Kobieta pracująca na laptopie

Uprość procesy DevOps za pomocą narzędzi niskokodowych

Ułatwiaj realizację procesu DevOps przy użyciu niskokodowej platformy dla przedsiębiorstw, która pomaga programistom oraz osobom bez doświadczenia programistycznego tworzyć wspólnie aplikacje, co z kolei umożliwia przyspieszenie wprowadzania aplikacji na rynek.

Jak usprawnić procesy DevOps, korzystając z narzędzi niskokodowych

Możliwość szybkiego wprowadzania innowacji zapewnia firmom ważną przewagę biznesową, zwłaszcza podczas tworzenia produktów cyfrowych. Procesy DevOps tradycyjnie zapewniały firmom wsparcie w zakresie radzenia sobie z coraz większymi naciskami dotyczącymi szybkiego opracowywania oprogramowania z wykorzystaniem praktyk wspomagających współpracę między programistami a zespołami operacyjnymi. Firmy często stosują DevOps jako sprawdzoną metodologię ułatwiającą zespołom IT tworzenie, testowanie, zwalnianie i ciągłe ulepszanie aplikacji przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wąskich gardeł.

Jednym z takich wąskich gardeł było tradycyjnie ręczne pisanie kodu przez deweloperów. Na dzisiejszym rynku pracy cenne umiejętności kodowania posiadane przez programistów są produktem deficytowym. Jako że liczba profesjonalistów ds. kodowania jest ograniczona, coraz więcej firm sięga po niskokodowe platformy dla przedsiębiorstw w celu optymalizowania ich procesów DevOps i obalania barier stojących na drodze do innowacji.

Narzędzia niskokodowe i procesy devOps są ze sobą naturalnie zgodne, ponieważ skupiają się na automatyzacji procesów ręcznych i eliminowaniu ograniczeń. Środowiska niskokodowe korzystają z wysoce zwizualizowanych narzędzi i wstępnie opracowanych szablonów, aby umożliwiać wszystkim osobom, niezależnie od ich poziomu umiejętności programistycznych, projektowanie aplikacji, które wymagają jedynie niedużej ilości kodu lub zupełnie eliminują potrzebę jego zastosowania. Niskokodowe procesy DevOps stanowią szybki sposób na wprowadzanie innowacji, ponieważ dają użytkownikom spoza grona programistów możliwość tworzenia prostszych rozwiązań, tym samym umożliwiając profesjonalnym programistom zajmowanie się bardziej złożonymi zagadnieniami i projektami generującymi większą wartość, które wymagają większych kompetencji programistycznych.

Stosuj praktyki DevOps w odniesieniu do platform niskokodowych

Zwiększanie efektywności procesów DevOps z wykorzystaniem podejścia niskokodowego wymaga zastosowania właściwych narzędzi. Zapewnij swojemu zespołowi dostęp do niskokodowego środowiska z zaawansowanym zestawem łatwych w użyciu funkcji. Najskuteczniejsze narzędzia niskokodowe mają prosty i znajomy interfejs użytkownika, za którym kryje się złożoność ich działania — dzięki takiemu podejściu użytkownicy mogą z łatwością rozpocząć tworzenie aplikacji. Wybierz niskokodową platformę dla przedsiębiorstw oferującą przydatne funkcje:

