Zapraszamy! W usłudze PowerApps możesz zarządzać danymi organizacji, uruchamiając aplikację utworzoną przez Ciebie lub przez kogoś innego i udostępnioną Tobie. Aplikacje działają na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony, ale można je też uruchamiać w przeglądarce, otwierając usługę Dynamics 365. Możesz tworzyć najróżniejsze aplikacje, i to bez znajomości języka programowania takiego jak C#.

Jeśli dopiero zaczynasz programować aplikacje, zobacz, jak zbudowana jest prosta aplikacja, generując aplikację automatycznie na podstawie pojedynczego źródła danych, a następnie dostosowując ją tak, aby lepiej pasowała do Twoich potrzeb. To wideo pokazuje, jak w ciągu pięciu minut:

Po tym, jak automatycznie wygenerujesz aplikację na podstawie na przykład niestandardowej listy programu SharePoint, możesz zmienić sposób pokazywania wszystkich elementów przez aplikację, szczegóły każdego z elementów oraz opcje tworzenia i edytowania każdego elementu. Możesz też otworzyć przykładową aplikację lub szablon, aby zobaczyć, jakie możliwości daje Ci usługa PowerApps, i lepiej zrozumieć sposób tworzenia złożonej aplikacji.

Mając trochę doświadczenia i wykazując się odrobiną kreatywności, możesz opracować własną aplikację od podstaw. Możesz połączyć się ze źródłami danych, dodać elementy interfejsu użytkownika (tzw. kontrolki) i określić zachowanie aplikacji, tworząc formuły. Zaczynając od prostych rzeczy i rozwijając umiejętności we własnym tempie, możesz tworzyć i udostępniać aplikacje, które przedefiniują sposób zarządzania danymi w Twojej organizacji. Chcesz zrobić pierwszy krok?

Automatyczne generowanie aplikacji

Aby automatycznie wygenerować aplikację, należy określić źródło danych, na przykład dowolne z poniższych:

  • Common Data Service
  • Baza danych programu SQL Server
  • Salesforce
  • Dynamics 365
  • Skoroszyt programu Excel (za pomocą konta magazynu w chmurze)

Aby uzyskać instrukcje krok po kroku, zobacz Tworzenie aplikacji do zarządzania danymi w programie SharePoint. Mimo że temat dotyczy programu SharePoint, te same zasady mają zastosowanie do innych typów źródeł danych.

Dostosowywanie aplikacji

Jeśli wygenerowana aplikacja nie odpowiada Twoim potrzebom, możesz ją dostosować. Być może zechcesz pokazać inne dane lub te same dane w innej kontrolce.

Aby zapoznać się z pomysłami na dalsze ulepszenie aplikacji, możesz otworzyć aplikację przykładową. Pozwoli to na zorientowanie się, co można uzyskać dzięki odrobinie kreatywności i doświadczenia.

Przykładowe aplikacje

Alternatywnie możesz skompilować aplikację na podstawie szablonu. Każdy szablon jest oparty na fikcyjnych danych znajdujących się na koncie w chmurze, takim jak usługa Dropbox. Zapoznaj się z określonymi ekranami i kontrolkami, aby zrozumieć, jak są skonfigurowane, i poeksperymentuj z dostosowywaniem, aby poznać techniki, które możesz zastosować do własnych aplikacji.

Tworzenie aplikacji od podstaw

Gdy już wygenerujesz automatycznie aplikację lub dwie i nabierzesz nieco doświadczenia w dostosowywaniu, możesz utworzyć aplikację od podstaw. Zaczynając od zera, zyskasz większą elastyczność w projektowaniu, przepływie oraz kontrolkach aplikacji, i możesz zastosować bardziej różnorodne źródła danych.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe objaśnienia niektórych przydatnych pojęć, zobacz następujące tematy:

Udostępnianie i uruchamianie aplikacji

Gdy ukończysz swoją aplikację, możesz ją udostępnić innym osobom w organizacji. Możesz także uruchamiać własne aplikacje albo aplikacje udostępnione w przeglądarce lub na telefonie.

Więcej informacji

Ten temat stanowi ogólne omówienie rzeczy możliwych do zrobienia w usłudze PowerApps, ale możliwości są nieskończone. Procedury krok po kroku i informacje referencyjne można znaleźć w tematach wymienionych wzdłuż lewej krawędzi tej strony. Jeśli masz szczegółowe pytania, na które powyższe tematy nie odpowiadają: