Mężczyzna pracujący na laptopie

Zestawienie: development niskokodowy i tradycyjny development

Dowiedz się, czym development niskokodowy różni się od tradycyjnego developmentu oraz w jaki sposób oba te rodzaje developmentu wzajemnie się uzupełniają.

Co to jest development niskokodowy?

Development niskokodowy stanowi alternatywne podejście do tworzenia oprogramowania, które w połączeniu z innymi możliwościami usprawnia tworzenie witryn internetowych i aplikacji przy użyciu wstępnie skonfigurowanych modułów, szablonów, funkcji przeciągania i upuszczania oraz zautomatyzowanych procesów. Jako że wymaga minimalnego poziomu umiejętności i wiedzy w zakresie kodowania, osoby spoza grona programistów mogą łatwo wprowadzać nowe aplikacje i produkty na rynek.

Development niskokodowy zyskuje na popularności wśród firm, które poszukują rozwiązań pozwalających zapewnić więcej wolnego czasu zespołom IT oraz zwiększyć produktywność i wydajność. W organizacjach, które dysponują ograniczonymi zasobami IT, development niskokodowy umożliwia zarówno programistom, jak i osobom spoza grona deweloperskiego rozwijanie kwalifikacji poprzez szybsze opracowywanie aplikacji wewnątrz organizacji zamiast korzystania z bardziej kosztownych niestandardowych rozwiązań programistycznych.

Zalety i wady developmentu niskokodowego

Development niskokodowy staje się w coraz większym stopniu integralną częścią procesu tworzenia oprogramowania, zdejmując część pracy z barków specjalistów oraz umożliwiając organizacjom szybkie projektowanie, wdrażanie i aktualizowanie aplikacji. Szybkie wdrażanie i aktualizowanie umożliwia firmie zwiększenie komfortu pracy, pozwalając na szybsze reagowanie na zmiany w opiniach i nawykach klientów. Korzystanie z usług, takich jak Microsoft Power Apps, może pomóc firmom tworzyć profesjonalne aplikacje niskokodowe o zaawansowanych możliwościach.

Platformy developmentu niskokodowego mogą zaspokajać szereg różnych potrzeb biznesowych, a także pomóc w zmniejszeniu obciążenia zespołu IT pracą. Pracownicy spoza grona programistów mogą stosować development niskokodowy, by tworzyć aplikacje, dzięki czemu profesjonalni deweloperzy mogą skoncentrować się w większym stopniu na bardziej wyspecjalizowanym kodowaniu niestandardowych składników i aplikacji; pracownicy działu IT także mogą korzystać z automatyzacji niskokodowej w celu optymalizowania procesów i obciążenia pracą. Choć development niskokodowy ma pewne ograniczenia, to jego liczne zalety czynią go świetną opcją, która znajdzie zastosowanie w wielu różnych firmach.

Przykłady aplikacji niskokodowych, jakie mogą tworzyć firmy

 • Aplikacje do zarządzania kosztami operacyjnymi
 • Aplikacje do opracowywania harmonogramów
 • Aplikacje do zarządzania wydatkami firmowymi
 • Aplikacje do obsługi kart czasu pracy
 • Aplikacje używane przez zespoły pomocy technicznej
 • Aplikacje do obsługi wniosków urlopowych
 • Aplikacje do obsługi żądań usługi
 • Aplikacje do obsługi list płac
 • Aplikacje do obsługi działań dot. umów i dotacji
 • Aplikacje wykorzystywane na potrzeby procesu zatwierdzania
 • Aplikacje do śledzenia zapasów
 • Aplikacje do planowania wydarzeń

Poznaj kolejne scenariusze użycia aplikacji niskokodowych i rzeczywiste przykłady: dowiedz się, jak klienci korzystający z rozwiązania Power Apps wykorzystali platformę w wielu sektorach działalności rynkowej i nonprofit.

