Włącz dostęp zewnętrzny za pomocą portali usługi Power Apps

Zapewnij każdemu użytkownikowi — wewnątrz organizacji i poza nią — możliwość interakcji z danymi usługi Microsoft Dataverse za pomocą portali.

Rozpocznij bezpłatnie

Współpracuj z zewnętrznymi klientami i partnerami

Zapewnij zarówno użytkownikom wewnętrznym, jak i zewnętrznym bezpieczny dostęp do danych, uzyskiwany anonimowo lub za pośrednictwem komercyjnych dostawców uwierzytelniania, takich jak serwis LinkedIn, serwis Facebook, usługa Google i konto Microsoft, lub dostawców uwierzytelniania dla przedsiębiorstw, takich jak Azure Active Directory B2C (Azure AD B2C). Ustaw wymagania dotyczące uwierzytelniania, dostosuj dane dla każdego użytkownika i umożliwiaj użytkownikom przesyłanie informacji prywatnie dzięki prostym kontrolkom administratora.

Umożliwienie każdemu tworzenia szybko reagujących witryn internetowych

Z łatwością dopasuj witryny internetowe do wyglądu i działania znakowania firmowego dzięki możliwym do dostosowania szablonom portali i dynamicznym motywom. Twórz zawartość, do której użytkownicy zewnętrzni i partnerzy mogą uzyskiwać dostęp, i zarządzaj nią, korzystając z intuicyjnego interfejsu i szczegółowych wskazówek — nie trzeba pisać żadnego kodu.

Zbierz wszystkie dane razem

Połącz dane z aplikacji, których używasz — w tym z usług Power BI i Power Automate — z usługą Microsoft Dataverse i daj użytkownikom możliwość interakcji z nimi wszędzie i o każdej porze. Wzbogać portale o oparte na modelu formularze, widoki, listy, wykresy i pulpity nawigacyjne, aby oferować większe możliwości przy każdej interakcji.

Rozszerzaj możliwości naszych rozwiązań na klientów zewnętrznych i osiągaj niesamowite wyniki.

kobe

Miasto Kobe zapewnia obywatelom najważniejsze informacje

Zastosowanie w mieście Kobe portali usługi Power Apps umożliwiło zmniejszenie liczby rozmów o 90 procent, co z kolei pozwoliło dotrzeć do milionów obywateli i zapewnić im pomoc na wielką skalę w okresie pandemii COVID-19.

magna

Magna International zabezpiecza pracowników

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia COVID-19 przy użyciu portali usługi Power Apps pozwala zabezpieczyć ponad 100 000 pracowników.

suitehub

Suite Hub tworzy unikatową platformę

Dzięki zapewnieniu za pomocą portali usługi Power Apps oraz usługi Power Automate łączności między pracownikami korporacji odpowiedzialnymi za rezerwacje oraz dostawcami zakwaterowania firma Suite Hub zanotowała wzrost wydajności rezerwacji o 60 procent.

kpmg

KPMG i GrantCare podejmują współpracę w celu dostarczania pomocy

Pomoc mieszkańcom stanu Georgia w ponownym stanięciu na nogi przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych, poprawie przejrzystości i zwiększaniu zaufania dzięki zastosowaniu portalów usługi Power Apps.

phdc

PHDC dostarcza usługi dla rezydentów

Zapewnienie dzięki portalom usługi Power Apps pomocy mieszkaniowej rezydentom o niskich dochodach oznacza, że mogą oni pozostać w swoich domach, ciesząc się zdrowiem i bezpieczeństwem.

Odkryj dodatkowe zasoby

Dowiedz się więcej

Uzyskaj dostęp do przewodników samodzielnej pomocy, aby łatwiej rozpocząć pracę z portalami.

Rozpocznij korzystanie z portali

Przeglądaj różne moduły szkoleniowe, aby zacząć rozwijać swoje umiejętności.