Skip to main content

Informacje dodatkowe

(646) 471-3000
gbl_microsoft.alliance@pwc.com

PwC - US

PwC is a Microsoft Global Gold Partner across all Microsoft competencies.

Our Microsoft Practice teams across the globe provides business analysts and developers specializing in an implementation of Power Platform, Azure, Security, Dynamics 365 and Microsoft 365 solutions. We provide services are targeted to the clients from various industries, including: telecommunication, education, consumer markets, industrial manufacturing, automotive, financial services and more. 

PwC's consulting and industry experience and Microsoft's suite of products across Power Platform, Microsoft 365, Dynamics 365, and Azure solutions, give us a unique and powerful set of tools allowing us to modernize the workplace, digitize business processes and provide agile low-code solutions for our clients. 

Within the Power Platform and Azure technologies we provide experts with the Microsoft certified proved experience for the following solutions: 

  • Canvas and Model-driven Power Apps supported by the Common Data Service

  • Power Automate

  • Power BI

  • Power Virtual Agent

  • Microsoft 365 and Powers Apps integration within Office 365 products

  • Microsoft Teams 

  • Azure AI Cognitive Services 

  • Azure Bots, Azure Logic Apps and Azure Functions

Zobacz więcej światowej klasy rozwiązań dostosowanych do Twojej firmy

Chcesz zostać partnerem usługi Microsoft Power Apps?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Microsoft Power Apps na całym świecie.