Zalety developmentu niskokodowego

 • Łatwość użycia: moduły wykorzystujące mechanizm przeciągania i upuszczania w połączeniu z szablonami ułatwiają tworzenie aplikacji.
 • Zmniejszone obciążenie zespołu IT pracą: development niskokodowy zapewnia specjalistom z działu IT dostęp do rozszerzonego zestawu narzędzi oraz daje im elastyczność i swobodę w zakresie priorytetyzowania zadań wymagających większego przygotowania technicznego, a także projektów niestandardowych.
 • Niska bariera wejścia: dzięki prostym narzędziom, interfejsom i funkcjom przeciągania i upuszczania development niskokodowy umożliwia znacznie szerszemu gronu pracowników uzyskanie dostępu do projektów zakładających tworzenie aplikacji i kodowanie, dzięki czemu osoby te mogą rozwijać swoje umiejętności oraz wiedzę z zakresu programowania oraz współtworzyć kulturę silnie ukierunkowaną na naukę.
 • Szybko wprowadzaj aplikacje na rynek: wstępnie utworzone szablony i narzędzia ułatwiają pracownikom szybkie tworzenie i uruchamianie aplikacji.
 • Niski koszt: dostępność niskokodowych szablonów i narzędzi powoduje, ze firmy nie muszą inwestować czasu i zasobów, które normalnie pochłaniałby bardziej skomplikowany, niestandardowy development.
 • Uproszczone aktualizowanie i konserwacja: zamiast polegać na niestandardowym developmencie w kwestii nowych aktualizacji i rutynowych czynności związanych z utrzymaniem, warto skorzystać z platform niskokodowych, które mogą zarządzać całym procesem w imieniu firmy.
 • Bezpieczeństwo organizacji: platformy takie jak Microsoft Power Platform, są wyposażone we wbudowane zabezpieczenia i pomagają włączyć aplikacje niezależne do jednej struktury.
 • Cenne dane i analizy: wbudowane narzędzia i pulpity nawigacyjne, w które są wyposażone platformy niskokodowe, mogą zapewniać dostęp do modeli wizualnych i raportów dostarczających szczegółowe informacje, na podstawie których można podejmować konkretne działania.
 • Automatyzuj powtarzalne zadania: pracownicy działów IT mogą korzystać z developmentu niskokodowego w połączeniu z developmentem niestandardowym, by optymalizować swoje obciążenie pracą.

Wady developmentu niskokodowego

 • Mniej dostosowywalny i skalowalny niż niestandardowy development: chociaż platformy niskokodowe zapewniają szeroką gamę wstępnie utworzonych szablonów, to szablony te mogą ograniczać bardziej złożone projekty i nie zawsze dają możliwość skalowania w miarę rozwoju firmy oraz odpowiednio do jej zmieniających się potrzeb.
 • Ograniczone możliwości integracji z innymi systemami: starsze platformy i systemy mogą wymagać bardziej złożonego rozwiązania w celu przeprowadzenia integracji.
 • Brak elastyczności szablonów: praca z określonym szablonem może oznaczać, że pracownicy będą musieli tworzyć różne obejścia lub zmieniać oczekiwania wobec aplikacji i jej funkcji.

Czym jest tradycyjne kodowanie oraz niestandardowy development aplikacji?

Niestandardowy development aplikacji, w toku którego używa się tradycyjnego kodowania, wymaga profesjonalnych deweloperów, którzy ręcznie planują, projektują, kodują i implementują oprogramowanie lub aplikacje. W tradycyjnie kodowanych witrynach internetowych i aplikacjach każda funkcja i każdy element mają niestandardowy kod; deweloperzy ciężko pracują, by spełniać specyficzne, często złożone wymagania. Choć tradycyjne kodowanie zazwyczaj jest bardziej czasochłonne i droższe niż development niskokodowy, to opcje dające możliwość rozleglejszego dostosowania mogą okazać się bardzo pożądane w przypadku określonych projektów.

Zalety niestandardowego developmentu aplikacji

 • Możliwość rozległego dostosowania: specjaliści w zakresie developmentu niestandardowego mogą planować, projektować i spełniać określone potrzeby biznesowe.
 • Skalowalne i adaptowalne: development niestandardowy jest bardziej elastyczny, dzięki czemu specjaliści z działu IT mogą odpowiednio lawirować, w razie potrzeby skalując swoje rozwiązania w górę oraz dostosowywać je do zmieniających się potrzeb firmy.
 • Rozwinięte funkcje: kodowanie niestandardowe daje możliwość korzystania z szeregu funkcji, które deweloperzy mogą dostosować do konkretnych wymagań.
 • Integracja z innymi systemami: specjaliści od developmentu niestandardowego mogą dostosować aplikację pod kątem integracji z innymi starszymi aplikacjami, systemami lub produktami.

Wady niestandardowego developmentu aplikacji

 • Ciągła konserwacja: aplikacje niestandardowe wymagają szerzej zakrojonej obsługi pod kątem bezpieczeństwa i utrzymania.
 • Wyższe wydatki: początkowa kompilacja powstająca w toku developmentu niestandardowego może wymagać pokrycia znacznych kosztów i poświęcenia sporo czasu, przy czym należy pamiętać, że obsługa niestandardowej aplikacji wymaga również wyspecjalizowanych umiejętności, które z kolei mogą przekładać się na wzrost kwot na fakturze.
 • Dłuższy okres implementacji i testowania: jako że proces developmentu niestandardowego często jest złożony, implementacja i testowanie mogą być bardziej skomplikowane, co z kolei może spowodować, że okres oczekiwania przed wydaniem aplikacji i przekazaniem jej w ręce klientów i ogółu odbiorców odpowiednio się wydłuży.
 • Aktualizacje i zmiany wymagają więcej czasu: niestandardowy development aplikacji wiąże się z dłuższym procesem programowania niż ten, jaki ma zastosowanie w przypadku developmentu niskokodowego; planowanie i uruchamianie aktualizacji także zajmuje w tym przypadku więcej czasu.

