W tym artykule opisano sposób zakupu usługi PowerApps dla organizacji jako administrator. Usługę PowerApps możesz kupić bezpośrednio w witrynie usługi PowerApps, w centrum administracyjnym usługi Office 365 lub u przedstawiciela albo partnera firmy Microsoft. W tym artykule przedstawiono opcje uzyskania wersji próbnej usługi PowerApps (plan 1 lub plan 2) i wyjaśniono, jak kupić usługę PowerApps (plan 1 lub plan 2) jako organizacja. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz PowerApps in your organization Q&A (Usługa PowerApps w organizacji — pytania i odpowiedzi).

UWAGA Aby kupić usługę PowerApps dla organizacji, trzeba być administratorem globalnym lub administratorem rozliczeń dzierżawy usługi Office 365 albo trzeba utworzyć dzierżawę.

Wybieranie odpowiedniego planu

Aby uzyskać szczegółowe informacje o licencjach, które można wybrać dla swojej organizacji, zapoznaj się z przeglądem licencji usługi PowerApps.

Bezpośrednie kupowanie usługi PowerApps

Subskrypcje usługi PowerApps dla swojej organizacji można kupić bezpośrednio w witrynie powerapps.microsoft.com, a następnie przypisać użytkownikom licencje na usługę PowerApps. Dowiedz się więcej.

 1. Przejdź do witryny powerapps.microsoft.com, a następnie wybierz pozycję Cennik.

 2. Wybierz pozycję Kup teraz dla odpowiedniego planu.

 3. Podaj informacje potrzebne do dokonania zakupu, a następnie przejdź do obszaru Centrum administracyjne usługi Office 365, aby przypisać użytkownikom licencje na usługę PowerApps.

Uzyskiwanie usługi PowerApps za pośrednictwem usługi Office 365

Subskrypcje usługi PowerApps dla swojej organizacji można kupić przy użyciu narzędzia Centrum administracyjne usługi Office 365, a następnie przypisać użytkownikom licencje na usługę PowerApps. Dowiedz się więcej.

UWAGA Usługa PowerApps zostanie dodana do istniejących i nowych subskrypcji usługi Office 365 w późniejszym terminie w listopadzie 2016 r. - Jeśli zalogujesz się w usłudze PowerApps z poziomu subskrypcji usługi Office 365 przed tą zmianą, zostanie wyświetlony monit o zarejestrowanie się w celu uzyskania bezpłatnej wersji próbnej usługi PowerApps (plan 2). - Możesz skorzystać z tej możliwości, jeśli chcesz wypróbować usługę PowerApps, zanim Twoja subskrypcja usługi Office 365 zostanie zaktualizowana.
- Pamiętaj jednak, że licencja na wersję próbną może obejmować funkcje usługi PowerApps, które nie będą dostępne za pośrednictwem danej subskrypcji usługi Office 365, kiedy wersja próbna wygaśnie (po upływie 90 dni). Zobacz cennik usługi PowerApps, aby sprawdzić, które funkcje są zawarte w Twojej subskrypcji usługi Office 365.

Kupowanie wersji próbnej subskrypcji

 1. Przejdź do obszaru Centrum administracyjne usługi Office 365.

 2. W lewym okienku nawigacji wybierz pozycję Rozliczenia -> Subskrypcje.

 3. Wybierz pozycję + Dodaj subskrypcje znajdującą się po prawej stronie.

 4. W obszarze Inne plany umieść wskaźnik myszy na wielokropku (...) przy odpowiednim planie, a następnie wybierz pozycję Rozpocznij bezpłatny okres próbny.

 5. Na ekranie potwierdzenia wybierz pozycję Wypróbuj teraz.

W obszarze Rozliczenia -> Subskrypcje będzie widoczna pozycja Microsoft PowerApps (plan 1) — wersja próbna lub Microsoft PowerApps (plan 2) — wersja próbna oraz 100 dostępnych licencji. Bezpłatna wersja próbna działa przez 90 dni.

Kupowanie subskrypcji

 1. Przejdź do obszaru Centrum administracyjne usługi Office 365.

 2. W lewym okienku nawigacji wybierz pozycję Rozliczenia -> Subskrypcje.

 3. Wybierz pozycję + Dodaj subskrypcje znajdującą się po prawej stronie.

 4. W obszarze Inne plany umieść wskaźnik myszy na wielokropku (...) przy odpowiednim planie, a następnie wybierz pozycję Kup teraz.

 5. Wprowadź liczbę licencji, które chcesz dodać, a następnie wybierz pozycję Sfinalizuj zakup lub Dodaj do koszyka.

UWAGA W razie potrzeby można dodać później więcej licencji.

 1. Wprowadź informacje wymagane w procesie finalizacji zakupu.

W obszarze Rozliczenia -> Subskrypcje będzie widoczna pozycja Microsoft PowerApps (plan 1) lub Microsoft PowerApps (plan 2). Jeśli zechcesz później dodać więcej licencji, wróć do pozycji Dodaj subskrypcje, a następnie wybierz pozycję Zmień liczbę licencji.

Dodatki

Jeszcze nie są one obsługiwane (planujemy wprowadzenie ich obsługi wkrótce).

Zobacz także

PowerApps in your organization Q&A (Usługa PowerApps w organizacji — pytania i odpowiedzi)
Rejestracja samoobsługowa w usłudze PowerApps