Osoba patrząca na tablet podczas pracy na laptopie

Błyskawiczne wytwarzanie aplikacji dla początkujących

Gdy Twój zespół będzie się rozwijać, możesz potrzebować rozwiązania do developmentu oprogramowania z małą ilością kodu lub bez kodu, które jest niedrogie, efektywne i elastyczne. Jednym z takich rozwiązań jest błyskawiczne wytwarzanie aplikacji (RAD).


Czym jest błyskawiczne wytwarzanie aplikacji (RAD)?

Powstała w latach 70., ale oficjalnie wprowadzona przez Jamesa Martina w 1991 r. metoda błyskawicznego wytwarzania aplikacji polega na opracowywaniu oprogramowana przez częste tworzenie i zatwierdzanie nowych wersji w oparciu o zbierane na bieżąco opinie klientów. RAD przedkłada szybkie i sprawne udostępnianie prototypów z naciskiem na użyteczność oprogramowania, opinie użytkowników oraz szybką dostawę nad długofalowe planowanie w oparciu o początkowy zestaw wymagań dotyczących kompilowania rozwiązań, takich jak aplikacje niestandardowe. Narzędzie RAD, które umożliwia szybszy i sprawniejszy development oprogramowania, staje się coraz popularniejsze.

Główne zalety metodologii RAD:

 • Skrócony czas opracowania i szybsze przekazanie do eksploatacji.
 • Większa elastyczność i możliwość adaptacji.
 • Skuteczniejsze ograniczanie ryzyka.
 • Mniej ręcznego kodowania i krótsze testowanie.
 • Stałe i precyzyjne informacje zwrotne od użytkowników na bieżąco.

Metody zwinne, kaskadowe i RAD w developmencie aplikacji

Istnieją dwie główne metodologie tworzenia oprogramowania: zwinne i kaskadowe. Model kaskadowy, tradycyjna metoda tworzenia oprogramowania, koncentruje się na ściśle liniowym procesie, w dużej mierze zależnym od akceptacji klienta. Kolejne wersje mogą powstawać miesiącami nie widziane przez klienta, co utrudnia aktualizowanie wymagań i przekazywanie istotnych dla projektu informacji zwrotnych. Modyfikowanie podstawowych funkcji oprogramowania może być trudne.

Programowanie zwinne powstało jako odpowiedź na ograniczenia tradycyjnie ustrukturyzowanych technik zarządzania i jest jedną z najczęściej stosowanych metodologii. RAD jest odmianą programowania zwinnego — daje wyniki w czasie rzeczywistym i działa dobrze, gdy trzeba szybko dostarczyć produkt oraz dostosowywać go według potrzeb. Choć metoda kładzie nacisk na szybkość, nie wiąże się z wyznaczaniem określonych ram czasowych. Wyjątkową cechą RAD jest ukierunkowanie na proces i koncentracja na testowaniu prototypów oraz szybkich zmianach, aby w krótkim czasie dostarczyć produkt spełniający wymagania klienta.

Metody RAD i metody zwinne opierają się na podobnych krokach, ale development typu RAD koncentruje się na prototypach, a metoda zwinna dzieli projekty na funkcje, które tworzone są w różnych sprintach w cyklu developmentu.


Etapy błyskawicznego wytwarzania aplikacji

RAD definiuje cztery etapy potrzebne do ukończenia projektu. Celem RAD jest skrócenie czasu planowania i skupienie się na budowaniu produktu. Dlatego nawet jeśli niektóre kroki się powtarzają, powstaje produkt, z którego zarówno Twój zespół, jak i interesariusze mogą być dumni.

 1. Definiowanie wymagań projektowych. Na tym etapie wszyscy zaangażowani — Ty, programiści, użytkownicy oprogramowania i zamawiający — definiują, badają i finalizują zakres i wymagania projektu, takie jak cele, oczekiwania, terminy i budżet. Zamawiający proponują swoją wizję podczas spotkania startowego lub kreatywny brief, a osoby decydujące i deweloperzy w dziale IT pomagają zrealizować wszystkie te wymagania. Jedną z zalet metody RAD jest to, że nawet jeśli wymagania zostały już określone, można łatwo dokonać zmian w dowolnym momencie cyklu developmentu.
 2. Budowanie prototypów. Następnie Twój zespół zaczyna budować modele i prototypy. Celem jest szybkie stworzenie działającego modelu do zaprezentowania zamawiającym. Programiści i projektanci współpracują ze sobą, by zagwarantować spełnienie celów i wymagań zamawiających. Na wczesnych etapach prototypowania programiści mają możliwość tworzenia rozwiązań pozwalających wytworzyć działający produkt bez poświęcania jakości. Ponieważ zespół tworzy działający produkt, kluczową rolę odgrywają tu wrażenia użytkownika, testowanie i opinie.

