Skip to main content

Utforska den genererade appen (Common Data Service)

Nästa ämne

Anpassa appen (Common Data Service)

Fortsätt

Se igen

I det här avsnittet tittar vi närmare på den genererade appen, och granskar de skärmar och kontroller som definierar appens beteende. Vi går inte in i minsta detalj, men en mer övergripande bild av hur den här appen fungerar hjälper dig att skapa dina egna appar. I ett avsnitt längre fram tittar vi närmare på de formler som fungerar med skärmar och kontroller.

Kör appen i förhandsgranskningsläge

Klicka eller tryck på pilen Starta förhandsgranskning av app i det övre högra hörnet, så körs appen. Om du navigerar i appen ser du att den innehåller data från entiteten och att den ger en bra standardupplevelse.

Kör appen i förhandsgranskningsläge

Kontroller i PowerApps

En kontroll är enkelt uttryckt ett UI-element som har vissa beteenden kopplade till sig. Många av kontrollerna i PowerApps är samma som de som du har använt i andra appar: etiketter, textrutor, listrutor, navigeringselement och så vidare. Men PowerApps har mer specialiserade kontroller som Gallerier (som visar sammanfattningsdata) och Formulär (som visar detaljerad information om data och gör det möjligt för dig att skapa och redigera objekt). Det finns även andra riktigt coola kontroller som Bild, Kamera och Streckkod. Om du vill se vad som är tillgängligt klickar eller trycker du på Infoga på menyfliken och klickar eller trycker sedan på alternativen i tur och ordning från Text till Ikoner.

Fliken Kontroller i PowerApps Studio-menyfliksområdet

Utforska bläddringsskärmen

Var och en av de tre appskärmarna har en överordnad kontroll och några ytterligare kontroller. Den första skärmen i appen är bläddringsskärmen, med standardnamnet BrowseScreen1. Huvudkontrollen på den här skärmen är ett galleri med namnet BrowseGallery1. BrowseGallery1 innehåller andra kontroller, t.ex. NextArrow1 (en ikonkontroll). Öppna informationsskärmen genom att klicka eller trycka på ikonen. Det finns även separata kontroller på skärmen, t.ex. IconNewItem1 (en ikonkontroll). Du kan skapa ett objekt på skärmen för att redigera/skapa genom att klicka eller trycka på ikonen.

Bläddringsskärm med kontroller

PowerApps innehåller olika typer av gallerier. Använd det som bäst passar din apps layoutkrav. Fler sätt att kontrollera layouten på beskrivs längre fram i det här avsnittet.

Gallerialternativ i PowerApps

Utforska informationsskärmen

Nästa är skärm är informationsskärmen, med standardnamnet DetailScreen1. Huvudkontrollen på den här skärmen är ett visningsformulär som heter DetailForm1. DetailForm1 innehåller andra kontroller, t.ex. DataCard1, (en kortkontroll som i det här fallet visar frågekategorin). Det finns även separata kontroller på skärmen, t.ex. IconEdit1 (en ikonkontroll). Du kan redigera ett objekt på skärmen för att redigera/skapa genom att klicka eller trycka på ikonen.

Informationsskärm med kontroller

Det finns många olika gallerialternativ, men formulär är enklare – de är antingen redigeringsformulär eller visningsformulär.

Formuläralternativ i PowerApps

Utforska skärmen för att redigera/skapa

Den tredje skärmen i appen är skärmen för att redigera/skapa, vilken har standardnamnet EditScreen1. Huvudkontrollen på den här skärmen är ett redigeringsformulär som heter EditForm1. EditForm1 innehåller andra kontroller, t.ex. DataCard8 (en kortkontroll med vilken du i det här fallet kan redigera frågekategorin). Det finns även separata kontroller på skärmen, t.ex. IconAccept1 (en ikonkontroll). Du kan spara de ändringar du gjort på skärmen för att redigera/skapa genom att klicka eller trycka på ikonen.

Redigeringsskärm med kontroller

Nu när du har fått en överblick av hur appen är uppbyggd av skärmar och kontroller ska vi i nästa avsnitt titta närmare på hur du kan anpassa appen.