Zarejestrowanie się w usłudze PowerApps jako użytkownik indywidualny jest niezwykle proste. Ten artykuł pomaga utworzyć i skonfigurować bezpłatne konto wersji próbnej usługi PowerApps.

Aby uzyskać informacje dotyczące administracji, zobacz Kupowanie usługi PowerApps dla organizacji lub PowerApps in your organization Q&A (Usługa PowerApps w organizacji — pytania i odpowiedzi).

Uwaga: Jeśli należysz do organizacji, funkcja rejestracji indywidualnej może być wyłączona. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie z informacją, że ta funkcja została wyłączona, zobacz sekcję Rejestracja użytkowników indywidualnych została wyłączona (w tym temacie), aby uzyskać więcej informacji.

Adresy e-mail, których można używać

Aby zarejestrować się w usłudze PowerApps, wprowadź swój służbowy adres e-mail.

Uwaga: Obecnie nie są obsługiwane adresy konsumenckich usług poczty e-mail, adresy dostawców usług telekomunikacyjnych, adresy rządowe ani adresy wojskowe, w tym:

 • outlook.com, hotmail.com, gmail.com itd.
 • .gov i .mil

Jeśli spróbujesz zarejestrować się przy użyciu osobistego adresu e-mail, zostanie wyświetlony monit z prośbą o użycie służbowego adresu e-mail.

Dostęp za pośrednictwem usługi Office 365 lub Dynamics 365

Wybrane plany usługi Office 365 i Dynamics 365 obejmują usługę PowerApps, więc jeśli masz już do niej dostęp, wystarczy, że się zalogujesz. Zobacz cennik usługi PowerApps, aby sprawdzić, czy Twoja licencja obejmuje usługę PowerApps.

Jeśli Twój plan usługi Office 365 lub Dynamics 365 obejmuje usługę PowerApps, możesz uzyskać do niej dostęp, wykonując następujące czynności:

 1. Przejdź do witryny powerapps.microsoft.com, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się.

  Logowanie się w usłudze PowerApps

  Nastąpi przekierowanie do witryny powerapps.com i będzie można rozpocząć korzystanie z usługi PowerApps.

  Strona główna usługi PowerApps

Bezpłatne wypróbowywanie usługi PowerApps (plan 2)

Usługa PowerApps nie umożliwia korzystania z konta bezpłatnego, ale przez 90 dni można bezpłatnie korzystać z usługi PowerApps (plan 2), wypróbowując jej możliwości. Podczas okresu próbnego masz dostęp do wszystkich funkcji usługi PowerApps (plan 2). Plan 2 usługi PowerApps obejmuje wszystkie funkcje planu 1 oraz dostęp do usługi Common Data Service i funkcji administracyjnych. Plan 2 zapewnia również wyższą wydajność przebiegu przepływów oraz pojemność magazynu danych i plików w usłudze Common Data Service.

Rozpoczynanie bezpłatnego okresu próbnego od podstaw

Jeśli masz już dostęp do usługi PowerApps w ramach usługi Office 365, Dynamics 365 lub PowerApps (plan 1), przejdź do następnej sekcji. Jeśli nie, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do witryny powerapps.microsoft.com, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W prawym górnym rogu kliknij lub naciśnij pozycję Zarejestruj się bezpłatnie.

   Jeśli wyświetlasz tę zawartość na telefonie, kliknij lub naciśnij ikonę menu w prawym górnym rogu, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Zarejestruj się bezpłatnie.

   Załóż bezpłatne konto

  • Wybierz pozycję Cennik (w pobliżu środka ekranu), a następnie wybierz pozycję Rozpocznij bezpłatny okres próbny.

  Rozpocznij bezpłatny okres próbny

 2. W obszarze Zacznijmy podaj swój służbowy adres e-mail, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Prześlij.

  Wpisz adres e-mail

 3. Jeśli Twoje konto nie istnieje w ramach organizacji, pojawi się komunikat z prośbą o sprawdzenie poczty e-mail:

  Komunikat zachęcający do sprawdzenia poczty e-mail

  Jeśli Twoje konto jest częścią istniejącej organizacji, pojawi się komunikat z prośbą o zalogowanie się za pomocą tego konta. Wybierz pozycję Zaloguj i zaloguj się przy użyciu swojego konta służbowego:

  Zaloguj się przy użyciu konta służbowego

 4. Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail, wybierz link znajdujący się w tej wiadomości, aby zweryfikować swój adres e-mail. Po zweryfikowaniu adresu e-mail może być konieczne wprowadzenie dodatkowych informacji o sobie.

 5. Jeśli masz istniejące konto organizacji, zobaczysz komunikat z prośbą o kliknięcie pozycji Rozpocznij:
  Kliknij pozycję Rozpocznij

 6. Nastąpi przekierowanie do witryny powerapps.com i będzie można rozpocząć korzystanie z usługi PowerApps.

  Strona główna usługi PowerApps

Rozpoczynanie bezpłatnego okresu próbnego z poziomu usługi PowerApps

Jeśli masz już dostęp do usługi PowerApps w ramach usługi Office 365, Dynamics 365 lub PowerApps (plan 1), możesz bezpłatnie wypróbować plan 2 usługi PowerApps. Aby rozpocząć 90-dniowy bezpłatny okres próbny planu 2, zaloguj się w usłudze PowerApps, a następnie wypróbuj jedną z następujących funkcji usługi PowerApps (plan 2):

Kiedy zaczniesz korzystać z dowolnej z tych funkcji, zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie bezpłatnego okresu próbnego. Wybierz wówczas pozycję Rozpocznij mój okres próbny.

