Skip to main content
En inbyggd, kraftfull dataplattform

En inbyggd, kraftfull dataplattform

Skapa appar på företagsnivå med Common Data Service – inbyggd i Power Apps.

KOM IGÅNG NU 
Snabbare byggprocess med Common Data Service för appar

Snabbare byggprocess med Common Data Service

Gör det enklare att sammanföra dina data och snabbt skapa kraftfulla appar med Common Data Service, en kompatibel och skalbar datatjänst och applattform som är integrerad i Power Apps.

Bygger på en gemensam datamodell

Bygger på en gemensam datamodell

Med en definierad uppsättning på drygt 200 standardaffärsenheter gör den gemensamma datamodellen det enklare för både dig och tredje part att skapa appar. Skräddarsy modellen efter dina specifika affärsbehov genom att utöka den med anpassade enheter och fält.

Automatisera dina appar med en affärsprocessmotor

Automatisera dina appar med en affärprocessmotor

Vägled användarna genom affärsprocesser, starta arbetsflöden automatiskt och ange regler för din dataverifiering genom att använda affärsprocessflöden. Gör dina appar smartare med visuellt definierad logik på serversidan, som kan ange standardvärden eller ge verifieringslogik.

Få en enda sanningskälla i hela din organisation

Få en enda sanningskälla i hela din organisation

Eftersom Common Data Service standardiserar dina data via den gemensamma datamodellen blir det enklare att skapa och köra appar med samma data. Och eftersom Dynamics 365-program är inbyggda i den, kan du också skapa appar utan någon extra dataintegration. Allt görs med en säkerhet på företagsnivå och Power Apps hanterbarhet.

Använd data från branschpartner

Dun & Bradstreet-logotyp

Dun & Bradstreet

Förbättra dataprecisionen i dina appar

Adobe-logotyp

Adobe

Få en bättre helhetsbild som underlättar marknadsföringen

CUNA-logotyp

CUNA Mutual Group

Skapa analyser med banklösningar från AdvantEdge Analytics

Indegene-logotyp

Indegene

Löser utmaningar inom hälso- och sjukvård samt förbättrar verksamhetens resultat

Skapa appar utan gränser

Välj bland en mängd olika verktyg för utveckling och programlivscykelhantering som passar dina behov – oavsett om de är enkla eller komplexa. Proffsutvecklare kan använda SDK:n (Software Development Kit) för Common Data Service och kodinsticksprogram för att skapa appar och anpassningar med välkända verktyg som t.ex. Visual Studio.

Skapa appar utan gränser

Power Apps-widget för att kontakta försäljningsavdelningen