Generera en app (Common Data Service)

Nästa ämne

Utforska den genererade appen (Common Data Service)

Fortsätt

Se igen

I det här avsnittet av kursen ska vi skapa en app utifrån entiteter i Common Data Service. Entiteter är samlingar med delade data som man kan ändra, lagra, hämta och interagera med. Vi genererar appen från en entitet, visar dig hur du kan anpassa appen, lägga till en annan datakälla och anropa ett flöde från appen. Om du redan har slutfört avsnittet om hur man skapar en app från en SharePoint-lista, så kommer du att känna igen lite av det vi beskriver här, särskilt när det gäller anpassning av appen, men här går vi in mer på djupet.

Vi skapar en ärendehanteringsapp som en IT-avdelning kan använda för att spåra, prioritera och agera avseende maskin- och programvaruproblem i en organisation. När du går igenom ämnena kan du kanske också komma att tänka på andra användningsområden för en app som denna. Vi använder data från Common Data Service eftersom den passar bra för lagring av appdata. Men du kan bygga samma app med en annan datakälla.

PowerApps innehåller en mer komplex ärendehanteringsmall som använder samma entiteter som den appen vi skapar. När du har slutfört det här avsnittet rekommenderar vi att du utforskar den mallen för att få en uppfattning om vad du kan skapa i PowerApps.

Skapa en Common Data Service-databas

Det första steget i att skapa den här appen är att skapa en Common Service-databas, om du inte redan har sådan. Du skapar en Common Data Service-databas i en miljö. En miljö är en behållare för appar och andra resurser (du lär dig mer om miljöer senare i kursen). En miljöadministratör kan följa dessa steg för att skapa en databas (om du inte är administratör, så fråga en administratör i din organisation).

Klicka på Skapa databas på fliken Start.

Common Data Service, skapa databas

Ange om du vill begränsa åtkomsten till databasen (vi håller den öppen) och klicka sedan på Skapa min databas.

Common Data Service, ange åtkomst

När processen är klar kan du se alla standardentiteter som ingår i den gemensamma datamodellen. Vissa av dem som visas nedan.

Common Data Service, standardentiteter

Skapa en app från ärendeentiteten

Nu när databasen har skapats kan vi ansluta till ärendeentiteten och generera en app. Klicka på Ny app och sedan på PowerApps Studio för webben.

Ny app i PowerApps Studio för webben

Vi bygger en telefonapp för en Common Data Service-entitet, så klicka eller tryck på Telefonlayout under Common Data Service .

Telefonapp från Common Data Service

På nästa skärm väljer du en anslutning och en enhet att ansluta till, och klickar sedan på Anslut.

Ansluta till ärendeentiteten

När du har klickat på Anslut börjar PowerApps generera appen. PowerApps kan dra olika slags slutsatser om dina data, och därigenom generera en användbar app som utgångspunkt.

Visa appen i PowerApps Studio

Din nya treskärmsapp öppnas i PowerApps Studio. Alla appar som genereras av data har samma skärmuppsättning:

  • Skärmen för bläddring: här bläddrar du och sorterar, filtrerar och uppdaterar data som hämtats från listan, och lägger till objekt genom att klicka på plusikonen (+).
  • Skärmen för information: här visar du detaljerad information om ett objekt, och kan välja att ta bort eller redigera objektet.
  • Skärmen för att redigera/skapa: här kan du redigera ett befintligt objekt eller skapa ett nytt.

I det vänstra navigeringsfältet kan du klicka eller trycka på en ikon i det övre högra hörnet för att växla till miniatyrvisning.

Växla vyer

Klicka eller tryck på varje miniatyr om du vill visa kontrollerna på den skärmen.

Den genererade appen

Härnäst ska vi utforska appen mer i detalj, och sedan anpassa den så att den passar våra behov bättre.