Różnice między developmentem niskokodowym i developmentem tradycyjnym

Development niskokodowy aplikacji różni się od tradycyjnego tym, że pozwala zająć się tworzeniem aplikacji lub witryn internetowych szerszemu gronu osób. W toku developmentu tradycyjnego niezbędni są profesjonalni programiści i ich umiejętności w zakresie ręcznego kodowania; development niskokodowy z kolei wymaga jedynie minimalnego poziomu wiedzy i zapewnia dostęp do prostych, łatwych w użyciu narzędzi, szablonów i interfejsów.

Wybierając podejście najodpowiedniejsze do sytuacji lub projektu, należy zadać sobie następujące pytania:

 • Na ile złożony jest projekt? Czy będzie wymagać regularnego wprowadzania zmian i aktualizowania?
 • Czy funkcje integracji są potrzebne teraz lub będą potrzebne w przyszłości?
 • Jak szybko ma zacząć działać aplikacja lub witryna internetowa?
 • Jaki jest budżet?
 • Jakie zabezpieczenia są potrzebne?
 • Ile czasu może poświęcić Twój dział IT na pracę nad tym projektem?
 • Czy masz pracowników spoza grona deweloperów, którzy mają już pewną wiedzę na temat kodowania? Czy chcesz, by osoby te rozwinęły swoje umiejętności w zakresie kodowania?

Różnice między developmentem niskokodowym i developmentem tradycyjnym

Development niskokodowy

 • Wymaga minimalnego poziomu wiedzy na temat kodowania.
 • Obniża koszty tworzenia oprogramowania.
 • Wykorzystuje szablony oraz narzędzi do przeciągania i upuszczania.
 • Dostarcza zautomatyzowane aktualizacje i rutynową konserwację.
 • Oferuje wbudowane funkcje wizualizacji, raportów i analiz.

Tradycyjny development

 • Wymaga uwzględnienia w procesie profesjonalnych informatyków.
 • Wymaga więcej czasu, energii, pieniędzy i zasobów.
 • Umożliwia bardziej elastyczne dostosowywanie.
 • Zapewnia możliwość integracji z szerszą gamą innych systemów i aplikacji.
 • Umożliwia łatwiejsze skalowanie i dostosowywanie.

Zestawienie: development bez użycia kodu i tradycyjny development

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku developmentu niskokodowego, development bez użycia kodu także może dawać firmom i programistom możliwość korzystania z dodatkowych narzędzi do rozszerzania procesu tworzenia aplikacji tak, aby uwzględniał on wkład szerszego grona pracowników i umożliwiał zespołom IT skoncentrowanie się na zadaniach wymagających większych kwalifikacji.

O ile development niskokodowy może wymagać podstawowej wiedzy w zakresie kodowania, development bez użycia kodu nie wymaga jej wcale. Osoby korzystające z możliwości developmentu bez użycia kodu mają do swojej dyspozycji jasne, intuicyjne interfejsy umożliwiające każdemu pracownikowi szybkie tworzenie i uruchamianie aplikacji mobilnych i internetowych. Chociaż development bez użycia kodu jest często tańszy, to daje też mniej opcji dostosowania i nadaje się najlepiej do prostszych projektów.

Korzystanie z możliwości developmentu niskokodowego w połączeniu z developmentem tradycyjnym

Development niskokodowy nie zastąpi tradycyjnego programowania — zamiast tego dostarczy firmom narzędzia pozwalające zwiększyć możliwości w zakresie kodowania i zdjąć część obowiązków z barków specjalistów z działu IT, by nie musieli oni zajmować się powtarzającymi się lub zbędnymi pracami. Development niskokodowy umożliwia programistom szybsze opracowywanie rozwiązań i ukierunkowanie swoich wysiłków i zaawansowanych umiejętności na bardziej innowacyjne projekty niestandardowe.

W przypadku developmentu niskokodowego programiści mogą szybko rozpocząć pracę nad projektem i sprawnie dodać podstawowe funkcje do istniejących stron lub stworzyć nowe w kontekście większych, bardziej złożonych projektów, unikając przy tym pisania kodu wiersz po wierszu. Development niskokodowy pozwala rozszerzyć zasoby i narzędzia, jakimi dysponują zespoły IT, a przy tym pozwala odciążyć specjalistów poprzez przeniesienie części pracy na pracowników spoza grona deweloperskiego.

