Skip to main content

Wyszukiwanie w usłudze PowerApps

Wyszukiwanie

PowerApps Blogs or Resources?

Content migrated from TechNet.  Post attribution to: Dale.MorrisonInterbay Technology Group   Thought I would throw this out to the community.   Has anyone found good resources...

Kontrolka listy rozwijanej — informacje ogólne - PowerApps

Dokumentacja

Informacje o kontrolce listy rozwijanej, w tym jej właściwości i przykłady

Omówienie połączenia programu SQL Server - PowerApps

Dokumentacja

Instrukcje krok po kroku dotyczące sposobu nawiązywania połączenia z bazą danych SQL Azure lub lokalną bazą danych programu SQL Server

Tworzenie nowych jednostek w usłudze Common Data Service (CDS) za pomocą dodatku Power Query - PowerApps

Dokumentacja

Instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia nowej jednostki w usłudze CDS za pomocą dodatku Power Query.

Kontrolka wprowadzania piórem — informacje ogólne - PowerApps

Dokumentacja

Informacje o kontrolce wprowadzania piórem, a w tym jej właściwości i przykłady

Tworzenie połączenia z usługi PowerApps do programu SharePoint - PowerApps

Dokumentacja

Utwórz w witrynie powerapps.com połączenie do programu SharePoint w celu automatycznego wygenerowania aplikacji lub zbudowania jej od podstaw.

Eksportowanie i importowanie zasobów - PowerApps

Dokumentacja

Eksportowanie i importowanie zasobów

Funkcje DateAdd, DateDiff i TimeZoneOffset - PowerApps

Dokumentacja

Dokumentacja funkcji DateAdd, DateDiff i TimeZoneOffset usługi PowerApps obejmująca informacje o składni i przykłady

Funkcje Remove i RemoveIf - PowerApps

Dokumentacja

Dokumentacja funkcji Remove i RemoveIf funkcji usługi PowerApps obejmująca informacje o składni i przykłady

Funkcja Split - PowerApps

Dokumentacja

Dokumentacja funkcji Split usługi PowerApps obejmująca informacje o składni i przykłady

Funkcje Count, CountA, CountIf i CountRows - PowerApps

Dokumentacja

Dokumentacja funkcji Count, CountA, CounfIf i CountRows usługi PowerApps obejmująca informacje o składni i przykłady

Funkcje SaveData i LoadData - PowerApps

Dokumentacja

Dokumentacja funkcji SaveData i LoadData usługi PowerApps obejmująca informacje o składni

Funkcja Reset - PowerApps

Dokumentacja

Dokumentacja funkcji Reset usługi PowerApps obejmująca informacje o składni i przykłady

Funkcja Len - PowerApps

Dokumentacja

Dokumentacja funkcji Len usługi PowerApps obejmująca informacje o składni i przykłady

Funkcja Distinct - PowerApps

Dokumentacja

Dokumentacja funkcji Distinct usługi PowerApps obejmująca informacje o składni i przykłady

Omówienie formularzy - PowerApps

Dokumentacja

Formularze umożliwiają zbieranie i wyświetlanie informacji ze źródła danych.

Omówienie licencjonowania - PowerApps

Dokumentacja

Omówienie licencjonowania usługi Microsoft PowerApps.

Tworzenie relacji między listami programu SharePoint za pomocą pola odnośnika - PowerApps

Dokumentacja

Tworzenie relacji między listami programu SharePoint za pomocą pola odnośnika.

Funkcja UpdateContext - PowerApps

Dokumentacja

Dokumentacja funkcji UpdateContext usługi PowerApps obejmująca informacje o składni i przykłady

Sygnały Acceleration, App, Compass, Connection i Location - PowerApps

Dokumentacja

Dokumentacja czujników Acceleration, App, Compass, Connection i Location usługi PowerApps obejmująca informacje o składni i przykłady

Uruchamianie przepływu w aplikacji - PowerApps

Dokumentacja

Utwórz przepływ, który wykonuje co najmniej jedno zadanie po wystąpieniu w aplikacji zdarzenia, takiego jak naciśnięcie przycisku przez użytkownika.

Praca ze środowiskami - PowerApps

Dokumentacja

Informacje o przełączaniu środowisk i zmianie zawartości na stronach.

Omówienie połączenia z usługą Twitter - PowerApps

Dokumentacja

Zobacz, jak łączyć się z usługą Twitter, przejrzyj kilka przykładów i zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami

Re: Filter formula error

Thanks Jeff_Thorpe. The data is in the CDS, which is listed as a deligable data source. So, if I'm understanding you correctly, The in operator should be fine, as the data source is the CDS, but the ...

Re: Attachment Button

Hi WC   You can do this but currently you need to use a SharePoint list as the data source. Make sure the list has attachments enabled (it should be one by default). Then you can use the attac...