Skip to main content

Informacje dodatkowe

+48 502 851 867
artur.kotow@pwc.com

PwC

PwC is an official Microsoft Gold Partner with a global alliance launched in 2015 and now we are Microsoft Partner for the Power Platform technologies. 

Our Microsoft Practice team in Poland provides business analysts and developers specializing in an implementation of Power Platform, Azure, Dynamics365 and Microsoft 365 solutions. Services we provide are targeted to the clients from various industries, including: telecommunication, education, public sector, FMCG and financial services. 

PwC consulting experience gained over the years and the wide and constantly developed experience in the Power Platform, Microsoft 365 and Azure solutions, give us a unique and powerful set of tools allowing us to modernize the workplace, digitize business processes and provide agile low-code solutions for our clients. 

Within the Power Platform and Azure technologies we provide experts with the Microsoft certified proved experience for the following solutions: 

  • Canvas and Model-driven Power Apps supported by the Common Data Service

  • Power Automate

  • Power BI

  • Power Virtual Agent

  • Microsoft 365 and Powers Apps integration within Office 365 products

  • Microsoft Teams 

  • Azure AI Cognitive Services 

  • Azure Bots

  • Azure Logic Apps and Azure Functions

Zobacz więcej światowej klasy rozwiązań dostosowanych do Twojej firmy

Chcesz zostać partnerem usługi Microsoft Power Apps?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Microsoft Power Apps na całym świecie.