Rozpoczęcie pracy z developmentem niskokodowym

Wdrożenie platformy niskokodowej może pomóc firmom wspomagać ich zespoły IT i wspierać programistów-amatorów w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności. Zastanawiając się nad wyborem jednej z wielu platform niskokodowych, należy wziąć pod uwagę potrzeby organizacji i wybrać taką platformę, która umożliwi obsługę planowanych projektów oraz zapewni zespołowi IT narzędzia, które pomogą jego członkom wykorzystać posiadane umiejętności i zmniejszyć obciążenie pracą. Platformy i narzędzia takie jak Microsoft Power Platform i Power Apps pozwalają całym zespołom tworzyć i uruchamiać aplikacje oraz są przydatne dla deweloperów, zwiększając ich możliwości w zakresie tworzenia.

Często zadawane pytania

Na czym polega podstawowa różnica między tradycyjnym developmentem i developmentem niskokodowym?

Główna różnica polega na tym, że development niskokodowy wymaga jedynie minimalnej wiedzy i umiejętności w zakresie kodowania. W toku developmentu niskokodowego korzysta się z szablonów oraz mechanizmu przeciągania i upuszczania, co sprawia, że platformy niskokodowe są przystępne dla szerokiego grona pracowników. Platformy niskokodowe są zwykle bardziej ekonomiczne i mogą pomóc firmom tworzyć i uruchamiać aplikacje szybciej niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnego developmentu.

Czy development niskokodowy zastąpi programistów?

Development niskokodowy nie zastąpi programistów — zapewni natomiast zespołom IT dodatkowe narzędzie, nie zagrażając karierom specjalistów posiadającym bardziej zaawansowane umiejętności. Development niskokodowy umożliwia deweloperom automatyzowanie powtarzalnych działań, priorytetyzowanie bardziej skomplikowanych zadań oraz poświęcanie czasu na bardziej wartościowe, a przy tym trudniejsze projekty. Development niskokodowy umożliwia również pracownikom spoza grona programistów tworzenie profesjonalnych witryn internetowych i aplikacji, co pozwala zdjąć część pracy z barków deweloperów.

Jakie są zalety i wady developmentu niskokodowego?

Do zalet developmentu niskokodowego należy łatwość użycia, zmniejszenie obciążenia działu IT pracą, niskie wymagania początkowe, niski koszt, uproszczone aktualizacje i obsługa, ulepszone funkcje zabezpieczeń, przydatne dane i analizy oraz automatyzacja powtarzanych zadań. Wady developmentu niskokodowego obejmują ograniczone możliwości dostosowywania i skalowalność, mniejszą liczbę opcji integracji i mało elastyczne szablony.

Jakie są zalety i wady tradycyjnego developmentu?

Zalety tradycyjnego developmentu obejmują dostępność opcji z możliwością rozległego dostosowania, skalowalność i możliwość adaptacji, rozszerzoną funkcjonalność oraz możliwość łatwiejszej integracji z innymi systemami. Jego wady to m.in. wyższe koszty ponoszone z góry i potencjalnie wyższe koszty konserwacji, bardziej praktyczne podejście do zabezpieczeń i obsługi, dłuższe okresy implementacji i testowania oraz bardziej czasochłonne aktualizacje i zmiany.

Czym różni się development niskokodowy od developmentu bez użycia kodu?

Wprawdzie development niskokodowy i development bez użycia kodu stanowią alternatywę dla tradycyjnego kodowania, jednak development niskokodowy różni się od developmentu bez użycia kodu tym, że może wymagać pewnej wiedzy i umiejętności w zakresie kodowania, podczas gdy development bez użycia kodu nie wymaga ich wcale.

Jak wybrać najlepsze podejście do tworzenia aplikacji pod kątem danego projektu?

Wybierając podejście do developmentu odpowiednie do Twojego projektu, należy wziąć pod uwagę złożoność projektu oraz dostępny budżet. Zastanów się, czego będziesz potrzebować w przyszłości: czy masz zaplanowane potrzebne rozszerzenia, uaktualnienia lub integracje? Jeśli tak, możesz zastosować niestandardowe rozwiązania deweloperskie. Jeśli projekt wymaga szybkiego uruchomienia, pasuje do niego szablon, a Tobie wydaje się, że możesz skorzystać na wprowadzeniu zautomatyzowanych aktualizacji i obsługi zabezpieczeń platformy niskokodowej, najlepszym rozwiązaniem może być development niskokodowy.

Jak wybrać platformę niskokodową?

Wybierając platformę niskokodową, należy wziąć pod uwagę potrzeby firmy i zespołu programistów. Czy masz do opracowania szereg projektów, od aplikacji po strony internetowe? Jak doświadczony jest Twój zespół i kto będzie opracowywać Twoje projekty? Jaki rodzaj raportowania i analizy danych jest Ci potrzebny? Jaki masz budżet? Odpowiedz sobie na te pytania i wybierz opcję najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.