Skip to main content
Skapa rätt app för jobbet

Skapa rätt app för jobbet

Använd en omfattande verktygsuppsättning för att skapa appar med hög produktivitet för din verksamhet.

KOM IGÅNG 
Hjälp alla att skapa appar

Hjälp alla att skapa appar

Att skapa appar med PowerApps hjälper alla från affärsanalytiker till professionella utvecklare att arbeta effektivare tillsammans. Lös affärsproblem med intuitiva visuella verktyg som inte kräver kod, arbeta snabbare med en plattform som möjliggör dataintegrering och distribution och utöka plattformen med byggstenar för professionella utvecklare. Skapa och dela appar enkelt på valfri enhet.

Aktivera ditt företag för att utveckla

PowerApps gör det möjligt att skapa en stor mängd appscenarier som ger en digital transformering i manuella och föråldrade processer. Använd både appar för arbetsytor och modelldrivna appar för att skapa PowerApps som löser problem för uppgifts- och rollspecifika scenarier som inspektioner, hantering av försäljning ute på fältet, intäktsmöjligheter och integrerade marknadsföringsvyer.

Skapa skräddarsydda appar

Skapa skräddarsydda appar

Börja genom att utforma din användarupplevelse på PowerApps-arbetsytan. Anpassa varje detalj i appen för att optimera den för specifika uppgifter och roller. Skapa appar för enheter som använder många olika kontroller, som kameror och platser, eller börja med en exempelapp som visar vanliga företagsscenarier som utgiftsrapportering eller arbetsplatsinspektioner.

Skapa sofistikerade appar från dina data

Skapa sofistikerade appar från dina data

Börja med din datamodell och dina verksamhetsprocesser för att automatiskt generera uppslukande, dynamiska appar som kan köras på alla enheter. Använd en enkel dra-och släpp-designer för att anpassa affärsentiteter och skräddarsy användarupplevelsen för specifika roller.

Aktivera extern åtkomst med PowerApps Portals

Aktivera extern åtkomst med PowerApps Portals

Skapa perfekta webbsidor med lite kod för dina externa användare. Få tillgång till dina data i Common Data Service och integrera modelldrivna formulär, vyer och diagram. Bädda in Power BI-rapporter eller -instrumentpaneler för att möjliggöra åtgärder som bygger på data. Användare kan komma åt PowerApps Portals genom en mängd olika leverantörer som Azure AD, LinkedIn, ett Microsoft-konto, Okta, eller söka i innehåll anonymt.

Integrera och utöka dina appar

Integrera och utöka dina appar

Använd den inbyggda Common Data Service för att lagra data- och modellprocesser och affärslogik. Dra nytta av över 200 anslutningsappar för att integrera data och system som du redan använder. Utöka PowerApps ytterligare som professionell utvecklare med anpassade anslutningsappar och logik.

Gå vidare till nästa steg

Börja skapa PowerApps

Registrera dig nu för att skapa och dela appar i hela organisationen.

Få hjälp när du behöver

Kom igång snabbt med hjälp från våra inlärningsresurser.

Utforska exempelappar

Få idéer från PowerApps-exempel när du börjar skapa dina appar.

Gå med i en spännande PowerApps-community

Samarbeta med andra och anslut dig till vårt PowerApps-team.