  • Automatyzuj przepływy pracy i potoki. Podstawowa zasada, na jakiej opierają się zarówno narzędzia niskokodowe, jak i procesy DevOps, zakłada automatyzowanie zadań wykonywanych ręcznie w celu zwiększania wydajności i zmniejszania liczby błędów. Dobra platforma niskokodowa wykorzystuje wbudowane interfejsy AI oraz funkcje automatyzacji do zmniejszenia liczby zadań, które wymagają interwencji człowieka. Zastosowanie automatyzacji umożliwia usprawnienie złożonych procesów DevOps zaplecza, takich jak testowanie, zmiany w kodzie, wdrażanie, zarządzanie danymi, zabezpieczenia i zarządzanie środowiskiem, dzięki czemu zespoły mogą poświęcić więcej czasu na projektowanie aplikacji, które zaspokoją potrzeby organizacji.
  • Zarządzaj cyklem życia aplikacji. Wiele niskokodowych środowisk ma wbudowane narzędzia do zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM), które znacznie przyspieszą ciągłą integrację i wdrażanie stanowiące dwa filary metodologii DevOps. Wybierz niezawodną niskokodową platformę dla przedsiębiorstw oferującą dostęp do narzędzi, które ułatwiają projektowanie i tworzenie oraz ciągłe monitorowanie wydajności aplikacji, upraszczają testowania oraz pomagają w debugowaniu i wprowadzaniu poprawek.
  • Z łatwością współpracuj i korzystaj z komunikacji. Tradycyjnie procesy DevOps łączą deweloperów i zespoły operacyjne w celu zwiększenia efektywności. Niskokodowe procesy DevOps rozszerzają te działania, ułatwiając współpracę z interesariuszami — zarówno takimi, którzy mają umiejętności techniczne, jak i takimi, którzy ich nie posiadają — w całej organizacji. Zaawansowana platforma development niskokodowy oferuje funkcje współpracy, które ułatwiają każdemu członkowi organizacji wnoszenie wkładu w proces dokładnie wtedy, gdy jest to konieczne.
  • Korzystaj z możliwości szybkiego skalowania. Połączenie korzyści, jakie oferują narzędzia niskokodowe oraz metodologia DevOps, sprawia, że konieczność generowania kodu ogranicza użytkowników w znacznie mniejszym stopniu. Wybierz niskokodową platformę dla przedsiębiorstw z funkcjami, które pozwolą większej liczbie osób tworzyć aplikacje mniejszym wysiłkiem. Środowisko niskokodowe umożliwia rozwijającym się organizacjom tworzenie wysokiej jakości aplikacji przy użyciu mniejszej ilości zasobów.

Przekonaj się, jaką wartość biznesową niosą ze sobą niskokodowe rozwiązania DevOps

Wdrożenie niskokodowej platformy dla przedsiębiorstw niesie ze sobą korzyści wykraczające poza możliwość eliminacji problemu występujących zwykle wąskich gardeł DevOps związanych z kodowaniem. Połączenie niskokodowych narzędzi i funkcji DevOps ma pięć podstawowych zalet:

  1. Wykorzystaj optymalnie możliwości swojego utalentowanego zespołu programistów. Niskokodowe procesy DevOps nie eliminują konieczności korzystania z usług programistów, zmniejszają jednak potrzebę korzystania z dużych ich zespołów. Zapewnienie osobom spoza grona programistycznego dostęp do zaawansowanych funkcji, które dotychczas były dostępne jedynie dla profesjonalistów z dziedziny kodowania, niesie ze sobą poważne korzyści dla samych programistów. Dzięki takiemu rozwiązaniu programiści mogą skoncentrować się na bardziej ambitnych zadaniach i wyzwaniach, co wpłynie na zwiększenie poziomu ich zadowolenia oraz zwiększenie współczynników utrzymania.
  2. Zwiększ wewnętrzną produktywność. Dzięki zapewnieniu większych możliwości osobom spoza grona programistów możliwe jest włączenie zróżnicowanego zespołu pracowników w proces tworzenia rozwiązań dla samych pracowników — rozwiązań przydatnych w obszarach, na których pracownicy ci znają się najlepiej. Dzięki prostej i intuicyjnej metodzie przeciągania i upuszczania dostępnej w środowisku niskokodowym każdy może zacząć przekształcać pomysły w konkretne rozwiązania, które pozwolą wszystkim pracować mądrzej i szybciej.
  3. Mniej powodów do obaw dotyczących infrastruktury. Zapewnij zespołom DevOps dostęp do niskokodowej platformy dla przedsiębiorstw z niezawodnymi funkcjami, a będą one mogły czerpać korzyści z automatycznego zapewniania spójności kodu. W efekcie wszyscy będą mogli uwolnić się od części obaw dotyczących działania podstawowej infrastruktury. Efektywna niskokodowa platforma powinna także być wyposażona we wbudowane narzędzia zabezpieczeń, które zapewnią Ci spokój ducha podczas wdrażania innowacji.
  4. Zapewnij sobie szybkość. Niskokodowa platforma dla przedsiębiorstw, która obsługuje ciągłą integrację i wdrażanie, umożliwia uzyskanie szybkiego i wydajnego cyklu życia, który jest nadrzędnym celem działań DevOps. Usprawnianie procesów przy użyciu niskokodowych rozwiązań DevOps skraca czas wprowadzania aplikacji na rynek, zwiększając przewagę nad konkurencją.
  5. Oszczędzaj pieniądze. Każda z powyższych korzyści pomaga redukować koszty DevOps poprzez optymalizowanie na każdym etapie wykorzystania czasu i technologii. Dzięki bezpłatnym wersjom próbnym i korzystnym modelom subskrypcji, w ramach których są oferowane niektóre rozwiązania, możesz jeszcze lepiej kontrolować inwestycje w technologie. Jest to efektywny sposób na zagwarantowanie, że wybierane środowisko niskokodowe dostarcza dokładnie takie możliwości, jakich potrzebuje zespół.

