Dzięki usłudze PowerApps można pracować w różnych środowiskach i łatwo przełączać się między nimi. Aby zapoznać się z omówieniem środowiska, zobacz Environments overview (Omówienie środowisk), gdzie szczegółowo opisano, do czego służą środowiska oraz jak można je tworzyć i zarządzać nimi. Zakres tego artykułu obejmuje następujące tematy dotyczące środowiska:

  • Jak przełączyć środowisko w witrynie powerapps.com
  • Jak utworzyć aplikację w odpowiednim środowisku
  • Jak wyświetlić aplikację w odpowiednim środowisku

Przełączanie środowiska

Po założeniu konta i pierwszym zalogowaniu się w witrynie powerapps.com prawdopodobnie będziesz mieć do dyspozycji środowisko domyślne. Możesz to sprawdzić, patrząc na prawy górny róg strony.

Środowisko domyślne

Środowisko domyślne jest dostępne dla każdego. Umożliwia ono rozpoczęcie tworzenia aplikacji i udostępnianie ich innym użytkownikom. Może także zapewniać dostęp do innych środowisk — na przykład do środowisk utworzonych przez Ciebie lub do dostępnych dla Ciebie środowisk utworzonych przez inne osoby. Środowisko można przełączyć, klikając listę rozwijaną środowisk w prawym górnym rogu i wybierając inne środowisko. W tym przykładzie zmieniam opcję Środowisko domyślne na Środowisko 1.

Przełączanie środowiska

Kiedy przełączysz się do innego środowiska (na przykład środowiska 1), zostaną wyświetlone wszystkie aplikacje utworzone przez Ciebie lub udostępnione Tobie w nowym środowisku.

Tworzenie aplikacji w odpowiednim środowisku

Aplikacje możesz tworzyć w istniejących środowiskach, do których masz dostęp, lub w nowym środowisku. Utworzenie własnego środowiska wymaga jednak przygotowania określonego planu. Więcej informacji znajduje się w tym temacie. Przed przystąpieniem do tworzenia aplikacji koniecznie wybierz środowisko, w którym ma się znajdować dana aplikacja. W przeciwnym razie trzeba będzie przenosić aplikacje między środowiskami.

  1. Jeśli korzystasz z witryny powerapps.com, wybierz środowisko, w którym chcesz utworzyć aplikację. Jeśli korzystasz z programu PowerApps Studio lub usługi PowerApps Studio dla sieci Web, przejdź do kroku 4.
  2. Wybierz pozycję + Nowa aplikacja
  3. Wybierz pozycję Otwórz program PowerApps Studio lub PowerApps Studio dla sieci Web
  4. Kiedy zostanie otwarty program PowerApps Studio lub usługa PowerApps Studio dla sieci Web, wybierz ponownie środowisko w prawym górnym rogu. W przyszłości poprawimy działanie tej funkcji, ale w obecnej wersji trzeba wybierać środowisko podczas każdego tworzenia aplikacji w nowym środowisku.

Przełączanie środowiska w programie Studio

  1. Na stronie Konto wybierz pozycję Zmień obok nazwy bieżącego środowiska.

Przełączanie środowiska w programie Studio

  1. Wybierz środowisko, w którym chcesz utworzyć aplikację.

Przełączanie środowiska w programie Studio

  1. Wybierz pozycję Nowy, aby rozpocząć tworzenie aplikacji. Twoja aplikacja będzie znajdowała się w środowisku, które zostało wybrane w kroku 6.

Przełączanie środowiska w programie Studio

Wyświetlanie aplikacji w odpowiednim środowisku

Bez względu na to, czy pracujesz w witrynie powerapps.com, programie PowerApps Studio dla systemu Windows, czy usłudze PowerApps Studio dla sieci Web, lista aplikacji, połączeń itp. zawsze jest filtrowana na podstawie środowiska wybranego na liście rozwijanej. Jeśli nie widzisz aplikacji, których szukasz, sprawdź, czy jest wybrane odpowiednie środowisko.

Dla przypomnienia, aby przełączać środowiska w witrynie powerapps.com:

Przełączanie środowiska

Aby przełączać środowiska w programie PowerApps Studio dla systemu Windows lub usłudze PowerApps Studio dla sieci Web:

Przełączanie środowiska w programie Studio

Aby uzyskać więcej informacji na temat środowisk, zobacz to omówienie.