upraszczanie i automatyzowanie, przez co ogranicza lub eliminuje zadania cykliczne. Jako że development niskokodowy umożliwia pracownikom o niższym poziomie zaawansowania technologicznego pracę nad projektami cyfrowymi, zwiększa także elastyczność pracy doświadczonych programistów, którzy dzięki temu mogą skupić się na bardziej złożonej pracy. Możesz skrócić cykl życia developmentu i osiągnąć lepsze efekty w krótszym czasie.

Zalety, jakie niesie ze sobą korzystanie z developmentu niskokodowego

Development niskokodowy definiuje na nowo to, w jaki sposób firmy wykorzystują technologie, szczególnie w przypadku pracowników posiadających jedynie ograniczony zasób wiedzy z zakresu tworzenia aplikacji mobilnych i witryn internetowych. Jesteśmy świadkami prawdziwej rewolucji. Oto przykładowe korzyści wynikające ze stosowania developmentu niskokodowego:

 • Łatwość użycia: Każdy pracownik może zacząć korzystać z narzędzi niskokodowych, by w szybki i łatwy sposób tworzyć rozwiązania.
 • Obniżone koszty biznesowe: Automatyzowanie zadań ręcznych i eliminowanie zadań nadmiarowych to jedynie wybrane możliwości, jakie daje development aplikacji niskokodowych — korzystając z niego, można tworzyć rozwiązania cyfrowe bez konieczności pokrywania wysokich kosztów ogólnych infrastruktury IT oraz opłacania dodatkowych zasobów zewnętrznych.
 • Mniej czynności konserwacyjnych: Zastosowanie standardowych składników przekłada się na mniejszą liczbę usterek, problemów z integracją i błędów.
 • Szybsze wprowadzanie na rynek produktów i rozwiązań: Rozwiązania są opracowywane, testowane, oceniane i dostosowywane bez potrzeby tradycyjnego kodowania, dzięki czemu partnerzy biznesowi mogą szybko tworzyć produkty i rozwiązania.
 • Lepsza łączność: Gdy dostosuje się potrzeby działu IT do celów biznesowych firmy, wszyscy — począwszy od profesjonalnych programistów aż po osoby bez doświadczenia w kodowaniu — mogą współpracować ze sobą, aby bezproblemowo tworzyć witryny internetowe i aplikacje; w ten sposób można wyeliminować luki w wiedzy oraz potrzebę zatrudniania dodatkowych programistów.
 • Większy nadzór: Zespoły IT oraz specjaliści ds. operacji z zakresu developmentu mogą zajmować się obsługą wszystkich utworzonych aplikacji, dysponując pełną gamą możliwości w zakresie ładu, nadzoru i zgodności z przepisami.

Co to jest zarządzanie procesami biznesowymi?

W miarę rozwoju firmy jej procesy stają się coraz bardziej złożone i trudniejsze w obsłudze. Aby ułatwić zarządzanie tymi przepływami pracy, wiele firm decyduje się skorzystać z rozwiązania BPM. Zarządzanie procesami biznesowymi, określane także jako BPM, to metodologia analizowania, optymalizowania i przyspieszania różnych procesów biznesowych lub przepływów pracy. Proces biznesowy to sekwencja powtarzalnych zadań wykonywanych w celu osiągnięcia celu. Każdy proces biznesowy może trwać od kilku minut do kilku tygodni; procesy biznesowe dzielą się na trzy rodzaje: procesy operacyjne, zarządzania i pomocy technicznej.

BPM skupia się na całym procesie, a nie jedynie na kilku zadaniach, co przekłada się na mniejszą liczbę błędów, niższe koszty i lepsze wyniki. Połączenie wydajności, strategii, mapowania, technologii i analizy sprawia, że BPM umożliwia ogólny wgląd w cele organizacyjne i optymalizację operacji na każdym etapie.

BPM nie ogranicza się jedynie do zarządzania jednym procesem w celu zagwarantowania płynnego wykonania pojedynczego przepływu pracy — celem BPM jest ujednolicenie optymalizacji przepływów pracy w całej firmie i przyniesienie korzyści wszystkim jej członkom poprzez zapewnienie, że poszczególne funkcje i inne elementy sprawnie ze sobą współpracują.