Wprowadzaj szybko innowacje, korzystając z niskokodowych narzędzi

Zwiększ efektywność swojego środowiska DevOps dzięki rozwiązaniu Microsoft Power Apps, niskokodowej platformie dla przedsiębiorstw obsługującej mechanizm przeciągania i upuszczania elementów.

Często zadawane pytania

Czy procesy DevOps można uznać za niskokodowe?

Działania określane mianem DevOps nie zawsze uwzględniają wykorzystanie niskokodowych narzędzi, te jednak mogą znacznie przyspieszyć proces DevOps. W tradycyjnych środowiskach DevOps kod zawsze był niezbędny. Teraz jednak niskokodowe platformy dla przedsiębiorstw pozwalające użytkownikom spoza kręgu programistów tworzyć aplikacje zyskują na popularności wśród zespołów DevOps.

Czym są niskokodowe procesy DevOps?

Niskokodowym procesem DevOps określa się proces tworzenia aplikacji w środowisku, które wymaga kodowania jedynie w minimalnym stopniu. W niektórych organizacjach zaczęto sobie radzić z brakiem kadry poprzez stosowanie oprogramowania, które umożliwia wszystkim osobom, niezależnie od ich poziomu umiejętności programistycznych, tworzenie aplikacji bez konieczności kształcenia się w obszarze developmentu.

Czy development przy użyciu małej ilości kodu to nasza przyszłość?

Narzędzia niskokodowe odegrają w przyszłości ważną rolę w obszarze tworzenia aplikacji. Rośnie liczba firm używających platform niskokodowych w celu umożliwiania osobom, które nie mają umiejętności programistycznych, odgrywania aktywnej roli w tworzeniu aplikacji.

Czy platformy niskokodowe zastąpią programistów?

Środowiska niskokodowe nie zastąpią programistów. Platformy niskokodowe przyspieszają tworzenie aplikacji, umożliwiając osobom z niewielkim doświadczeniem w zakresie programowania tworzenie zarówno prostych, jak i rozbudowanych aplikacji, dzięki czemu programiści mogą zajmować się kwestiami, które wymagają rozleglejszej wiedzy i wyższego poziomu umiejętności.

Co to jest niskokodowe środowisko dla przedsiębiorstw?

Platformy niskokodowe dla przedsiębiorstw to pakiety narzędzi do tworzenia aplikacji umożliwiające zarówno programistom, jak i osobom spoza grona programistycznego, współpracę w zakresie procesu DevOps. Używanie niskokodowych narzędzi dla przedsiębiorstw może znacznie ułatwić wprowadzanie aplikacji na rynek.

Co to jest niskokodowa platforma?

Platforma niskokodowa to mocno zwizualizowane środowisko programistyczne, które pomaga osobom o różnym poziomie umiejętności tworzyć aplikacje z użyciem małej ilości kodu lub zupełnie bez jego użycia. Dobra platforma niskokodowa oferuje niezawodny zestaw narzędzi, których firmy mogą używać do projektowania, wdrażania, ciągłego ulepszania i monitorowania wysokiej jakości aplikacji.