Dlaczego usługa Power Apps i platforma Microsoft Azure lepiej działają razem

Przekształć potrzeby biznesowe w aplikacje niestandardowe, łącząc usługi Power Apps i Azure, aby tworzyć bogate funkcje na platformie z małą ilością kodu.

Wprowadzaj innowacje dzięki możliwości tworzenia aplikacji przy użyciu niewielkiej ilości kodu

Szybsze zaspokajanie potrzeb biznesowych

Szybko twórz aplikacje, używając funkcji przeciągania i upuszczania (UI) oraz wstępnie zdefiniowanych składników środowiska użytkownika (UX), a następnie wdrażaj je za pomocą jednego kliknięcia na platformach iOS, Android, Windows i w Internecie.

Oszczędzaj na kosztach rozwoju aplikacji

Zmniejsz koszty tworzenia aplikacji o 74 procent dzięki rozszerzeniom ERP i rozwiązaniom platformy Azure, takim jak rzeczywistość mieszana i IoT, oraz dodatkom do usługi Power Apps, takim jak Microsoft Power Virtual Agents i Microsoft Power Automate.

Uprość za pomocą bezproblemowego zarządzania

Usprawnij zarządzanie cyklem życia aplikacji, zachowując jednocześnie prawa do zarządzania i zabezpieczeń w przypadku aplikacji z małą ilością kodu za pomocą usługi GitHub, narzędzi Azure oraz centrum Power Apps zestawu narzędzi Excellence.

Integruj kluczowe dane za pośrednictwem konektorów

Przenieś odpowiednie informacje ze źródeł danych bezpośrednio do usługi Power Apps za pomocą ponad 500 wstępnie zbudowanych konektorów danych dzięki dostarczeniu aplikacji opartej na platformie Azure.

Łatwo rozszerzaj funkcje dzięki platformie Azure

Rozróżniaj aplikacje przez tworzenie niestandardowych składników wielokrotnego użytku za pomocą programu Visual Studio Code i dodawaj połączenia danych usługi Azure API Management.

Dowiedz się więcej Obejrzyj webinarium

Dowiedz się, w jaki sposób usługa Power Apps współpracuje z platformą Azure

Wstępnie skompilowane składniki środowiska UX

Szybciej publikuj aplikacje. Szybko twórz rozwiązania w Ok Power Apps za pomocą usług platformy Azure, używając wstępnie zdefiniowanych składników środowiska użytkownika (UX) oraz prostych struktur. Łatwo dodawaj możliwości AI w aplikacjach Power Apps — bez potrzeby znajomości uczenia maszynowego — i elementach platformy Azure, takich jak Cognitive Services.

AI Builder

Dodaj możliwości AI do wstępnie wytrenowanych modeli w aplikacji Power Apps, które można wzbogacać za pomocą usług platformy Azure. Lub twórz i trenuj własne modele AI na platformie Azure oraz używaj ich wraz z tymi dostarczonymi przez narzędzie AI Builder w tej samej aplikacji Power Apps.

Opłacalne rozszerzenia do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

Szybko dostosuj się do zmieniających się potrzeb biznesowych, takich jak nowe rozporządzenia i zaktualizowane standardy zgodności, przy użyciu rozszerzeń planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) za pośrednictwem gotowych do użycia konektorów w aplikacjach Power Apps, w tym usługi Dynamics 365, Salesforce, ServiceNow, SAP, Workday i innych konektorów w warstwie Premium. Usługi platformy Azure przyspieszają dostarczanie aplikacji.

Zarządzanie cyklem życia aplikacji

Uprość zarządzanie cyklem życia aplikacji o małej ilości kodu (ALM) ze wbudowanym wsparciem ciągłej integracji i wdrażania (CI/CD) w GitHub w celu skrócenia czasu dostarczenia i zmian w kodzie. Uzyskaj pełny widok połączonych środowisk aplikacji dzięki wykorzystaniu konektora Azure GibHub, by umożliwić samodzielną ciągłą integrację/ciągłe wdrażanie nieprofesjonalnym programistom.

Centrum doskonałości i zabezpieczeń

Promuj standardy i spójność z wbudowanymi zabezpieczeniami dostarczanymi przez centrum zestawu narzędzi doskonałości Power Apps. Zachowaj lepszą kontrolę nad środowiskami aplikacji, używając także wbudowanych ról zabezpieczeń i uprawnień usługi Azure Active Directory. Możesz także szyfrować, odszyfrowywać, dostarczać, konfigurować i poprawiać aplikacje za pomocą Azure Key Vault.

Dostosowywanie

Twórz niestandardowe aplikacje Power Apps za pomocą składników wielokrotnego użytku z użyciem wbudowanej obsługi interfejsu wiersza polecenia (CLI) w Visual Studio Code. Dodawaj funkcje i skaluj innowacje przy użyciu usług takich jak Azure Functions, Cognitive Services, IoT Edge i Azure Synapse Analytics.