Korzyści związane ze stosowaniem rozwiązań BPM

Dodanie BPM podczas standaryzowania procesów pomaga w kompilacji. Pięć najistotniejszych zalet wdrożenia rozwiązania BPM:

 1. Większa produktywność. BPM pomaga całej organizacji w budowaniu ram każdego procesu. Wszystkie procesy są dokumentowane, monitorowane i optymalizowane, natomiast gromadzenie danych i formułowanie rekomendacji dotyczących tych procesów powoduje, że zadania, które nie mają żadnej wartości, są skutecznie identyfikowane i eliminowane, co zwiększa ogólną produktywność.
 2. Zwiększona zwinność organizacji. Podczas tworzenia aplikacji z użyciem rozwiązań BPM będziesz mieć możliwość automatycznego dokumentowania i standaryzowania procesów, co z kolei przekłada się na możliwość szybszego i efektywniejszego reagowania na zmiany.
 3. Zgodność. BPM pomaga usprawnić procesy i zaimplementować struktury, zapewniając tym samym zgodność ze wszystkimi zasadami wewnętrznymi i zewnętrznymi. BPM dyskretnie sprawdza zasady obowiązujące w wielu branżach i działach, z którymi musi zachować zgodność, i uruchamia odpowiednie działania.
 4. Mniej nadzorowania. Jako że BPM zapewnia obsługę bardziej złożonych, żmudnych zadań, menedżerowie nie muszą zajmować się drobiazgami. Na każdym etapie można dokumentować standardowe procedury operacyjne, a każdy użytkownik może sprawdzić, jakie miejsce zajmuje w procesie.
 5. Mniej błędów. Arkusze kalkulacyjne i wiadomości e-mail są podatne na błędy ludzkie. Nie da się również wyśledzić, kto i kiedy popełnił dany błąd w arkuszu. Dzięki BPM ryzyko wystąpienia błędów znacznie się zmniejsza, a w momencie ich wystąpienia możliwy jest powrót do źródła.

Gdy firma dostosowuje się do nowych narzędzi i rozwiązań cyfrowych, możliwość przystosowania się ma decydujące znaczenie dla powodzenia transformacji cyfrowej. Używanie metodologii BPM w wariancie niskokodowym lub bez użycia kodu stanowi ważny element cyfrowej transformacji zbliżający organizację do realizacji przyszłych celów. Choć stosowanie takich rozwiązań ma wiele korzyści, to nadal może być konieczne pokonanie kilku trudności w celu pomyślnego zaimplementowania BPM w ramach przepływów pracy.

Wyzwania związane z BPM

Niezależnie od wielkości firmy należy przygotować się na konieczność przystosowania się oraz stawienia czoła wszelkim wyzwaniom, jakie mogą pojawić się po drodze. Nawet małe firmy potrzebują rozwiązań BPM. Oto przykłady niektórych z nich:

