Mężczyzna pracujący na laptopie i tablecie

Błyskawiczne tworzenie aplikacji dla początkujących

W miarę rozwoju zespołu możesz chcieć zmienić podejście do tworzenia oprogramowania. Na szczęście informatyka zna szybsze, wydajniejsze rozwiązanie, które nie wymaga kodowania, jest efektywne i z natury elastyczne. Jednym z rozwiązań, które staje się coraz bardziej popularne i może spełnić Twoje wymagania, jest błyskawiczne tworzenie aplikacji (ang. rapid application development RAD).

Czym jest RAD?

Powstała w latach 70., ale oficjalnie wprowadzona przez Jamesa Martina w 1991 r. metoda błyskawicznego tworzenia aplikacji polega na opracowywaniu oprogramowana poprzez częste tworzenie i zatwierdzanie nowych wersji w oparciu o zbierane na bieżąco opinie klientów. RAD przedkłada szybkie i sprawne udostępnianie prototypów z naciskiem na użyteczność oprogramowania, opinie użytkowników i szybką dostawę nad długofalowe planowanie w oparciu o początkowy zestaw wymagań dotyczących aplikacji na zamówienie.

Główne zalety metodologii RAD:

  • Skrócony czas opracowania i szybsze przekazanie do eksploatacji.

  • Większa elastyczność i możliwość adaptacji.

  • Skuteczniejsze ograniczanie ryzyka.

  • Mniej ręcznego kodowania i krótsze testowanie.

  • Stałe i precyzyjne informacje zwrotne od użytkowników na bieżąco.