En person som använder en surfplatta, förmodligen för att använda programvara för att skapa appar

Hur program för att skapa appar kan hjälpa din verksamhet

En programvara för att skapa appar kan alla ha nytta av. Tack vare nya {{hyperlink_01}}- och {{hyperlink_02}}-lösningar för programutveckling kan verksamhetsanvändare snabbt lösa problem på arbetsplatsen.


Att skapa egna appar är enklare än du tror

Alla kan skapa proffsiga appar som gör verksamheten mer agil och produktiv. Det kan till exempel handla om en personalavdelning som vill automatisera arbetsflödet för begäran om semester, försäljningschefer som behöver samla in och visualisera data från sina pipeline på en grafisk instrumentpanel, arbetsledare på en anläggning som vill skapa en app som hittar var kollegorna befinner sig eller lärare som vill registrera information om elevers läskunnighet.

Programvaror för att skapa appar är en viktig del i digitaliseringen av en arbetsplats. Civila utvecklare kan skapa de appar de behöver för att lösa problem som är specifika för deras verksamhet. Vid utveckling med lite kodning krävs ingen traditionell kodning, eftersom den bygger på ett grafisk användargränssnitt i stället för programmering. Om du till exempel ritar ett flödesdiagram sker kodningen i bakgrunden.

Med tillgång till avancerade funktioner som fördefinierade AI-komponenter kan verksamhetsanvändare skapa program på professionell nivå, något som tidigare IT-utvecklare ansvarade för. I en programvara för att skapa appar finns också funktioner för snabb konfiguration och distribution. Tack vare inbyggda mallar och enkla och många dataanslutningsprogram blir programutveckling lika enkelt som att dra och släppa.


Varför skapa affärsappar?

Att Skapa egna affärsappar appar är ett smart sätt att ta fram skräddarsydda lösningar för din verksamhet – de gör det du behöver, på det sätt du behöver det. Genom att skapa egna appar kan du hjälpa ditt företag att snabbare digitalisera verksamheten, ta vara på digital teknik och få saker gjorda på ett mer effektivt sätt.

I allmänhet fungerar affärsappar med lite kodning bäst när en användare eller avdelning upplever en specifik brist och det inte finns någon befintlig lösning på problemet. Eftersom användarna är de som bäst känner till sin unika situation, är det också de som har bästa idéerna för hur de kan åtgärdas.

Civila utvecklare kan exempelvis skapa affärsappar för att de behöver:

 • Hantera data, samla in data i realtid eller sammanför data.
 • Hjälp överbelastad IT-personal att hålla reda på utvecklingsförfrågningar.
 • Automatisera manuella administrativa processer.
 • Arrangera event.
 • Hantera medarbetarnas arbetsscheman.
 • Ge medarbetarna närmast kunden tillgång till företagssystem och företagsdata.
 • Spåra produkter.
 • Rationalisera introduktionen av nya medarbetare.
 • Lägga till nya funktioner i befintliga lösningar.
 • Förbättra marknadsföringens innehåll.
 • Generera och hantera försäljningsfakturor.
 • Schemalägga leveranser.
 • Förbättra hanteringen av fordonsparken.

Så som det framgår av dessa exempel passar affärsprocesser som är strukturerade och konsekventa bra för att automatiseras med affärsappar utan kodning. Dessa kan vara databaserade appar där användarna fyller i formulär eller en app som automatiserar en vanlig affärsprocess.

Komplexa appar som har många olika funktioner med flera API:er från externa enheter är däremot inget bra val för en programvara för att skapa appar med lite kodning.


Fördelar med att använda en programvara för att bygga appar

Genom att skapa sina egna appar kan företagen på ett smart sätt förnya sig, innovera och särskilja sig gentemot konkurrenterna. De fördelar som företag kan få när de skapar egna lösningar med hjälp av en programvara för att skapa appar är bland andra dessa:

 • Ge de anställda möjligheter. Genom att fler medarbetare kan delta i processen med att skapa nya appar, ökar också antalet nya affärsappar. Fler appar innebär fler fördelar.
 • Appar skapas snabbare. Den traditionella programvaruutveckling tar tid. Den traditionella IT-processen att skicka förfrågningar, vänta på godkännande, designa, skapa prototyper, felsöka och distribuera kan avskräcka användarna från att ens försöka åtgärda ett problem. När civila utvecklare använder en programvara för att skapa appar med lite kodning kan de snabbt få fram lösningar åt verksamheten. Med utvecklingsplattformar med lite kodning slipper man många tidsödande steg i den traditionella utvecklingscykeln. Dessa ersätts med ett intuitivt gränssnitt med dra och släpp-funktioner.
 • Gör verksamheten mer agil. Om fler användare kan skapa innovativa digitala appar och lösningar snabbt, kan din organisation snabbare anpassa sig efter dynamiska marknadsförhållanden.
 • Skynda på digitaliseringen. Civila utvecklare som använder en programvara för att skapa appar med lite kodning fokuserar ofta på att automatisera sina egna affärsprocesser. Detta spelar en stor roll i den digitala omvandlingen av arbetsplatsen.
 • Minskar utvecklingen av appar "under radarn". Lösningar för apputveckling med lite kodning är ett alternativ till att skapa affärsappar som inte är sanktionerade, vilket kan vara svårt för företaget att övervaka och i sin tur kan äventyra datasäkerheten. Med en programvara för att skapa appar måste medarbetarna följa bästa praxis och undviker därmed vanliga fallgropar.
 • Lägre utvecklingskostnader. För traditionell programvaruutveckling krävs dyra och högt utbildade medarbetare. Dessa resurser används bättre för komplexa verksamhetsbehov. Civila utvecklare använder lösningar med lite kodning för att fokusera på vardagliga problem med snabba och billiga åtgärder. Om fler appar utvecklas internt slipper man också leverantörens licenskostnader.