 • Zbyt wiele rozwiązań. Organizacje używają wielu rozwiązań w celu wypełniania luk i rozwiązywania problemów, co może prowadzić do chaotycznych wyników, a co za tym idzie — straty czasu, ponieważ pracownicy będą próbować uporządkować i uspójnić uzyskane dane.
 • Odizolowane od siebie zespoły. Nowe dodatki, produkty i aktualizacje są opóźniane przez sytuacje, w których pracownicy nieświadomie zatrzymują dla siebie informacje, ponieważ ich zespoły działają w odizolowaniu od innych. Powoduje to luki w komunikacji, wiedzy, produktywności i współpracy.
 • Zbyt duża widoczność. Procesy realizowane w oprogramowaniu BPM mogą wnieść do operacji na danych widoczność w czasie rzeczywistym — może się zdarzyć, że nastąpi to zdecydowanie zbyt szybko. Wielu interesariuszy może potrzebować pomocy w zrozumieniu otrzymanych danych i może podczas podejmowania decyzji organizacyjnych o znaczeniu krytycznym odczuwać niepewność lub pośpiech lub opierać się na niewłaściwych informacjach. Jasne określenie odbiorców danych pomoże interesariuszom skoncentrować się na tym, co powinno do nich trafić.
 • Niespójna analiza. Gdy w danych panuje chaos, trudniej jest także mierzyć, śledzić i powtarzać procesy. Jeśli nie można uzyskać pełnej analizy podczas działania tych procesów, nie można także ich ulepszyć pod kątem zastosowań bieżących i przyszłych.
 • Nieprzychylne przyjęcie. Ludzie chcą osiągać lepsze wyniki mniejszym nakładem pracy, dlatego rozwiązanie takie jak BPM może sprawiać wrażenie lekarstwa na wszystkie problemy. Najpierw trzeba przekonać liderów, że zaimplementowanie rozwiązania BPM bardzo pomoże, ale że nie da się rozwiązać wszystkich problemów kilkoma kliknięciami. Menedżerowie i konsultanci korzystający z BPM muszą także przedstawić zalety rozwiązania BPM swoim użytkownikom końcowym, by mieli oni pewność, że ich potrzeby także zostaną spełnione.

Wszystkie te wyzwania mogą powodować spadek satysfakcji klientów przy jednoczesnym zmniejszeniu sprzedaży i przychodów firmy. To z kolei może zniweczyć Twoje wysiłki na rzecz BPM oraz zaszkodzić organizacji.

Jak przebiega współpraca między rozwiązaniem BPM i narzędziami niskokodowymi

Development niskokodowy i rozwiązania BPM to nie to samo — po jednej stronie mamy kompilację narzędzi, które wspomagają automatyzowanie procesów, a po drugiej — filozofię, która pomaga tworzyć aplikacje i witryny internetowe. Korzystając z narzędzi niskokodowych w celu automatyzowania żmudnych zadań i ręcznie wykonywanej pracy, pomagasz wspierać realizację celów BPM skupiających się na koordynowaniu działalności, ludzi, systemów i różnych rozwiązań w celu umożliwienia uzyskania pomyślnych wyników strategii biznesowej. Poniżej przedstawiono pięć etapów BPM oraz opis tego, w jaki sposób wspomaga je dodanie dopełniających narzędzi niskokodowych:

 1. Wykrywanie. Aby ulepszyć i usprawnić procesy, trzeba najpierw zrozumieć, jak praca przebiega między jedną akcją a drugą. To z kolei oznacza zbieranie danych z wielu narzędzi oraz kolejnych etapów każdego procesu i przeprowadzanie rozmów z różnymi interesariuszami. W przypadku zastosowania narzędzi niskokodowych zarządzanie procesem wykrywania staje się prostsze — dzięki nauce o danych i uczeniu maszynowemu pozwalającym analizować systemy i dowiadywać się, co dzieje się w toku procesów — wiedza ta jest niezbędna w celu przeprowadzenia optymalizacji.
 2. Projektowanie. Po przeprowadzeniu analizy bieżącego procesu można odkryć obszary dające możliwość poprawy. Platformy niskokodowe mogą ułatwić planowanie strategii z użyciem wizualnych narzędzi do modelowania danych, które pozwalają rozrysować przepływ pracy na przykład w formie schematu blokowego. Pozwala to także zagwarantować, że każde zadanie będzie automatycznie dodawać reguły i przepisy organizacyjne, branżowe, federalne i lokalne, z którymi musisz zachować zgodność.
 3. Wykonanie. Po zaprojektowaniu przepływów pracy trzeba je zaimplementować. Dzięki wstępnie utworzonym modelom i składnikom przepływy pracy ułatwią replikowanie tego procesu, a produkt szybciej wejdzie na rynek. Jako że z narzędzia niskokodowego możesz korzystać na dowolnym urządzeniu i platformie operacyjnej bez wykonywania dodatkowej pracy, możesz bez problemu pracować na różnych platformach.
 4. Miara i analiza. Musisz upewnić się, że nowy przepływ pracy działa efektywnie. Narzędzia do eksploracji procesów używane na etapie wykrywania są bardzo ważne, nie są to jednak jedyne narzędzia potrzebne do mierzenia i analizowania wydajności. Narzędzia niskokodowe mogą również wspomagać kompilowanie zautomatyzowanych narzędzi w celu wizualizowania procesu i ponownego przypisywania zadań, a przy tym pozwalają upewnić się, że zadania są wykonywane w sposób optymalny.
 5. Optymalizacja. Zawsze można coś poprawić. Branże ulegają przekształceniom, technologie się rozwijają, a warunki biznesowe zmieniają — musisz mieć możliwość szybkiego korygowania swoich działań odpowiednio do tych zmian. W przypadku tradycyjnego programowania mijają całe miesiące, nim dojdzie się do tego etapu. Platforma niskokodowa może agregować dane, aby ujawniać możliwości wprowadzania udoskonaleń oraz stworzenia inteligentnych, samooptymalizujących się procesów.

