Anpassa appen (Common Data Service)

Nästa ämne

Lägga till en datakälla och ett flöde (Common Data Service)

Fortsätt

Se igen

I de första två avsnitten i den här sektionen genererade du en app från en Common Data Service-entitet och utforskade appen för att bättre förstå hur treskärmsapparna är uppbyggda. Den app som PowerApps genererade är användbar men ofta kan man behöva anpassa en app efter det att den har genererats. I det här avsnittet ska vi gå igenom några ändringar för appens bläddringsskärm. Du kan anpassa vilken skärm som helst, men här ska vi fokusera på en, och gå lite mer djupet när det gäller anpassningar. Ta vilken app som helst som du har genererat – från en entitet, en Excel-fil eller en annan källa – och se hur du kan anpassa den. Det är faktiskt det bästa sättet om man vill lära dig hur appar är konstruerade.

Ändra galleri- och databindningar

När PowerApps genererade appen fastställdes vilken layout som skulle användas och vilka fält som skulle visas på varje skärm. Till den här appen låter väljer vi en gallerikontroll som har ett statusfält (vi ska anpassa statusfältet strax). Välj önskad layout i rutan till höger på fliken Layout. Resultaten visas direkt eftersom PowerApps uppdaterar appen i takt med att du gör ändringarna.

Anpassa bläddringsskärmens layout

Med grundlayouten i botten så ändra nu de fält som visas. Klicka eller tryck på ett fält i det första objektet och ändra sedan de data som visas för varje objekt i rutan till höger. Detta ger en bättre sammanfattning av varje objekt i entiteten.

Anpassa bläddringsskärmens fält

Ändra apptemat

PowerApps innehåller en uppsättning teman som du kan använda i din app, ungefär som i PowerPoint. I följande skärmbild visas temat Sanddyn och en enkel logotyp som vi klistrade in i appen. Detta är enkla ändringar, men de kan göra mycket för att förbättra appens utseende.

Ändra tema och lägga till en logotyp

Använd en formel för att visa ärendets status

En av de största fördelarna med PowerApps är att man inte behöver skriva traditionell programkod – du behöver inte vara utvecklare för att skapa appar! Men du behöver fortfarande veta hur du uttrycker logik i en app och hur du hanterar navigering, filtrering, sortering och andra funktioner i appen. Det är här som formlerna kommer in.

Om du har använt Excel-formler tidigare känns nog den metod som PowerApps använder välbekant. Anta att du vill visa statusfältet i grönt om ett ärende har lösts och i rött om det inte har lösts. Detta gör du genom att välja statuskontrollen på skärmen och sedan ange sedan följande formel för egenskapen Fyllning i formelfältet: If(Status="Resolved", Color.Green, Color.Red). Detta fungerar som en Excel-formel, men PowerApps-formlerna refererar till kontroller och andra appelement istället för till celler i ett kalkylblad. Följande bild visar var du anger formeln och hur resultatet ser ut i appen.

Formel för att visa ärendestatus

Sortera och filtrera utifrån datum

På bläddringsskärmen kan du använda den genererade appen för att söka efter ärenden och sortera objektlistan i galleriet. Vi kommer att ta bort söknings- och sorteringsfunktionerna för att istället visa ärenden som baseras på datum. Du kan kombinera dessa metoderna, men för den här appen fokuserar vi på den datumbaserade metoden. I bilden nedan visas de objekt som vi har lagt till:

  • En textetikett ("Visa ärenden efter:") så att användarna vet vad de ska göra: Insert > Text > Label; ändra formeln Fill till White.
  • En datumväljare: Infoga > Kontroller > Datumväljare.
  • En formel som ansluter bläddringsgalleriegenskapen Objekt till datumväljaren: Filter(Case, DatePicker1.SelectedDate < LastModifiedDateTime).

Datumet har angetts till den 20 oktober, och i resultatet ser du att appen visar ärenden som har skapats efter det datumet. Observera att alla ärenden i entiteten som standard har samma datum för senaste ändring. Du kan uppdatera ett eller flera om du vill se hur filtreringen fungerar. Vi beskriver mer hur du arbetar med entitetsdata längre fram i kursen.

Uppdaterad app för användning av datumväljare

Visa totalt antal ärenden

Vi behandlat mycket här, men nu är vi nästan klara med genomgången av anpassningar. Det sista vi ska göra här är att lägga till etiketter som visar två tal: det totala antalet ärenden och antalet ärenden som matchar vårt datumbaserade filter.

Visa totalt antal ärenden och filtrerade ärenden

Videon visar i detalj hur du lägger till de två etiketterna, men det följande ger grunden för hur vi ställer in egenskaperna för respektive etikett:

  • Justera = Center
  • Bredd = Parent.Width/2
  • Text = "Total cases: " & CountRows(Case) i vänster ruta. Detta inkluderar alla ärenden i entiteten.
  • Text = Filtered cases: " & CountRows(BrowseGallery1.AllItems) i höger ruta. Detta inkluderar bara de ärenden som matchar det datumbaserade filtret.

OK, det var allt om anpassningar. I nästa avsnitt ska vi lägga till en datakälla och ett flöde, och visa den färdiga appen.