Skip to main content

Skill - Skill Secure Travel Companion

This PowerApp makes your travel more secure

If you have reason to believe that your user is compromised, mobile device is stolen or lost, this app gives you guidance and shortcuts to your organization’s important Office 365 resources:
 
Log out everywhere
Reset user password
Block or remote wipe device
Report security alert

Chcesz zostać partnerem usługi Power Apps?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power Apps na całym świecie.