Zacznij okres próbny

Aby rozpocząć okres próbny, musisz zaakceptować warunki użytkowania, wybierając pozycję Rozpocznij mój okres próbny.

Zgoda na warunki użytkowania

Uwagi:

 • Jeśli potrzebujesz więcej czasu na wypróbowanie usługi PowerApps, możesz poprosić o przedłużenie okresu próbnego o kolejne 90 dni.
 • Użytkownicy, którzy korzystają z tej wersji próbnej usługi PowerApps dostępnej w ramach produktu, nie są wyświetlani w portalu administracyjnym usługi Office 365 jako użytkownicy wersji próbnej usługi PowerApps (plan 2), chyba że mają inną licencję na usługę Office 365, Dynamics 365 lub PowerApps.
 • Jeśli jesteś administratorem IT i chcesz uzyskać oraz wdrożyć licencje na wersję próbną usługi PowerApps dla wielu użytkowników w organizacji bez konieczności akceptowania warunków przez poszczególnych użytkowników, możesz zarejestrować się, korzystając z wersji próbnej subskrypcji usługi PowerApps (plan 2). Musisz być przy tym administratorem globalnym lub administratorem rozliczeń w usłudze Office 365 albo utworzyć nową dzierżawę, aby umożliwić rejestrację w wersji próbnej dla administratora. Dowiedz się więcej

Rejestracja użytkowników indywidualnych została wyłączona

Podczas próby zarejestrowania się w usłudze PowerApps może zostać wyświetlony następujący komunikat.

Dział IT wyłączył rejestrację

Może to być spowodowane wyłączeniem w organizacji funkcji rejestrowania dla użytkowników indywidualnych. Powodem może być też zakup usługi Office 365 za pośrednictwem partnera. Dowiedz się więcej.

Jeśli organizacja wyłączyła rejestrację użytkowników indywidualnych, zgłoś się do grupy IT w celu uzyskania licencji na usługę PowerApps przypisanej do swojego konta.

Rozwiązywanie problemów

W wielu przypadkach rejestrację w usłudze PowerApps można przeprowadzić, wykonując instrukcje z tego tematu. Jednak rejestracja może zakończyć się niepowodzeniem z kilku powodów. Poniższa tabela zawiera zestawienie najbardziej typowych przyczyn tych problemów i sposobów ich obejścia.

Objaw / Komunikat o błędzie Przyczyna i obejście
Osobiste adresy e-mail (np. nancy@gmail.com)

Podczas rejestracji został wyświetlony poniższy komunikat:

You entered a personal email address: Please enter your work email address so we can securely store your company's data.

lub

That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don’t worry. We won’t share your address with anyone.
Usługa PowerApps nie obsługuje adresów e-mail dostarczonych przez dostawców konsumenckich usług poczty e-mail ani dostawców usług telekomunikacyjnych.

Aby ukończyć rejestrację, spróbuj ponownie, używając swojego służbowego adresu e-mail.
Adresy .gov lub .mil

Podczas rejestracji został wyświetlony poniższy komunikat:

PowerApps unavailable: PowerApps is not available for users with .gov or .mil email addresses at this time. Use another work email address or check back later.

lub

We can't finish signing you up. It looks like Microsoft PowerApps isn't currently available for your work or school.
Obecnie adresy e-mail .gov oraz .mil nie są obsługiwane przez usługę PowerApps.
Rejestracja samoobsługowa jest wyłączona

Podczas rejestracji został wyświetlony poniższy komunikat:

We can't finish signing you up. Your IT department has turned off signup for Microsoft PowerApps. Contact them to complete signup.

lub

That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don’t worry. We won’t share your address with anyone.
Administrator IT Twojej organizacji wyłączył możliwość samoobsługowej rejestracji w usłudze PowerApps.

Aby ukończyć rejestrację, skontaktuj się z administratorem IT i poproś o zezwolenie użytkownikom na rejestrację w usłudze PowerApps oraz o zezwolenie nowym użytkownikom na dołączenie do istniejącej dzierżawy.
Adres e-mail nie jest identyfikatorem usługi Office 365

Podczas rejestracji został wyświetlony poniższy komunikat:

We can't find you at contoso.com. Do you use a different ID at work or school? Try signing in with that, and if it doesn't work, contact your IT department.
Do logowania się w usłudze Office 365 i innych usługach firmy Microsoft Twoja organizacja używa innych identyfikatorów niż adres e-mail. Na przykład Twój adres e-mail to Nancy.Smith@contoso.com, ale Twój identyfikator to nancys@contoso.com.

Aby ukończyć rejestrację, użyj identyfikatora, który został Ci przypisany przez organizację w celu logowania się w usłudze Office 365 lub innych usługach firmy Microsoft. Jeśli nie wiesz, jaki jest Twój identyfikator, skontaktuj się z administratorem IT.

Zobacz także

PowerApps in your organization Q&A (Usługa PowerApps w organizacji — pytania i odpowiedzi)
Kupowanie usługi PowerApps dla organizacji
Masz więcej pytań? Odwiedź społeczność usługi PowerApps