Dlaczego usługa Power Apps i platforma Microsoft Azure lepiej działają razem

Przekształć potrzeby biznesowe w aplikacje niestandardowe, łącząc usługi Power Apps i Azure, aby tworzyć bogate funkcje na platformie z małą ilością kodu.

Wprowadzaj innowacje dzięki możliwości tworzenia aplikacji przy użyciu niewielkiej ilości kodu

Szybsze zaspokajanie potrzeb biznesowych

Szybko twórz aplikacje, używając funkcji przeciągania i upuszczania (UI) oraz wstępnie zdefiniowanych składników środowiska użytkownika (UX), a następnie wdrażaj je za pomocą jednego kliknięcia na platformach iOS, Android, Windows i w Internecie.

Oszczędzaj na kosztach rozwoju aplikacji

Zmniejsz koszty tworzenia aplikacji o 74 procent dzięki rozszerzeniom ERP i rozwiązaniom Azure, takimi jak rzeczywistość mieszana i IoT oraz dodatkom do aplikacji Power Apps, jak Power Virtual Agents i Power Automate.

Uprość i chroń za pomocą bezproblemowego zarządzania

Usprawnij zarządzanie cyklem życia aplikacji, zachowując jednocześnie prawa do zarządzania i zabezpieczeń w przypadku aplikacji z małą ilością kodu za pomocą usługi GitHub, narzędzi Azure oraz centrum Power Apps zestawu narzędzi Excellence.

Integruj kluczowe dane za pośrednictwem konektorów

Przenieś odpowiednie informacje ze źródeł danych bezpośrednio do aplikacji Power Apps za pomocą ponad 350 wstępnie zbudowanych konektorów danych dzięki dostarczeniu aplikacji opartej na usłudze Azure.

Łatwo rozszerzaj funkcje, które współpracują z usługą Azure

Rozróżniaj aplikacje przez tworzenie niestandardowych składników wielokrotnego użytku za pomocą Visual Studio Code i dodawaj połączenia danych plus usługi Azure za pośrednictwem wbudowanej integracji z interfejsem API.

Dowiedz się, w jaki sposób usługa Power Apps współpracuje z platformą Azure

Gotowe do użycia składniki środowiska UX

Szybciej publikuj aplikacje. Szybko twórz rozwiązania w Ok Power Apps za pomocą usług platformy Azure, używając wstępnie zdefiniowanych składników środowiska użytkownika (UX) oraz prostych struktur. Łatwo dodawaj możliwości AI w aplikacjach Power Apps — bez potrzeby znajomości uczenia maszynowego — i elementach platformy Azure, takich jak Azure Cognitive Services.

AI Builder

Dodaj możliwości AI do wstępnie wytrenowanych modeli w aplikacji Power Apps, które można wzbogacać za pomocą usług platformy Azure. Lub twórz i trenuj własne modele AI na platformie Azure oraz używaj ich wraz z tymi dostarczonymi przez narzędzie AI Builder w tej samej aplikacji Power Apps.

Ekonomiczne rozszerzenia ERP

Szybko dostosuj się do zmieniających się potrzeb biznesowych, takich jak nowe rozporządzenia i zaktualizowane standardy zgodności, przy użyciu rozszerzeń planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) za pośrednictwem gotowych do użycia konektorów w aplikacjach Power Apps, w tym usługi Salesforce, ServiceNow, SAP, Workday i innych. Usługa Azure przyspiesza dostarczanie aplikacji.

Zarządzanie cyklem życia aplikacji

Uprość zarządzanie cyklem życia aplikacji o małej ilości kodu (ALM) ze wbudowanym wsparciem ciągłej integracji i wdrażania (CI/CD) w GitHub w celu skrócenia czasu dostarczenia i zmian w kodzie. Uzyskaj pełny widok połączonych środowisk aplikacji dzięki wykorzystaniu konektora Azure GibHub, by umożliwić samodzielną ciągłą integrację/ciągłe wdrażanie nieprofesjonalnym programistom.

