Använd Power Automate, en kraftfull, inbyggd arbetsflödesmotor

Använd Power Automate, en kraftfull, inbyggd arbetsflödesmotor

Automatisera dina arbetsflöden, aktivera affärslogik för att göra det enklare att skapa appar och modellera dina processer mot anslutna datakällor och tjänster.

LÄS MER 
Designlogik för dina Power Apps

Designlogik för dina Power Apps

Använd Power Automate för att utforma logik för dina Power Apps. Istället för att skriva kod använder du peka-och-klicka-flödesdesignern för att bygga ut din affärslogik. Kör enkelt flöden i din app med knappar, åtgärder och datainmatningar. Flödena kan snabbutlösas eller returnera data tillbaka till din app för att visa information för användaren.

Vägled dina appanvändare via processer

Vägled dina appanvändare via processer

Håll användarna på rätt spår och garantera datakonsekvens oavsett var data matas in med flöden för affärsprocesser i flera steg. Du kan exempelvis skapa ett flöde så att alla hanterar kundtjänstförfrågningar på samma sätt, eller för att kräva godkännanden innan du skickar en beställning.

Automatisera mot fler än 200 anslutna källor

Automatisera mot fler än 200 anslutna källor

Anslut till dina data, var de än är, för att skapa automatiserade arbetsflöden som möjliggör samarbete och produktivitet för verksamheten. Dela uppgiftsautomatiseringen smidigt i ditt team. Djup integrering med SharePoint, OneDrive for Business och Dynamics 365 ger automatisering direkt i apparna du använder varje dag.

Utöka dina affärsprocesser

Utöka dina affärsprocesser

Skapa kraftfullare flöden med ett enkelt Excel-likt uttrycksspråk. Anslut till fler system och ha ytterligare kontroll via inbyggd utökningsbarhet för professionella utvecklare. För fullständig hantering skapar du Azure Logic Apps från dina automatiseringsarbetsflöden för att hantera dem i Azure.