  Regularnie dostarczane opinie ułatwiają pracę zespołową w ramach działającego systemu, a nie abstrakcyjnego projektu. Konsekwentne eliminowanie rozwiązań tymczasowych i błędów pozwala uzyskać działający model spełniający wymagania. Oznacza to także, że błędy są wykrywane i likwidowane na wcześniejszym etapie procesu, co pomaga dotrzymać harmonogramu interesariuszy i zapewnia lepszą strukturę projektu pod kątem jego przyszłego rozwoju.
 3. Budowanie, testy i wykorzystywanie opinii. Gdy istnieje już działający prototyp, czas przekształcić go w działający model. Deweloperzy zbierają opinie użytkowników i tworzą produkt. Należy pamiętać, aby zaimplementować oprogramowanie do kompilowania aplikacji w procesie, aby urzeczywistnić swój pomysł. Platformy beta są przekształcane w działający model przez kodowanie aplikacji, testowanie platform i integrację jednostek. Wykorzystanie narzędzi niskokodowych oraz narzędzi do błyskawicznego wytwarzania aplikacji pozwala szybko reagować na wszelkie zmiany.

  Oprogramowanie i aplikacje są dokładnie testowane, a interesariusze mogą wprowadzać zmiany lub nowe pomysły w miarę odkrywania problemów. Błędów nie powinno być wiele, bo dzięki RAD większość z nich można wykryć w fazie prototypów i od razu je wyeliminować. Gdy interesariusze będą zadowoleni z produktu, można dokończyć jego tworzenie.
 4. Finalizacja i implementacja. Ostatnim etapem jest stworzenie zoptymalizowanej wersji produktu końcowego — stabilnej, łatwej w utrzymaniu i wystarczającej na długi czas. Cechy, funkcje i wygląd uzgadniane są z zamawiającymi. Po wdrożeniu w środowisku produkcyjnym użytkownicy mogą przeprowadzać testy i szkolenia na pełną skalę. Teraz Twój produkt jest gotowy do zaprezentowania interesariuszom!

Czy należy skorzystać z narzędzi RAD podczas prac przy następnym projekcie?

Może się wydawać, że RAD sprawdzi się przy każdego rodzaju projektach, jednak nie jest to uniwersalne rozwiązanie. Aby w swoim kolejnym projekcie zaimplementować efektywną metodologię RAD, musisz się najpierw upewnić, że spełnione są pewne kryteria. Choć metoda RAD jest elastyczna i może usprawnić development oprogramowania, to jednak aby jak najszybciej dostarczyć działający produkt, trzeba spełnić określone wymagania biznesowe.

Następujące pytania pozwolą określić, czy RAD sprawdzi się przy Twoim następnym projekcie:

 • Czy interesariusze będą chcieli zastosować podejście RAD — zaangażować się i przekazywać szczegółowe opinie?
 • Czy ten produkt można zbudować w ciągu dwóch do trzech miesięcy?
 • Czy Twój zespół deweloperów i projektantów jest wystarczająco doświadczony, aby dostarczyć produkt na czas?
 • Czy ryzyko techniczne jest niskie?
 • Czy masz narzędzia, oprogramowanie i technologie konieczne do wdrożenia metody RAD?

Jeśli odpowiedź na wszystkie pięć pytań brzmi „tak”, to nowy produkt będzie można z powodzeniem stworzyć przy użyciu metodologii RAD.

Utwórz swoją następną aplikację za pomocą Microsoft Power Apps

RAD to świetne narzędzie dla małych zespołów i szybkich projektów, które można łatwo dostosować do nowych wymagań. Na rynku jest dostępnych kilka kreatorów aplikacji bez kodu, ale usługa Power Apps to narzędzie wymagające niewielkiej ilości kodowania, które usprawnia współpracę oraz łączenie profesjonalnych deweloperów z innymi ważnymi członkami zespołu i pomaga dostosowywać aplikacje biznesowe do Twoich potrzeb.