Innan du sätter i gång finns det några saker du bör tänka igenom:

 • Anpassningen kan vara mer begränsande när du arbetar med en programvara för att skapa appar än om du skapar en app på traditionellt sätt. Om du har många idéer som du vill implementera eller om du vill kombinera funktioner på unika sätt, kanske det inte räcker med apputveckling med lite kodning.
 • Du bör alltid tänka på säkerheten först. Att autentisera appen och auktorisera vad användarna får åtkomst till är en viktig del i appens säkerhet. Se till att du använder en utvecklingsplattform för lite kodning som har inbyggda säkerhetsfunktioner på appnivå.

Så här skapar du appar

Varje bra app utgår från en idé. Oavsett om du bestämmer dig för att ta hjälp av en utvecklare för att skapa appen på det traditionella sättet eller om du väljer att använda en lågkodsplattform bör du definiera appens syfte innan du skapar den. Du kanske frestas att lägga till en mängd funktioner i appen, men ju enklare den är desto bättre. Varje app bör faktiskt bara utföra en enda sak – så börja i liten skala och bygg sedan vidare på den om det behövs.

Följ dessa allmänna riktlinjer så blir det enklare att skapa appen:

 • Definiera appens målgrupp. Gör lite efterforskningar. Fråga dina kollegor om de har samma problem som du upplever och ta del av idéer om hur problemet kan lösas.
 • Beskriv nyckelfunktionerna i relation till hur de kan bidra till att uppfylla appens mål. Fråga dig själv om några funktioner kan tas bort. Ditt mål är att lansera en så liten fungerande prototyp av appen som möjligt med bara de viktigaste funktionerna.
 • Skapa appen för den enhet målanvändarna har. Alla appar fungerar inte för alla formfaktorer, så innan du börjar måste du bestämma om appen ska skapas för dator, surfplatta eller mobiltelefon.
 • Ge din app ett intuitivt och genomtänkt namn och välj en mall – ett anpassningsbart inbyggt appramverk.
 • Bestäm miljön för appen. Utvecklare använder en speciell miljö för sitt arbete där de kan skapa, justera eller testa en app utan att slutanvändarna kan se den. Välj en miljö med funktioner som har stöd för snabb kodskrivning, felsökning och samarbete mellan utvecklare.
 • Standardisera namnkonventioner för appens indata. Genom att använda en standardmetod för namngivning blir det lättare för utvecklare att arbeta konsekvent, och detta sparar tid om de måste redigera eller felsöka appen senare.
 • Välj datakälla och ange vilka data du behöver och hur de ska struktureras, nås och lagras. Du kan också välja att koppla samman flera olika datakällor. I programvaran för att skapa appen ingår en dataplattform som du kan använda för att lagra och modellera affärsdata.
 • Testa appen på de avsedda användarna. Be några av användarna använda appen och sammanställa sin feedback. Användarna kommer säkert att hitta nya sätt att förbättra, bygga ut eller justera appen som du har skapat.
 • Distribuera och finjustera appen. Lyssna på kollegornas feedback och finjustera dina ursprungliga idéer.

När du bestämt dig för att det är dags att skapa egna appar, är nästa viktiga åtgärd att välja en programvara för det. Om du förstår vilka problem du vill lösa – med en viss förståelse för hur de ska lösas och vem som ska lösa dem – blir det lite enklare att fatta beslutet.

Jämför olika programvaror och identifiera vilka av dem som innehåller de verktyg du tror du kommer behöva. Tänk igenom vilka lösningar som passar för de färdigheter som teamet redan har eller snabbt kan lära sig. Fråga dig också själv vilka lösningar som erbjuder den upplevelse som teamet behöver. Det finns många programvaror för att skapa appar på marknaden, så se till att du investerar i en som kan hjälpa dig att skapa de appar du föreställer dig.

Skapa enkelt appar som din verksamhet behöver med Microsoft Power Apps

Ge ditt företags användare möjlighet att utveckla appar upp till 10 gånger snabbare än med traditionella metoder – oavsett om du har ett team av utbildad kodare eller en community med civila utvecklare.