Uppskatta vilken AI Builder-kapacitet som är rätt för dig

Visitkortsläsare

Identifierar och extraherar information såsom namn och e-postadress från visitkort

Hur många visitkort hanterar du per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Kategoriklassificering

Använder bearbetning av naturligt språk för att tilldela textposter taggar

Hur många textsträngar kommer du att analysera per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Dokumentbearbetning

Identifierar och extraherar fält och tabeller från dokument

Hur många sidor kommer du att behandla per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Entitetsextrahering

Identifierar specifika data från text och klassificerar sedan nyckelelementen i fördefinierade kategorier

Hur många textsträngar kommer du att analysera per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Identitetshandlingsläsare

Läs och spara information från identitetshandlingar

Hur många identitetshandlingar hanterar du per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Bildklassificering

Kategorisera och ange etiketter till bilder

Hur många bilder kommer du att behandla per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Fakturabearbetning

Identifierar och extraherar viktig information från fakturor

Hur många fakturor kommer du att behandla per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Extraktion av nyckelfraser

Identifierar och extraherar nyckelfraser från ostrukturerade textdokument

Hur många textsträngar kommer du att analysera per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Språkidentifiering

Identifierar det huvudsakliga språket i ett textdokument

Hur många textsträngar kommer du att analysera per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Objektidentifiering

Generell objektidentifiering

Identifierar, räknar och märker objekt i bilder

Hur många modeller kommer du att träna per månad?

Ange ett heltal som är större än noll.

Hur många bilder kommer du att träna per modell?

Ange ett heltal som är större än noll.

Hur många bilder kommer du att bearbeta per månad med din tränade modell?

Ange ett heltal som är större än noll.

Domänspecifik objektidentifiering

Identifierar, räknar och märker specifika typer av bilder, t.ex. varumärkeslogotyper eller produkter på butikshyllor

Hur många modeller kommer du att träna per månad?

Ange ett heltal som är större än noll.

Hur många bilder kommer du att träna per modell?

Ange ett heltal som är större än noll.

Hur många bilder kommer du att bearbeta per månad med din tränade modell?

Ange ett heltal som är större än noll.

Ett tillverkningsföretag producerar produkter i en produktionslinje. En övervakningskamera tar ögonblicksbilder av produktionslinjen var femte sekund och aviserar linjeansvarig om det saknas delar. För att automatiskt övervaka och identifiera delarna och träna om modellen varje månad behöver företaget köpa två enheter av AI Builder.

Lär dig mer om objektidentifiering

Prediktion

Använder historiska datamönster och resultat för att förutsäga utfall

Hur många modeller behöver du?

Ange ett heltal som är större än noll.

Hur många utfall kommer du att förutse per modell?

Ange ett heltal som är större än noll.

Hur ofta kommer du att behöva uppdatera förutsägelserna?

Ett företag vill förutsäga kundbortfall med hjälp av en databas med 2,5 miljoner kunder. För att oavbrutet träna om sin AI Builder-förutsägelsemodell och uppdatera det uppskattade bortfallet varje månad behöver företaget köpa en enhet av AI Builder.

Läs mer om förutsägelse

Kvittobehandling

Identifierar och extraherar viktig information från kvitton

Hur många kvitton kommer du att behandla per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Sentimentanalys

Identifierar positiva, negativa och neutrala sentiment i textdata

Hur många textsträngar kommer du att analysera per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Textigenkänning

Använder optisk teckenläsning (OCR) för att identifiera tryckt och handskriven text i bilder

Hur många bilder kommer du att behandla per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Textöversättning

Översätt text mellan fler än 60 språk

Hur många textsträngar kommer du att analysera på en månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Generera text med GPT- och AI-uppmaningar

Skapa text, besvara frågor, sammanfatta dokument och mycket mer med GPT

Hur många GPT-förfrågningar ska du behandla per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

t

Kostnadsberäkning 1, 2

AI Builder tilläggsenheter 3, 4 0 enheter
$0 månadsavgift

1 Priserna är uppskattningar som kan ändras. De är inte officiella prisuppgifter. Faktiska kapacitetskrav kan variera beroende på användningsfrekvens, antal träningar och andra faktorer. Den här beräkningen bör endast betraktas som vägledning och ger inga garantier om prestanda eller faktisk prissättning.

2 Antalet AI Builder-enheter som visas och motsvarande avgifter speglar både modeller som är allmänt tillgängliga och modeller som för närvarande finns som förhandsversioner. Endast allmänt tillgängliga modeller använder AI Builder-kapacitet. Mer information om versionsstatus.

3 Priset för AI Builder-tillägget inkluderar inte en baslicens för Power Apps, Power Automate eller Dynamics 365.

4 Pris för tilläggsenhet beror på volym: $500 vid köp av 1–9 enheter (nivå 1), $375 vid köp av 10–49 enheter (nivå 2), $250 vid köp av över 50 enheter (nivå 3).