Włącz dostęp zewnętrzny za pomocą portali usługi Power Apps

Zapewnij każdemu użytkownikowi — wewnątrz organizacji i poza nią — możliwość interakcji z danymi usługi Microsoft Dataverse za pomocą portali.

Rozpocznij bezpłatnie

Współpracuj z zewnętrznymi klientami i partnerami

Zapewnij użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym bezpieczny dostęp do danych, uzyskiwany anonimowo lub za pośrednictwem komercyjnych dostawców uwierzytelniania, takich jak serwis LinkedIn, serwis Facebook, usługa Google i konto Microsoft, lub dostawców uwierzytelniania dla przedsiębiorstw, takich jak Azure AD B2C i Okta. Ustaw wymagania dotyczące uwierzytelniania, dostosuj dane dla każdego użytkownika i umożliwiaj użytkownikom przesyłanie informacji prywatnie dzięki prostym kontrolkom administratora.

Umożliwienie każdemu tworzenia szybko reagujących witryn internetowych

Z łatwością dopasuj witryny internetowe do wyglądu i działania znakowania firmowego dzięki możliwym do dostosowania szablonom portali i dynamicznym motywom. Twórz zawartość, do której użytkownicy zewnętrzni i partnerzy mogą uzyskiwać dostęp, i zarządzaj nią, korzystając z intuicyjnego interfejsu i szczegółowych wskazówek — nie trzeba pisać żadnego kodu.

Integracja wszystkich danych

Połącz dane z aplikacji, których używasz — w tym z usług Power BI i Power Automate — z usługą Microsoft Dataverse i daj użytkownikom możliwość interakcji z nimi wszędzie i o każdej porze. Wzbogać portale o oparte na modelu formularze, widoki, listy, wykresy i pulpity nawigacyjne, aby oferować większe możliwości przy każdej interakcji.

Cennik

Umożliwiaj użytkownikom zewnętrznym dostęp do portali niestandardowych

Dodatek pojemności logowania

Uwierzytelnieni użytkownicy zewnętrzni

Już od

€ 168.7

Na miesiąc2

100 sesji logowania dziennie1

Dodatek pojemności wyświetleń stron

Użytkownicy nieuwierzytelnieni
84.3 €

Co miesiąc

100 000 wyświetleń stron

1Logowanie zapewnia uwierzytelnionemu użytkownikowi zewnętrznemu dostęp do jednego portalu przez maksymalnie 24 godziny. W przypadku wielu logowań w ciągu 24 godzin są one uznawane za 1 płatne logowanie. Licencje dla użytkowników wewnętrznych mogą być przydzielane przez plan na użytkownika lub na aplikację usługi Power Apps albo kwalifikującą się subskrypcję usługi Dynamics 365.

2W przypadku umowy zbiorczej obowiązuje inny cennik. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft, aby uzyskać więcej informacji.

Zrób następny krok

 Power Apps powerapps

Rozpocznij

Rozpocznij bezpłatną 30-dniową wersję próbną, aby tworzyć portale w usłudze Power Apps.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj dostęp do przewodników samodzielnej pomocy, aby łatwiej rozpocząć pracę z portalami.