Bezproblemowe połączenie

Integruj aplikacje o małej ilości kodu z ponad 500 źródłami danych lub starszymi systemami za pośrednictwem konektorów danych i twórz konektory niestandardowe za pomocą funkcji Azure API Management i Azure Functions. Skaluj swoje aplikacje, wykorzystując odporność i dostęp do danych z niewielkim opóźnieniem dzięki możliwościom przetwarzania platformy Azure.

Zapoznaj się z nowymi funkcjami, cenami, opcjami płatności oraz sześcioma sposobami rozpoczynania pracy z rozwiązaniami z małą ilością kodu w organizacji za pomocą usługi Microsoft Power Apps.

Zdobądź nowe umiejętności, aby szybciej uzyskać wartość

Uczenie się i rozwijanie umiejętności to kluczowe składniki skutecznego dostarczania w przypadku profesjonalnych deweloperów.

Rozpocznij

Zacznij zdobywać profesjonalne doświadczenie w zakresie developmentu aplikacji Power Apps dzięki planowi usługi Power Apps dla deweloperów.

Rozpocznij bezpłatnie

Ścieżka szkoleniowa

Poznaj nasze moduły i ścieżki szkoleniowe, aby zdobyć nowe, wartościowe umiejętności.

Dowiedz się więcej

Zagłęb się w szczegóły

Dowiedz się, jak szybko konfigurować środowiska i budować procesy developmentu, czytając e-book hybrydowego zespołu ds. developmentu.

Przeczytaj e-book

Rozwijaj swoje umiejętności

Zdobywaj umiejętności w zakresie developmentu w rozwiązaniach Power Apps i Microsoft Power Platform, biorąc udział w programie Microsoft 365 dla deweloperów.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się, w jaki sposób usługa Power Apps i aplikacja Microsoft Teams współpracują ze sobą

Stwórz zarówno profesjonalnym, jak i amatorskim programistom możliwość szybszego uzyskiwania wyników w udostępnionym środowisku z małą ilością kodu podczas tworzenia aplikacji Power Apps i przepływów działających w kontekście aplikacji Teams przy użyciu utworzonych przez użytkownika konektorów opartych na usłudze Azure API Management.

Dane pokazują, że platforma Microsoft Power Platform poprawia wyniki biznesowe

Dowiedz się, jak organizacja prosperuje, gdy pracownicy są motywowani do tworzenia rozwiązań dla siebie i innych osób za pomocą platformy Microsoft Power Platform.

140 procent

Zwrot z inwestycji w ciągu trzech lat


8,32 mln USD

w obecnych wartościach netto

Powyższe punkty danych z przeprowadzonego w sierpniu 2022 r. na zlecenie przez firmę Forrester Consulting badania Total Economic Impact™ odzwierciedlają trzyletni zwrot z inwestycji połączony z obecną wartością netto wdrożenia funkcji premium platformy Microsoft Power Platform.

Rex A

„Uwielbiam rozwiązania nisko-i bezkodowe, bo szybko można wprowadzać je na rynek. [Power Apps] umożliwia nam szybkie dostarczanie aktualizacji i ulepszeń w bardzo elastyczny sposób. Moim klientom podoba się lepsza wydajność, którą ich zespoły osiągają po przejściu do Power Apps jako rozwiązania do zbierania danych mobilnych”.

Rex A

Senior Web Developer + Power Apps Wizard

Zobacz, jak klienci używają usługi Power Apps wraz z platformą Azure

Coca-Cola UNITED
„Gdy dowiedziałem się więcej o konektorach danych i poznałem sposób ich współpracy z naszą bazą danych SQL i platformą ERP, wszystkie kawałki układanki znalazły się na swoim miejscu. Konsola usługi Power Apps jest niesamowicie prosta w obsłudze”.

Jared Simmons
Systems Analyst, Coca-Cola UNITED

Ernst & Young
„Platforma Microsoft Power Platform okazała się idealnym narzędziem umożliwiającym rozwiązanie złożonego finansowego problemu w bardzo krótkim okresie”.

Anbu Anbarasu
Engineering Lead for Low Code Services, Client Technology, EY

G&J Pepsi
„Jesteśmy zachwyceni tym, jak szybko możemy łączyć elementy za pomocą platformy Microsoft Power Platform. Mamy także kontrolę nad naszym przeznaczeniem dzięki rozwiązaniu o małej ilości kodu do tworzenia profesjonalnych aplikacji, które stawiają na pierwszym miejscu użytkownika”.

Dan Foster
Director of Digital Technology, G&J Pepsi-Cola Bottlers

Odkryj dodatkowe zasoby

Dlaczego deweloperzy profesjonalni są niezbędni, aby aplikacje z małą ilością kodu mogły osiągnąć sukces w usłudze Power Apps

Zrób następny krok