Osoba siedząca przy stole i patrząca na ekran laptopa

Co to jest niskokodowa platforma developmentu?

W świetle postępującej transformacji cyfrowej platforma developmentu niskokodowego — z której każdy może korzystać do tworzenia szybko tworzyć nowe aplikacje — staje się podstawowym narzędziem pozwalającym firmie prosperować i wdrażać innowacje.

Dlaczego warto wdrożyć platformę z małą ilością kodu?

W miarę jak miejsca pracy zmieniają się i ewoluują, coraz więcej osób pracuje z domu i używa urządzeń mobilnych. W reakcji na taki stan rzeczy firmy musiały wprowadzić szybkie zmiany, by móc spełnić nowe potrzeby pracowników, a także nauczyć się, jak lepiej wspierać pracowników, korzystając z aplikacji zwiększających produktywność i wydajność oraz ułatwiających współpracę.

Development z małą ilością kodu będzie stanowił dla firmy pomoc w obszarze cyfrowej transformacji. Zamiast w dużym stopniu polegać na programowaniu, platformy developmentu niskokodowego — określane także mianem niskokodowych platform aplikacji — upraszczają development aplikacji za pomocą technik, takich jak przeciąganie i upuszczanie oraz wskazówki graficzne. Oznacza to, że każda osoba w firmie, niezależnie od wiedzy lub umiejętności technicznych, może tworzyć niskokodowe aplikacje, co zmniejszy obciążenie działu IT.

W przeciwieństwie do profesjonalnych deweloperów użytkownicy biznesowi mogą nie znać się na kodowaniu ręcznym i zwykle nie mają formalnego szkolenia w zakresie programowania, ale nadal mogą tworzyć aplikacje za pomocą platform niskokodowych. Ponieważ podejście zakładające użycie małej ilości kodu upraszcza proces kompilowania aplikacji, użytkownicy nie muszą być ekspertami w dziedzinie kodowania, aby tworzyć efektywne aplikacje. Włączenie użytkowników biznesowych w proces tworzenia aplikacji zwalnia również zasoby działów IT i developmentu i umożliwia im skoncentrowanie się na bardziej złożonych projektach.

Platformy niskokodowe pomagają również firmie i deweloperom zaspokajać zapotrzebowanie na najlepsze na rynku aplikacje do obsługi wewnętrznych przepływów pracy, automatyzacje oszczędzające czas, lepsze możliwości obsługi klientów i bezproblemową integrację. Pomagają one również profesjonalnym deweloperom szybciej kompilować aplikacje i unikać pisania wielu wierszy kodu.

Ponieważ nie wszystkie platformy niskokodowe działają w ten sam sposób, wybór odpowiedniej platformy ma kluczowe znaczenie, jeśli firma chce odnieść sukces. Na przykład chcesz, aby platforma była na tyle elastyczna, umożliwiać Ci stawianie czoła unikatowym wyzwaniom biznesowym, i na tyle prosta w użyciu, aby wszyscy w firmie mogli szybko tworzyć profesjonalne aplikacje ukierunkowane na użytkownika.

Korzyści związane z niskokodową platformą developmentu

Platformy developmentu niskokodowego zapewniają firmom większą wydajność i elastyczność pracy dzięki następującym cechom:

  • Wydajność. Nie trzeba czekać, aż deweloperzy znajdą w harmonogramie wolny czas. Za pomocą niskokodowej platformy developmentu inne zespoły mogą jednocześnie tworzyć aplikacje dla wielu platform i szybko dostarczać działające przykładowe rozwiązania. Podczas pracy nad aplikacjami deweloperzy mogą korzystać z zalet intuicyjnych funkcji, takich jak przeciąganie i upuszczanie, oraz przyjazne dla użytkowników interfejsy API.
  • Elastyczność. Dzięki niskokodowym platformom developmentu użytkownicy biznesowi mogą tworzyć elastyczne aplikacje służące do wykonywania określonych zadań. Ta elastyczność jest także niezbędna, jeśli firma musi skalować i rozszerzać aplikacje, aby szybko dokończyć projekty.
  • Szybkość reagowania. Niekiedy firma musi szybko przestawiać się między szybko zmieniającymi się warunkami na rynku — a jak zrobić to lepiej niż przy użyciu nowych inicjatyw cyfrowych? Dzięki rozwiązaniom z małą ilością kodu można szybko dostarczać i zmieniać aplikacje z pełnym stosem.
  • Możliwość iterowania. Twoja firma może także zapewniać klientom pozytywne doświadczenia podczas każdej interakcji z Twoją marką. W trybie online można to zrobić, oferując spójne, bezproblemowe środowisko, a także wstępnie utworzone szablony i czatboty.