Centrum doskonałości i zabezpieczeń

Promuj standardy i spójność z wbudowanymi zabezpieczeniami dostarczanymi przez centrum zestawu narzędzi doskonałości Power Apps. Zachowaj lepszą kontrolę nad środowiskami aplikacji, używając także wbudowanych ról zabezpieczeń i uprawnień usługi Azure Active Directory. Możesz także szyfrować, odszyfrowywać, dostarczać, konfigurować i poprawiać aplikacje za pomocą Azure Key Vault.

Dostosowywanie

Twórz niestandardowe aplikacje Power Apps za pomocą składników wielokrotnego użytku z użyciem wbudowanej obsługi interfejsu wiersza polecenia (CLI) w Visual Studio Code. Dodawaj funkcje i skaluj innowacje przy użyciu usług takich jak Azure Functions, Cognitive Services, IoT Edge i Azure Synapse Analytics.

Bezproblemowe połączenie

Integruj aplikacje o małej ilości kodu z ponad 350 źródłami danych lub starszymi systemami za pośrednictwem konektorów danych i twórz konektory niestandardowe za pomocą funkcji Azure API Management i Azure Functions. Skaluj swoje aplikacje, wykorzystując odporność i dostęp do danych z niewielkim opóźnieniem dzięki możliwościom przetwarzania Azure.

Dowiedz się, w jaki sposób usługa Power Apps i aplikacja Microsoft Teams współpracują ze sobą

Stwórz zarówno profesjonalnym, jak i amatorskim programistom możliwość szybszego uzyskiwania wyników w udostępnionym środowisku z małą ilością kodu podczas tworzenia aplikacji Power Apps i przepływów działających w kontekście aplikacji Teams przy użyciu utworzonych przez użytkownika konektorów opartych na usłudze Azure API Management.


Rex A

„Uwielbiam rozwiązania nisko-i bezkodowe, bo szybko można wprowadzać je na rynek. [Power Apps] umożliwia nam szybkie dostarczanie aktualizacji i ulepszeń w bardzo elastyczny sposób. Moim klientom podoba się lepsza wydajność, którą ich zespoły osiągają po przejściu do Power Apps jako rozwiązania do zbierania danych mobilnych”.

Rex A

Senior Web Developer + Power Apps Wizard

Zobacz, jak klienci używają usługi Power Apps wraz z platformą Azure

G&J Pepsi
"Jesteśmy zachwyceni tym, jak szybko możemy łączyć elementy za pomocą Microsoft Power Platform. Mamy także kontrolę nad naszym przeznaczeniem dzięki rozwiązaniu o małej ilości kodu do tworzenia profesjonalnych aplikacji, które stawiają na pierwszym miejscu użytkownika."

Dan Foster
Director of Digital Technology, G&J Pepsi-Cola Bottlers

Priceline
"Aplikacje Power Apps zezwalają mi na bardzo szybkie tworzenie przyjemnego i atrakcyjnego front endu wraz z kafelkami metryk w stylu pulpitu nawigacyjnego i wartościami, które dają użytkownikowi możliwość szybkiego wyświetlania sposobu, w jaki dany sklep prowadzi monitorowanie pod kątem metryk sprzedaży detalicznej i informacji o odwiedzinach w sklepie."

James Matson
IT Retail Innovation Lead, Australian Pharmaceutical Industries (Priceline)

Reliable Electric
"Przestrzeń opracowywania aplikacji z małą ilością kodu, którą oferuje usługa Power Apps, jest zarówno motywująca, jak i przyjemna. Uwielbiam się uczyć, a ponieważ usługa Power Apps otwiera przede mną niezliczone możliwości kodowania, rozpocząłem samodzielną naukę programów Microsoft Azure, Power Automate, Power BI, JavaScript, Node.js, React i SQL."

Lars Peterson
General Manager, Reliable Electric

Zrób następny krok