Skapa rätt app för jobbet

Skapa rätt app för jobbet

Skapa appar med hög produktivitet som du behöver för din verksamhet med en stor uppsättning verktyg.

Ge alla möjlighet att bygga appar

Ge alla möjlighet att bygga appar

Att skapa appar med Power Apps hjälper alla från affärsanalytiker till professionella utvecklare att arbeta effektivare tillsammans. Lös affärsproblem med intuitiva visuella verktyg som inte kräver kod, arbeta snabbare med en plattform som möjliggör dataintegrering och distribution och utöka plattformen med byggstenar för professionella utvecklare. Skapa och dela appar enkelt på valfri enhet.

Aktivera ditt företag för att utveckla

Power Apps gör det möjligt att skapa en stor mängd appscenarier som ger en digital transformering i manuella och föråldrade processer. Använd både appar för arbetsytor och modelldrivna appar för att skapa Power Apps som löser problem för uppgifts- och rollspecifika scenarier som inspektioner, hantering av försäljning ute på fältet, intäktsmöjligheter och integrerade marknadsföringsvyer.

Skapa skräddarsydda appar

Skapa skräddarsydda appar

Börja genom att utforma din användarupplevelse på Power Apps-arbetsytan. Anpassa varje detalj i appen för att optimera den för specifika uppgifter och roller. Skapa appar för enheter som använder många olika kontroller, som kameror och platser, eller börja med en exempelapp som visar vanliga företagsscenarier som utgiftsrapportering eller arbetsplatsinspektioner.

Skapa sofistikerade appar från dina data

Skapa sofistikerade appar från dina data

Börja med din datamodell och dina verksamhetsprocesser för att automatiskt generera uppslukande, dynamiska appar som kan köras på alla enheter. Använd en enkel dra-och släpp-designer för att anpassa affärsentiteter och skräddarsy användarupplevelsen för specifika roller.

Designa portaler med lite kod för externa användare

Designa portaler med lite kod för externa användare

Få tillgång till CDS-data, integrera dina modelldrivna formulär, vyer och diagram och bädda in Power BI-rapporter eller instrumentpaneler för att skapa perfekta webbsidor med lite kod för dina externa användare. Externa användare kan komma åt portalen via en rad standarder som Azure AD, LinkedIn, Microsoft-konto, Okta med flera.

Integrera och utöka dina appar

Integrera och utöka dina appar

Använd inbyggda Microsoft Dataverse för att lagra data, modellprocesser och affärslogik. Det finns över 200 anslutningsprogram för att integrera data och system som du redan använder. Utöka Power Apps ytterligare som en professionell utvecklare med anpassade anslutningsprogram och logik.

Ta nästa steg

Börja skapa Power Apps

Registrera dig nu för att skapa och dela appar i hela organisationen.

Få hjälp när du behöver

Kom igång snabbt med hjälp från våra inlärningsresurser.

Utforska exempelappar

Få idéer från Power Apps-exempel när du börjar skapa dina appar.

Gå med i en spännande Power Apps-community

Samarbeta med andra och anslut dig till vårt Power Apps-team.