Te seminaria internetowe pomogą Ci korzystać z funkcji usługi Microsoft PowerApps. W obszarze komentarzy pod tym tematem możesz proponować dodatkowe tematy.

Nadchodzące seminaria internetowe

Pro Series | Transitioning from InfoPath to PowerApps - Part 2 (Seria Pro | Przejście z programu InfoPath do usługi PowerApps — część 2)
Autor: Audrie Gordon
10 października, 10:00 PST, 13:00 EST

Kontynuujemy tę serię, skupiając się na tworzeniu formularzy na podstawie listy programu SharePoint za pomocą nowych funkcji pokazanych na konferencji Ignite. Jeśli nie udało Ci się obejrzeć części 1, możesz zobaczyć ją tutaj.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć część 2 w dniu 10 października

Deep Dive | Introducing List Forms in SharePoint Online (Szczegółowe informacje | Wprowadzenie do listy formularzy w usłudze SharePoint Online)
Autor: Ankit Saraf
24 października, 10:00 PST, 13:00 EST

Po wysłaniu prezentacji na konferencję Ignite nie możemy się już doczekać, aby poznać w szczegółach nowe funkcje i odkryć nowe możliwości w zakresie projektowania formularzy. Ankit Saraf podsumowuje nowy zestaw funkcji oraz demonstruje kilka najlepszych praktyk i wskazówek dla użytkowników. Nie przeocz tego.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć 24 października

Getting Started | Exploring Office Graph Templates (Wprowadzenie | Eksploracja szablonów narzędzia Office Graph)
Autor: Emma Cooper
31 października, 10:00 PST, 13:00 EST

Odkryj nowe możliwości usług łączników za pośrednictwem połączeń narzędzia Office Graph. Emma Cooper, starszy menedżer programu w zespole usługi PowerApps, opowie o zupełnie nowych szablonach i zastosowaniach integracji narzędzia Office Graph. Zobaczysz, jak użyć tego łącznika, aby łatwo dostarczać klientom zawartość i kontakty w stylu aplikacji Delve, zaczynając od jednego z nowych szablonów i/lub rozszerzając szablon zgodnie z najlepszymi praktykami i wskazówkami Emmy. Nie przeocz tego!

Kliknij tutaj, aby obejrzeć 31 października

Przeszłe seminaria internetowe

Seminaria internetowe dostępne na żądanie po zakończeniu emisji na żywo. Konieczne będzie ponowne wprowadzenie szczegółów rejestracji, a następnie otrzymasz link do nagrania w wiadomości e-mail.

Seminaria internetowe z serii Wprowadzenie

Get started with gallery controls (Wprowadzenie do kontrolek galerii)
Autor: Audrie Gordon Zarejestruj się i obejrzyj teraz

Get started with formulas in PowerApps (Wprowadzenie do formuł w usłudze PowerApps)
Autor: Audrie Gordon Zarejestruj się i obejrzyj teraz

Get started with forms in PowerApps (Wprowadzenie do formularzy w usłudze PowerApps)
Autor: Audrie Gordon Obejrzyj teraz

Top 5 Tips for Designing Apps that Mean Business (5 najważniejszych porad dotyczących projektowania aplikacji dla firmy)
Autor: Audrie Gordon Obejrzyj teraz

Getting started with PowerApps controls (Wprowadzenie do kontrolek usługi PowerApps)
Autor: Audrie Gordon Obejrzyj teraz

Get started with the Common Data Service (Wprowadzenie do usługi Common Data Service)
Autor: Jono Luk Obejrzyj teraz

Tematy dla profesjonalistów

Deploying your PowerApps applications (Wdrażanie aplikacji usługi PowerApps)
Autor: James Oleinik Obejrzyj teraz

Deep dive on PowerApps formulas (Szczegółowe informacje na temat formuł usługi PowerApps)
Autor: Greg Lindhorst Obejrzyj teraz

Rebuilding an InfoPath Designer form in PowerApps (Przebudowywanie formularza programu InfoPath Designer w usłudze PowerApps)
Autor: Daniel Christian Obejrzyj teraz

Connecting to on-premises data from PowerApps (Łączenie z danymi lokalnymi z usługi PowerApps)
Autorzy: Archana Nair i Dimah Zaidalkilani Obejrzyj teraz

Application Lifecycle with the new Save and publish options in PowerApps (Cykl życia aplikacji z nowymi opcjami zapisywania i publikowania w usłudze PowerApps)
Autor: Karthik Bharathy Obejrzyj teraz

Pro Tips for Connecting to Excel on OneDrive for Business from PowerApps (Profesjonalne porady dotyczące łączenia z programem Excel w usłudze OneDrive dla Firm z poziomu usługi PowerApps)
Autor: Audrie Gordon Obejrzyj teraz

Optimizing Connectors in PowerApps and Microsoft Flow (Optymalizowanie łączników w usługach PowerApps i Microsoft Flow)
Autor: Theresa Palmer-Boroski Obejrzyj teraz

Pro Tips for InfoPath Designers Transitioning to PowerApps — Part 1 (Profesjonalne porady dla projektantów InfoPath przechodzących do usługi PowerApps — część 1)
Autor: Audrie Gordon Obejrzyj teraz

Tematy dla projektantów aplikacji

Look behind the curtain with one of the PowerApps Developers - A closer look at templates: Marie Hoeger (Rzut oka za kulisy z jednym z deweloperów usługi PowerApps — bliższe spojrzenie na szablony: Marie Hoeger)
Autor: Audrie Gordon Obejrzyj teraz

Rapidly build applications with PowerApps Studio (Szybkie tworzenie aplikacji w programie PowerApps Studio)
Autor: Karthik Bharathy Obejrzyj teraz