Plan dla usługi Microsoft Power Apps

Nieustannie opracowujemy nowe możliwości, aby umożliwić Twoją transformację cyfrową. Publiczny plan dotyczący produktów zawiera informacje o tym, co będzie dostępne w następnych aktualizacjach produktów.

Priorytety planu

Platforma tworzenia aplikacji zapewniająca wysoką produktywność:

Aby umożliwić użytkownikom dysponującym różnymi umiejętnościami spójne i efektywne tworzenie atrakcyjnych, wydajnych aplikacji dzięki inwestycjom w nowoczesne środowiska, niestandardowe kontrolki wielokrotnego użytku oraz obsługę najlepszych rozwiązań za pośrednictwem kontrolera rozwiązań.

Wydajność i skalowalność klasy korporacyjnej:

Aby zapewnić organizacjom platformę skalującą się zgodnie z ich wymaganiami: od prostych do złożonych aplikacji z ulepszonymi narzędziami zapewniającymi kontrole wydajności i stabilności, lepszy wgląd w użycie i wykorzystanie zasobów oraz poprawioną pomoc techniczną dla administratorów.

Ujednolicona platforma aplikacji:

Aby zapewnić spójne środowisko tworzenia aplikacji oraz rozszerzania usług Office 365 i Dynamics 365. Inwestycje obejmują ulepszenia ujednoliconego interfejsu, obsługę osadzania aplikacji kanwy w aplikacjach opartych na modelu oraz natywną obsługę usługi Microsoft Dataverse dla aplikacji.

Dostępność i szczegóły

Plan wydania pokazuje nasze nieustanne starania mające na celu udostępnianie nowych możliwości oraz zawiera wczesne informacje o zbliżających się wydaniach.

Zapoznaj się z dostępnością produktów Dynamics 365 i Power Platform według regionu geograficznego

Dowiedz się więcej na temat naszych planów dotyczących produktów

Microsoft Power Platform

Dynamics 365

Plany rozwoju produktu będą dostępne wkrótce

Dynamics 365

Plan dla usługi Microsoft Power Apps

Produkt lub funkcje w wersji wstępnej mogą zostać znacząco zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten harmonogram działania reprezentuje widok produktu i nie świadczy o końcowym licencjonowaniu poszczególnych funkcji. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych lub domniemanych, w odniesieniu do podanych tutaj informacji.

Zobacz więcej