Przyszłość developmentu niskokodowego i BPM

W połączeniu z rozwiązaniem BPM development niskokodowy pomaga firmie szybciej pracować i kontynuować transformację cyfrową. Używanie narzędzia BPM z rozwiązaniami niskokodowymi umożliwia szybkie automatyzowanie procesów biznesowych i ma pozytywny wpływ na wyniki, koszty i produktywność.

Świat biznesu ulega nieustannym zmianom, a rynek musi być w stanie za nimi nadążać. Połączenie rozwiązania niskokodowego z właściwą dziedziną BPM daje osobom spoza grona deweloperów możliwość identyfikowania i rozwiązywania wielowymiarowych problemów biznesowych; rozwiązanie może obsługiwać więcej procesów — szybko i prosto.

O ile BPM jest w stanie przekształcić operacje Twojej organizacji, może nie podołać problemom związanym z izolowanymi systemami i wykonywanymi ręcznie zadaniami, w przypadku których istnieje ryzyko błędu ludzkiego. Wdrożenie rozwiązań niskokodowych w połączeniu z BPM umożliwia zautomatyzowanie, usprawnienie i zoptymalizowanie procesów, pozwalając osiągnąć sukces w zakresie elastycznych i odpornych strategii organizacyjnych.

Często zadawane pytania

W jaki sposób firmy używają platform niskokodowych?

Firmy korzystają z platform niskokodowych, aby zapełnić luki kadrowe związane z niedoborem deweloperów oraz sprostać wymogowi szybszego tworzenia aplikacji mobilnych, witryn internetowych i przepływów pracy.

Jakie problemy rozwiązują narzędzia niskokodowe?

Problemy, jakie pozwalają rozwiązać narzędzia niskokodowe, obejmują niedobory programistów, konieczność zapewnienia przez organizacje zgodności z przepisami oraz wymóg łatwości użycia rozwiązań dla pracowników niezależnie od ich poziomu umiejętności.

Jakich jest pięć korzyści wynikających z wdrożenia zarządzania procesami biznesowymi?

Pięć korzyści wynikających z implementacji rozwiązań BPM to większa produktywność, większa zwinność, gwarancja zapewnienia zgodności z przepisami, konieczność mniejszego nadzoru i mniejsza liczba błędów.

Czym są niskokodowe procesy BPM?

Niskokodowe BPM to metoda używania platformy niskokodowej do optymalizowania zarządzania procesami biznesowymi.

W jaki sposób development niskokodowy kształtuje przyszłość biznesu?

Development niskokodowy kształtuje przyszłość biznesu, jako że pomaga pracownikom niezależnie od ich poziomu umiejętności tworzyć produkty i rozwiązania, które są szybsze, łatwiejsze i tańsze we wdrożeniu, a przy tym nie zniechęcają złożonością.

Jakie są przykładowe istotne zalety developmentu niskokodowego?

Niektóre z zalet developmentu niskokodowego to łatwe w użyciu narzędzia, obniżone koszty, ograniczona konserwacja, szybsze wdrożenie, większy nadzór i poprawiona łączność.