Skip to main content }

Wyszukiwanie w usłudze Power Apps

Wyszukaj

Microsoft Dataverse Web API Reference

Dokumentacja

Microsoft Dataverse Web API Reference

Tagi szablonów - Power Apps

Dokumentacja

Informacje o tagach szablonu dostępnych w portalu.

Zaimplementuj przykładowe komponenty kodu internetowego interfejsu API portali - Power Apps

Dokumentacja

Ta strona przeprowadzi Cię przez przykładowy składnik kodu, który używa internetowego interfejsu API portalu.

Osadzić portal w innej witrynie za pomocą ramki iframe - Power Apps

Dokumentacja

Dowiedz się, jak osadzić portal Power Apps w innej witrynie.

Użyj wyszukiwania fasetkowego, aby poprawić wyszukiwanie portalu - Power Apps

Dokumentacja

Dowiedz się, jak włączyć lub wyłączyć wyszukiwanie aspektowe.

Use How to sample app (preview) - Power Apps

Dokumentacja

Learn how to use the How to app and learn how to be a Power Apps maker.

Używanie aplikacji Punkty kontrolne ze sklepu usługi Teams - Power Apps

Dokumentacja

Tu się dowiesz, jak korzystać z aplikacji Punkty kontrolne pochodzącej ze sklepu usługi Teams.

Make ideas editable by original creator (contains video) - Power Apps

Dokumentacja

Learn about how to make ideas editable by original creator.

Add hierarchy to inspection location (contains video) - Power Apps

Dokumentacja

Learn about how to add hierarchy to inspection locations in Inspections sample app.

Understand How to app sample app architecture - Power Apps

Dokumentacja

Learn about the architecture of the How to app sample app.

Update inspection notification to use an adaptive card (contains video) - Power Apps

Dokumentacja

Learn about how to update Inspection notification to use adaptive card.

Renderuj listę skojarzoną z bieżącą stroną - Power Apps

Dokumentacja

Przykładowy kod służący do renderowania listy skojarzonych z bieżącą stroną portalu.

Wyszukaj w zawartości pliku załącznika - Power Apps

Dokumentacja

Dowiedz się, jak skonfigurować portal, aby wyszukiwać w zawartości pliku załącznika portalu.

Projekty Power Apps — Opinie i Telemetria - Power Apps

Dokumentacja

W celu ułatwienia poprawiania i ulepszania aplikacji, zbierania opinii i analizy telemetrii jest ważną częścią procesu ulepszania.

Web service error codes (Microsoft Dataverse) - Power Apps

Dokumentacja

This topic lists the error codes you might encounter when you debug your code.

Set column values using parameters passed to a form (model-driven apps) - Power Apps

Dokumentacja

You can set default values for new records created by users by specifying values in the URL that is used to open the form.

Publish customizations (model-driven apps) - Power Apps

Dokumentacja

Publishing customizations makes the Web application aware of changes to the data that affects the user interface.

String (RESX) web resources (model-driven apps) - Power Apps

Dokumentacja

Learn about using string web resources to make localized strings available for use

Understand dashboards: Dashboard components and FormXML (model-driven apps) - Power Apps

Dokumentacja

Dashboards are one of the different types of forms in Mode-driven Apps. You can use the SystemForm.Type or UserForm.Type to determine whether the form is a dashboard.

Apply SLAs to tables (Microsoft Dataverse) - Power Apps

Dokumentacja

Learn about applying SLAs to custom tables by enabling tables for applying SLAs. Also, you can create SLA KPIs.

Asynchronous service (Microsoft Dataverse) - Power Apps

Dokumentacja

Learn about the asynchronous service that manages system jobs.

Paging behaviors and ordering (Microsoft Dataverse) - Power Apps

Dokumentacja

Learn about the different paging behaviors for FetchXML queries and how you can write queries to get the desired paging results.

Developers: Get started with Microsoft Dataverse - Power Apps

Dokumentacja

Learn about some available methods that developers can use to access business data, customize business logic, write applications, and access external systems.

Handle exceptions in a plug-in (Microsoft Dataverse) - Power Apps

Dokumentacja

Understand system behavior when a plug-in passes an exception back to the caller.

Entity class operations using the Organization service (Microsoft Dataverse) - Power Apps

Dokumentacja

Learn about the Entity class used for data operations using the Microsoft Dataverse organization service