Skip to main content

Uppskatta vilken AI Builder-kapacitet som är rätt för dig

Visitkortsläsare

Identifierar och extraherar information såsom namn och e-postadress från visitkort

Hur många visitkort hanterar du per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag har 300 säljare och var och en av dem lägger vanligtvis till 15 nya kontakter till databasen med potentiella kunder per månad. För att kunna automatisera hanteringen av visitkort med hjälp av en visitkortsläsare behöver företaget köpa en enhet av AI Builder.

Läs mer om visitkortsläsaren

Kategoriklassificering

Använder bearbetning av naturligt språk för att tilldela textposter taggar

Hur många textsträngar kommer du att analysera per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag tar emot och bearbetar 40 000 kunders feedbackformulär per månad.
För att automatisera kategoriseringen och sedan dirigera materialet till rätt team med hjälp av kategoriklassificering och Power Automate måste företaget köpa 1 enhet av AI Builder.

Läs mer om kategoriklassificering

Entitetsextrahering

Identifierar specifika data från text och klassificerar sedan nyckelelementen i fördefinierade kategorier

Hur många textsträngar kommer du att analysera per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag tar emot och bearbetar 40 000 e-postmeddelanden från kunder per månad.
För att kunna extrahera relevant information automatiskt från e-postmeddelandena och lagra den i Common Data Service med hjälp aventitetsextrahering och Power Automate måste företaget köpa 1 enhet av AI Builder.

Läs mer om entitetsextrahering

Formulärbearbetning

Identifierar och extraherar nyckel/värde-par och tabelldata från formulärdokument

Hur många formulär kommer du att behandla per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag får och behandlar 2 000 fakturor per månad. För att automatisera fakturabehandlingen med hjälp av formulärbearbetning i AI Builder och Power Automate behöver företaget köpa två enheter av AI Builder.

Läs mer om formulärbearbetning

Extraktion av nyckelfraser

Identifierar och extraherar nyckelfraser från ostrukturerade textdokument

Hur många textsträngar kommer du att analysera per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag höll ett event för sina kunder och bad deltagarna att ge feedback om eventet genom att fylla i ett formulär. För att extrahera nyckelfraserna från 1 000 formulärsvar behöver företaget köpa en enhet av AI Builder.

Läs mer om extrahering av nyckelfraser

Språkidentifiering

Identifierar det huvudsakliga språket i ett textdokument

Hur många textsträngar kommer du att analysera per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag har ett globalt nätverk med kunder som kontaktar företagets support via e-post. Supporten får 3 000 e-postmeddelanden om dagen. Dessa e-postmeddelanden dirigeras till kundens servicecenter i särskilda geografiska områden baserat på de språk som används i e-postmeddelanden. För att helt automatisera språkidentifieringen behöver företaget köpa två enheter av AI Builder.

Lär dig mer om språkidentifiering

Objektidentifiering

Generell objektidentifiering

Identifierar, räknar och märker objekt i bilder

Hur många bilder kommer du att behandla per månad?

Ange ett heltal som är större än noll.

Hur många modellträningar kommer du att utföra per månad?

Ange ett heltal som är större än noll.

Domänspecifik objektidentifiering

Identifierar, räknar och märker specifika typer av bilder, t.ex. varumärkeslogotyper eller produkter på butikshyllor

Hur många bilder kommer du att behandla per månad?

Ange ett heltal som är större än noll.

Hur många modellträningar kommer du att utföra per månad?

Ange ett heltal som är större än noll.

Ett tillverkningsföretag producerar produkter i en produktionslinje. En övervakningskamera tar ögonblicksbilder av produktionslinjen var 30:e sekund och aviserar linjechefen om det saknas delar. För att automatiskt övervaka och identifiera delarna och träna om modellen varje månad behöver företaget köpa två enheter av AI Builder.

Lär dig mer om objektidentifiering

Prediktion

Använder historiska datamönster och resultat för att förutsäga utfall

Hur många modeller behöver du?

Ange ett heltal som är större än noll.

Hur många utfall kommer du att förutse per modell?

Ange ett heltal som är större än noll.

Hur ofta kommer du att behöva uppdatera förutsägelserna?

Ett företag vill förutsäga kundbortfall med hjälp av en databas med 2,5 miljoner kunder. För att oavbrutet träna om sin AI Builder-förutsägelsemodell och uppdatera det uppskattade bortfallet varje månad behöver företaget köpa en enhet av AI Builder.

Läs mer om förutsägelse

Sentimentanalys

Identifierar positiva, negativa och neutrala sentiment i textdata

Hur många textsträngar kommer du att analysera per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag ber om feedback om en ny produkt genom att skicka ut en enkät till 1 000 kunder. Företaget analyserar sedan andelen positiva, negativa och neutrala sentiment. För att automatiskt analysera sentimenten från kundernas feedback behöver företaget köpa en enhet av AI Builder.

Lär dig mer om sentimentanalys

Textigenkänning

Använder optisk teckenläsning (OCR) för att identifiera tryckt och handskriven text i bilder

Hur många bilder kommer du att behandla per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag har 20 fältoperatörer som använder textigenkänning för att extrahera ID:n för varuautomater i foton 30 gånger i månaden. För att helt automatisera extraheringen av automaternas ID:n från bilder behöver företaget köpa en enhet av AI Builder.

Läs mer om textigenkänning

Textöversättning

Översätt text mellan fler än 60 språk

Hur många textsträngar kommer du att analysera på en månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag tar emot 15 000 kundförfrågningar per månad på olika språk. För att kunna automatisera översättningen av dessa förfrågningar med textöversättning i AI Builder och Power Automate behöver företaget köpa två enheter av AI Builder.

Läs mer om textöversättning
t

Kostnadsberäkning 1, 2

Tilläggsenheter för AI Builder 3 0 enheter
$0 månadsavgift

1 Priserna är uppskattningar som kan ändras. De är inte officiella prisuppgifter. Faktiska kapacitetskrav kan variera beroende på användningsfrekvens, antal träningar och andra faktorer. Den här beräkningen bör endast betraktas som vägledning och ger inga garantier om prestanda eller faktisk prissättning.

2 Antalet AI Builder-enheter som visas och motsvarande avgifter speglar både modeller som är allmänt tillgängliga och modeller som för närvarande finns som förhandsversioner. Endast modeller som har uppnått allmän tillgänglighet använder AI Builder-kapacitet. Läs mer om versionsstatus.

3 Priset för AI Builder-tillägget inkluderar inte en baslicens för Power Apps, Power Automate eller Dynamics 365.