Lägga till en datakälla och ett flöde (Common Data Service)

Nästa ämne

Dela dina appar

Fortsätt

Se igen

Hittills i det här avsnittet har vi genererat en app som baseras på ärendeentiteten från Common Data Service, utforskat appen för att se hur den är uppbyggd och anpassat appen på flera olika sätt. I det här avsnittets avslutande artikel ska vi ta itu med en annan standardentitet och använda Microsoft Flow för att skicka ett e-postmeddelande. Appen utlöser ett flöde så att den person som öppnar ett ärende meddelas när ärendet uppdateras. Härmed avslutar vi ett scenario i det här ämnet, men de färdigheter du lär dig här har du nytta av för många olika typer av appar. Låt oss komma igång med entiteterna.

Granska entitetsrelationer

Vi kommer att lägga till entiteten Kontakt inom kort, men först ska vi titta på hur entiteterna Ärende och Kontakt förhåller sig till varandra. I entiteten Ärende ser du hur ett av fälten är CurrentContact, med datatypen Lookup. Det innebär att det här fältet används i relation till en annan tabell.

Fält i entiteten Ärende

På fliken Relationer ser du att den relaterade entiteten är Kontakt. Ha detta i åtanke eftersom vi kommer att använda den här relationen senare i det här avsnittet.

Relationer i entiteten Ärende

Lägga till en entitet till appen

Det är enkelt att lägga till en datakälla i PowerApps. Klicka eller tryck först på Datakällor i rutan till höger och sedan på Lägg till datakälla. I det här fallet väljer du sedan anslutningen Common Data Service och entiteten Kontakt. När du har klickat eller tryckt på Anslut läggs entiteten till i appen.

Lägg till entiteten Kontakt

Lägg märke till att vi i det här exemplet lägger till data från en annan entitet, men att du kan kombinera data från flera olika källor i dina appar.

Sök efter kontaktinformation

Nu när vi har åtkomst till kontaktentitetens data i vår app, så är det dags att använda den. Som vi sa inledningsvis vill vi skicka ett e-postmeddelande när ett ärende har uppdaterats. Vi använder två formler och ett flöde för att åstadkomma detta. Den första formeln har att göra med skärmredigering, närmare bestämt Spara-knappens egenskap OnSelect.

Appredigeringsskärmen

Den här knappen använder som standard formeln SubmitForm(EditForm1) för att skicka uppdateringen när en användare redigerar data i formuläret. Vi måste lägga till i formeln så att kontaktinformationen först letas upp för den person som öppnade det aktuella ärendet, och så att denna information sedan lagras lokalt i appen:

UpdateContext({contact:LookUp(Contact, ContactId=BrowseGallery1.Selected.CurrentContact.ContactId)}); SubmitForm(EditForm1)

Ja, det är lite komplicerat, men James gör ett bra jobb när han förklarar den här formeln mer i detalj, med början vid tidsangivelsen 2:04 i videon.

Utlösa ett flöde från appen

Nu när vi vet vilka som är kontakterna för varje enskilt ärende kan vi skicka e-postmeddelanden till dem. Vi kan skicka ett e-postmeddelande direkt från appen, men i det här exemplet vi visar dig hur du kan utlösa ett flöde från appen. Här är ett så enkelt flöde du kan tänka dig: skicka ett e-postmeddelande baserat på en åtgärd i en app. Vi ska inte gå in i detalj på flöden här, men vi kan tipsa om en interaktiv utbildningsserie för Microsoft Flow.

Flöde som skickar e-post

Tillbaka i appen måste vi anropa flödet utifrån en händelse. Vi använder redigeringsformulärets egenskap OnSuccess, så att flödet utlöses när redigeringen genomförts. Klicka eller tryck först på redigeringsformuläret och sedan på Åtgärd > Flöden på menyfliken. Välj det flöde som du vill använda.

Flöde som skickar e-post

Flödet är nu är associerats till redigeringsformulärets händelse OnSuccess och vi kan referera till e-postmeddelandets kontakt. Följande formel anropar flödet med e-postadressen för den person som öppnade ärendet och e-postmeddelandets ämnesrad och brödtext.

CaseResolvedEmailConfirmation.Run(contact.EmailPrimary, "Your case has been updated", "Check it out")

Det var allt om att lägga till en datakälla i appen och utlösa ett flöde som skickar ett e-postmeddelande. Om du inte redan har tittat på videorna i det här avsnittet, så rekommenderar vi att du gör så. De ger en fyllig komplettering till den översiktliga information vi har gett i det här avsnittet.

Sammanfattning

Nu är det dags att avsluta det här avsnittet. Vi hoppas att du har haft glädje av det och lärt dig mycket. Vi började med att generera en basapp från en entitet, och har sedan utforskat appen för att bättre förstå hur den är uppbyggd. Vi har ägnat en hel del tid på anpassa appen, och sedan har vi lagt till en datakälla och sett hur man utlöser ett flöde. Vi har byggt i en specifik ärendehanteringsapp i det här avsnittet, men de kunskaper du har införskaffat kan du tillämpa på flera olika typer av appar. Som vi nämnde i början av det här avsnittet så kan du, om du vill, studera en mer komplex ärendehanteringsapp genom att titta närmare på den mall som är tillgänglig i PowerApps Studio för Windows.

Härnäst ska vi titta närmare på hur du hanterar appar. Avsnittet om hantering visar dig hur du delar och versionshanterar appar och ger en introduktion till miljöer, vilka fungerar som behållare för appar, data och andra resurser.