Chociaż niskokodowe platformy aplikacji mogą motywować pracowników, którzy nie mają kwalifikacji technicznych w zakresie kompilowania aplikacji, mogą również stanowić doskonałą opcję dla profesjonalnych deweloperów. Wiele platform z małą ilością kodu oferuje możliwości rozbudowania oraz bloki konstrukcyjne przeznaczone dla deweloperów, co sprawia, że platformy te stanowią mądry wybór praktycznie dla każdego użytkownika.

I na koniec — korzyści te mogą również pomóc firmie zwiększyć zyskowność. Development aplikacji niskokodowych to proces zaprojektowany z myślą o zespołach wewnętrznych, dzięki któremu mogą one zaoszczędzić pieniądze, ponieważ niskokodowy development aplikacji odbywa się w firmie i nie wymaga zatrudniania zewnętrznych zespołów ds. developmentu.

Mała ilość kodu i brak kodu

Opcje małej ilości kodu i braku kodu mogą wydawać się podobne i faktycznie mają pewne wspólne cechy. Obydwie opcje umożliwiają użytkownikom tworzenie aplikacji za pomocą oprogramowania do modelowania wizualnego. Obie zostały utworzone jako alternatywa dla tradycyjnego developmentu oprogramowania, który może być procesem czasochłonnym i drogim. Natomiast platformy bez kodu i niskokodowe są szybkie, tanie i dostępne.

Istnieją jednak pewne wyraźne różnice między tymi dwoma typami platform aplikacji. Niskokodowa platforma developmentu wymaga minimalnego kodowania ręcznego i na ogół wymaga przenoszenia istniejącego kodu do przepływu pracy w celu skompilowania aplikacji, a rozwiązania niekorzystające z kodu są przeznaczone dla użytkowników, którzy mogą w ogóle nie znać się na programowaniu. Platforma bez kodu używa programowania deklaratywnego z naciskiem na „co”, a nie „jak”, Oznacza to, że Ty mówisz platformie, czego potrzebujesz, a ona kompiluje aplikację.

Ponieważ platformy bez kodu nie wymagają długiego szkolenia, każda osoba w firmie, która nie ma wiedzy technicznej, może szybko tworzyć aplikacje biznesowe.

Zapoznajmy się z niektórymi zaletami i wadami developmentu z małą ilością kodu i bez kodu.

Mała ilość kodu

Korzyści

Opcja użyteczna zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i dla profesjonalnych deweloperów.

Użytkownicy tworzą aplikacje zgodnie z wytycznymi działu IT.

Umożliwia większą elastyczność i kontrolę.

Ograniczenia

Jeśli chcesz przeprowadzić dostosowywanie w dużym zakresie, nadasz potrzebujesz pomocy dewelopera.

Zmiana oprogramowania do kompilowania aplikacji może być trudna, ponieważ wiele programów zachowuje własność kodu źródłowego użytkowników.

Opcja nie idealny dla wszystkich użytkowników, ponieważ może być wymagana pewna ilość kodowania.

Bez kodu

Korzyści

Każdy osoba, która ma umiejętności obsługi komputera na umiarkowanym poziomie, może tworzyć aplikacje po ukończeniu krótkiego szkolenia.

Wszystko, czego potrzebuje użytkownik, jest już wbudowane w narzędziu.

Nową aplikację można skompilować bardzo szybko dzięki wstępnie utworzonym narzędziom i szablonom.

Ograniczenia

Dostosowywanie aplikacji może być trudne.

Każda aplikacja jest tworzona z myślą o rozwiązywaniu tylko jednego problemu biznesowego.

Powstaje powiązanie użytkownika z używaną platformą. Wszelkie zmiany działalności lub produktów mogą negatywnie wpływać na użytkownika.

Jakie aplikacje można kompilować na platformach z małą ilością kodu i bez kodu

Platformy developmentu z małą ilością kodu zapewniają firmom większą wydajność i elastyczność pracy dzięki następującym cechom:

  • Informacje konferencyjne dla uczestników zdarzeń. Skompilowanie aplikacji specyficznej dla zdarzenia to świetny sposób utrzymywania zaangażowania uczestników. Aplikacja ułatwia gościom przeglądanie codziennych planów, zapoznawanie się z informacjami na temat osób prezentujących zawartość, a nawet przesyłanie opinii na temat wybranych sesji.
  • Usprawnione procesy zaopatrzenia. Zamiast używać poczty e-mail lub dokumentów fizycznych do tworzenia zamówień na produkty, można utworzyć aplikację, aby samodzielnie zarządzać wnioskami pracowników dotyczących zakupów oraz uprościć, a nawet zautomatyzować zatwierdzanie.
  • Zatrudnianie nowych pracowników etatowych. Aplikacje mogą ułatwić szybkie zatrudnianie nowych pracowników etatowych i przygotowywanie ich do pracy. Można także utworzyć aplikację do przypisywania i kontrolowania szkoleń, samouczków wewnętrznych i innych ważnych dokumentów dotyczących zatrudniania pracowników oraz zarządzania nimi.
  • Zarządzanie dostawami żywności. Można utworzyć aplikację umożliwiającą kontrolowanie dat przygotowywania żywności, wysyłania jej do dostawy oraz czasu dostarczania zamówienia przez kierowcę. Można nawet dodać funkcję GPS, która pozwoli kierowcom znajdować najkrótszą trasę do miejsc docelowych.

