Skip to main content

Plan dla usługi Microsoft PowerApps

Nieustannie opracowujemy nowe możliwości, aby pomóc Ci w przeprowadzaniu transformacji cyfrowej. Publiczny plan dotyczący produktu zawiera informacje o tym, co będzie dostępne w następnych aktualizacjach produktu.

Priorytety planu

Platforma tworzenia aplikacji zapewniająca wysoką produktywność:

Aby umożliwić użytkownikom dysponującym różnymi umiejętnościami spójne i efektywne tworzenie atrakcyjnych, wydajnych aplikacji dzięki inwestycjom w nowoczesne środowiska, niestandardowe kontrolki wielokrotnego użytku oraz obsługę najlepszych rozwiązań za pośrednictwem kontrolera rozwiązań.

Wydajność i skalowalność klasy korporacyjnej:

Aby zapewnić organizacjom platformę skalującą się zgodnie z ich wymaganiami: od prostych do złożonych aplikacji z ulepszonymi narzędziami zapewniającymi kontrole wydajności i stabilności, lepszy wgląd w użycie i wykorzystanie zasobów oraz poprawioną pomoc techniczną dla administratorów.

Ujednolicona platforma aplikacji:

Aby zapewnić spójne środowisko tworzenia aplikacji oraz rozszerzania usług Office 365 i Dynamics 365. Inwestycje obejmują ulepszenia ujednoliconego interfejsu, obsługę osadzania aplikacji kanwy w aplikacjach opartych na modelu oraz natywną obsługę usługi Common Data Service for Apps.

Szczegóły i oś czasu planu

Wymienione poniżej możliwości, które będą dostępne w najbliższym czasie, pokazują nasze zobowiązanie do realizacji priorytetów planu.

Informacje o wersji

Publiczna wersja zapoznawcza

Ogólna dostępność

Następne 12 miesięcy
PowerApps
Możliwość Dostępność
Nowoczesne środowiska tworzenia aplikacji dla składników za pośrednictwem usługi Common Data Service for Apps, w tym możliwość osadzania aplikacji kanwy w formularzach opartych na modelu
Dostosuj swoje środowisko dzięki kontrolkom wielokrotnego użytku — twórz przy użyciu kanwy niewymagającej wiele kodu ani profesjonalnych narzędzi programistycznych
Efektywniejsze tworzenie bardziej zaawansowanych aplikacji kanwy w usłudze Common Data Service dzięki natywnej obsłudze danych relacyjnych i ulepszonym typom danych
Nowy kontroler rozwiązań oferujący inteligentną analizę pomagającą w tworzeniu wydajniejszych aplikacji
Lepszy wgląd w użycie, wydajność i wykorzystanie zasobów dla administratorów
Ulepszone możliwości udostępniania pomocy technicznej zapewniają administratorom bezproblemowe środowisko pomocy technicznej oraz kontekstowe zalecenia z zakresu samodzielnego uzyskiwania pomocy
Mobilna pomoc techniczna w trybie offline dla aplikacji Dynamics 365 Customer Engagement i aplikacji opartych na modelu tworzonych za pomocą usługi Common Data Service for Apps
Domyślnie stosowany ujednolicony, nowoczesny interfejs
Obsługa środowiska użytkownika opartego na wielu sesjach
Następne 12 miesięcy
PowerApps
Nowoczesne środowiska tworzenia aplikacji dla składników za pośrednictwem usługi Common Data Service for Apps, w tym możliwość osadzania aplikacji kanwy w formularzach opartych na modelu
Informacje o wersji 
Ogólna dostępność
Dostosuj swoje środowisko dzięki kontrolkom wielokrotnego użytku — twórz przy użyciu kanwy niewymagającej wiele kodu ani profesjonalnych narzędzi programistycznych
Informacje o wersji 
Publiczna wersja zapoznawcza
Efektywniejsze tworzenie bardziej zaawansowanych aplikacji kanwy w usłudze Common Data Service dzięki natywnej obsłudze danych relacyjnych i ulepszonym typom danych
Informacje o wersji 
Publiczna wersja zapoznawcza
Nowy kontroler rozwiązań oferujący inteligentną analizę pomagającą w tworzeniu wydajniejszych aplikacji
Informacje o wersji 
Ogólna dostępność
Lepszy wgląd w użycie, wydajność i wykorzystanie zasobów dla administratorów
Informacje o wersji 
Ogólna dostępność
Ulepszone możliwości udostępniania pomocy technicznej zapewniają administratorom bezproblemowe środowisko pomocy technicznej oraz kontekstowe zalecenia z zakresu samodzielnego uzyskiwania pomocy
Informacje o wersji 
Ogólna dostępność
Mobilna pomoc techniczna w trybie offline dla aplikacji Dynamics 365 Customer Engagement i aplikacji opartych na modelu tworzonych za pomocą usługi Common Data Service for Apps
Informacje o wersji 
Ogólna dostępność
Domyślnie stosowany ujednolicony, nowoczesny interfejs
Informacje o wersji 
Ogólna dostępność
Obsługa środowiska użytkownika opartego na wielu sesjach
Publiczna wersja zapoznawcza

Dowiedz się więcej na temat naszych planów dotyczących produktów

Dynamics 365

Plany dotyczące produktów będą wkrótce dostępne

Platforma Power

Plan dla usługi Microsoft PowerApps

Produkt lub funkcje w wersji wstępnej mogą zostać znacząco zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten plan reprezentuje widok produktu i nie wskazuje ostatecznego licencjonowania poszczególnych funkcji. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych lub domniemanych, w odniesieniu do podanych tutaj informacji.

D365_Monoline_Navy_Icons