Plan dla usługi Microsoft Power Apps

Nieustannie opracowujemy nowe możliwości, aby umożliwić Twoją transformację cyfrową. Ten plan rozwoju produktów zawiera informacje o tym, co będzie dostępne w następnych aktualizacjach produktów.

Priorytety planu

Platforma tworzenia aplikacji zapewniająca wysoką produktywność

Twórz w sposób spójny i efektywny niesamowite, złożone aplikacje. Ulepszenia obejmują zmodernizowane środowiska, niestandardowe kontrolki wielokrotnego użytku oraz obsługę najlepszych rozwiązań za pośrednictwem ulepszonej funkcji kontrolera rozwiązań.

Wydajność i skalowalność klasy korporacyjnej

Twórz na platformie skalującej się zgodnie z Twoimi wymaganiami. Kompiluj proste lub złożone aplikacje, korzystając z ulepszonych narzędzi zapewniających dystrybucję aplikacji natywnych, bardziej przejrzysty wgląd w użycie i wykorzystanie zasobów oraz poprawioną pomoc techniczną dla administratorów.

Ujednolicona platforma aplikacji

Niezależnie od tego, czy tworzysz aplikacje w wolnych chwilach, czy też jesteś profesjonalnym deweloperem, Power Apps oferuje teraz bardziej spójne środowisko do kompilowania aplikacji w rozwiązaniach Microsoft 365, Dynamics 365 i Azure. Ulepszenia wprowadzone w profesjonalnych środowiskach deweloperskich oraz w obszarze integracji danych w połączeniu z nowymi funkcjami dla grona DevOps i funkcjami zarządzania cyklem życia aplikacji pozwalają zespołom zwiększyć ich wydajność w niespotykanym dotychczas stopniu.

Plany wydań

Pracująca osoba

Microsoft Power Apps

Dowiedz się więcej o planach 2. aktualizacji na 2021 r. i sprawdź kluczowe daty.

Obraz ikony usługi Power Platform

Microsoft Power Platform

Dowiedz się więcej o planach 2. aktualizacji na 2021 r. i sprawdź kluczowe daty.

Zobacz więcej planów rozwoju produktów

Microsoft Power Platform

Dynamics 365

Plan dla usługi Microsoft Power Apps

Produkt lub funkcje w wersji wstępnej mogą zostać znacząco zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten harmonogram działania reprezentuje widok produktu i nie świadczy o końcowym licencjonowaniu poszczególnych funkcji. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych lub domniemanych, w odniesieniu do podanych tutaj informacji.

Społeczność

Kontaktuj się z ekspertami oraz innymi użytkownikami i znajduj lokalne wydarzenia.

Blog

Uzyskaj najnowsze wiadomości, porady i szczegółowe informacje dotyczące modernizowania firmy.

Dokumentacja

Znajdź zasoby przeznaczone dla użytkowników, programistów i specjalistów IT.