Skapa anpassade entiteter

Nästa ämne

Hantera entitetsdata

Fortsätt

Se igen

Common Data Service har utformats för alla våra företagskunder, från de minsta butikerna till de största organisationerna. Den gemensamma datamodellen innehåller en uppsättning standardentiteter som adresserar många vanliga företagsscenarier. Och som du såg i det föregående avsnittet kan du utöka de standardenheterna om så behövs. Men ibland kan du behöva något helt annat för att lösa de problem som är specifika för ditt företag. I sådana fall behöver du en anpassad entitet, och i det här avsnittet visar vi dig hur du skapar en sådan.

Det finns två sätt att skapa en entitet på:

  • Skapa entiteten från början. Det är vad vi ska göra i det här avsnittet.
  • Skapa en entitet som är baserad på en annan entitet genom att kopiera entitetens fält och inställningar, men inte dess data.

Skapa en entitet från början

I det här exemplet skapar vi en anpassad entitet, som vi kallar Produktgranskning, från början. Börja med att klicka på Ny entitet på fliken Entiteter. Ange ett entitetsnamn (utan blanksteg eller specialtecken), ett visningsnamn och en meningsfull beskrivning. Klicka på Nästa.

Ny entitet

På nästa skärm ser du de fem standardfält som alla standardentiteter och anpassade entiteter innehåller. Lägg till dina egna fält genom att klicka på Lägg till fält.

Standardentitetsfält

I det här exemplet lägger vi till fyra fält:

  • Granskningsdatum, vilket är ett obligatoriskt datumfält.
  • Produktklassificering, vilket är ett obligatoriskt heltalsfält. Vi skulle kunna använda en listruta här, där du skulle kunna specificera ett begränsat antal värden (t.ex. 1-5), men vi ska hålla det på en enkel nivå tills vidare.
  • Granskarens namn, vilket är ett valfritt textfält
  • Granskarens kommentar, vilket också är ett valfritt textfält.

När du är nöjd med resultatet klickar du på Skapa. När enheten har skapats innehåller den inte några data. Vi visar dig hur du kan importera data i nästa avsnitt.

Anpassade entitetsfält

Skapa en relation mellan två entiteter

Eftersom vi vill associera varje granskning till en viss produkt måste vi skapa en relation mellan entiteten produktgranskning och entiteten Produkt. Klicka på Ny relation på fliken Relationer i produktgranskningsentiteten. Välj sedan en Relaterad entitet, ange ett Namn, ett Visningsnamn och en Beskrivning. Skapa relationen genom att klicka på Spara.

Skapa en relation mellan entiteter

Ansluta till en anpassad entitet i PowerApps Studio

Du ansluter till en anpassad entitet i PowerApps Studio precis på samma sätt som när du ansluter till en standardentitet. Klicka på Ny och klicka sedan på Telefonlayout under Common Data Service. Du ser tillgängliga dataanslutningar till vänster och listan över entiteter till höger.

Ansluta till entitet i PowerApps Studio

I nästa avsnitt visar vi dig hur du hanterar data i Common Data Service.