Kiedy należy wybrać opcję małej ilości kodu lub braku kodu

Oba rodzaje oprogramowania do developmentu aplikacji pomagają kompilować aplikacje potrzebne firmie w czasie krótszym niż w przypadku tradycyjnego developmentu. Ale skąd będziesz wiedzieć, który z nich odpowiada Twoim potrzebom?

Zależy to od tego, co chcesz osiągnąć i jakie zasoby masz dostępne. Jeśli najbardziej zależy Ci na szybkości działania, zdecyduj się na aplikacje służące do wykonywania prostych zadań. Jeśli w firmie nie ma pracowników, którzy umieją kodować, prawdopodobnie najlepszy wybór w tej sytuacji to platforma niewymagająca użycia kodu.

Jeśli jednak potrzebujesz szybkości platformy nieużywającej kodu, ale nie chcesz utracić możliwości dostosowywania ani skalowalności — a z aplikacji będą korzystać profesjonalni deweloperzy i użytkownicy biznesowi — zdecyduj się na platformę niskokodową. Niezależnie od wielkości firmy platformy z małą ilością kodu oferują użytkownikom z wiedzą techniczną i bez niej możliwości kompilowania aplikacji potrzebnych do efektywniejszego wykonywania zadań. Przejście do platformy z małą ilością kodu oznacza oszczędność czasu i pieniędzy oraz większą produktywność.

Zrób następny krok

Wybierając platformę developmentu z małą ilością kodu, możesz kompilować aplikacje potrzebne firmie w bardzo krótkim czasie. Usługa Microsoft Power Apps umożliwia zespołom łatwe i szybkie tworzenie aplikacji z małą ilością kodu, które modernizują procesy, rozwiązują trudne problemy biznesowe i zwiększają elastyczność firmy.

Często zadawane pytania

Czym są niskokodowe platformy aplikacji?

Niskokodowe platformy aplikacji — określane także mianem platform developmentu niskokodowego — upraszczają tworzenie aplikacji z użyciem technik takich jak metoda „przeciągnij i upuść” i wskazówki wizualne. Dzięki platformom niskokodowym każdy członek organizacji, niezależnie od poziomu posiadanej technicznej wiedzy specjalistycznej, może tworzyć aplikacje zwiększające produktywność, usprawniające współpracę i poprawiające efektywność.

Na czym polega różnica między rozwiązaniami niskokodowymi i rozwiązaniami do programowania bez użycia kodu?

Platforma developmentu niskokodowego wymaga jedynie minimalnej ilości ręcznego kodowania i zwykle zakłada wprowadzanie do przepływu pracy istniejącego kodu w celu tworzenia aplikacji. Rozwiązania do programowania bez użycia kodu są stworzone z myślą o użytkownikach, którzy zupełnie nie znają się na programowaniu.

Jakie są przykłady aplikacji niskokodowych?

Platformy niskokodowe mogą służyć do tworzenia rozmaitych aplikacji biznesowych. Na przykład zamiast korzystać z dokumentów fizycznych lub pochodzących z poczty e-mail, firma może utworzyć aplikację niskokodową, która będzie zarządzała zgłaszanymi przez pracowników wnioskami o zakupy i automatyzowała proces zatwierdzania. Aby zwiększyć produktywność i wydajność, firma może również stworzyć aplikacje służące do śledzenia wniosków dotyczących urlopów i wyjazdów.

Do czego służą rozwiązania niskokodowe?

Organizacje używają rozwiązań z obszaru developmentu niskokodowego, aby szybciej i efektywniej odpowiadać na potrzeby biznesowe i rynkowe. Osoby, które nie posiadają zaawansowanej wiedzy technicznej, mogą używać platform niskokodowych, aby rozwiązywać problemy i wykorzystywać nowe możliwości — jednocześnie ściągając część obowiązków z barków członków zespołu IT i deweloperów, by mogli oni zająć się bardziej złożonymi projektami. Profesjonalni deweloperzy mogą również używać platform niskokodowych, aby szybciej tworzyć aplikacje i unikać pisania kodu wiersz po wierszu.