Dostosuj aplikację, zmieniając jej nazwę i kafelek.

Wymagania wstępne

 1. Utwórz aplikację lub otwórz aplikację do edycji.
 2. W menu Plik kliknij lub naciśnij pozycję Ustawienia aplikacji.

Zmienianie nazwy aplikacji

 • W obszarze Nazwa aplikacji kliknij lub naciśnij pozycję Zmień nazwę tej aplikacji, a następnie wpisz inną nazwę.

  Zamykanie aplikacji

Zmienianie kafelka aplikacji

Wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

 • Kliknij lub naciśnij inny kolor tła na liście opcji.

  Wybieranie koloru kafelka

 • Kliknij lub naciśnij ikonę na liście ikon domyślnych.

  Wybieranie ikony kafelka

 • Kliknij lub naciśnij pozycję Przeglądaj plik, kliknij lub naciśnij obraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Otwórz.

  Uwaga: aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj ikony w kształcie kwadratu.

Następny krok

W menu Plik kliknij lub naciśnij pozycję Zapisz, aby ponownie opublikować aplikację z nowymi ustawieniami.

Więcej zasobów