Hantera entitetsdata

Nästa ämne

Common Data Service-säkerhet

Fortsätt

Se igen

I det här avsnittet tar vi upp datahantering i Common Data Service. Vi har berört import och export av data i andra avsnitt, men här ska vi titta närmare på hur du arbetar med data i Excel.

Importera data från Excel eller CSV

I det här exemplet ska vi importera data från Excel till entiteten Produktgranskning som vi skapade i förra avsnittet. Du kan även importera data från CSV-filer, vilket är ett vanligt format för dataöverföring. Här är en påminnelse om hur entiteten ser ut. Det markerade området är vad vi ska fokusera på i det här avsnittet.

Entiteten Produktgranskning

Klicka på Importera data i en entitet och gå sedan till den fil du vill importera från. Klicka på Visa mappning och se till att kolumnerna i Excel-filen har associerats till rätt fält i entiteten. När du är nöjd med mappningarna klickar du på Spara ändringar. Klicka på Importera när du är tillbaka på huvudimportskärmen.

Importera data från Excel

Exportera data till Excel

Exportera data om du behöver ha åtkomst till dem utanför Common Data Service. Klicka på Exportera data och vänta sedan på att zip-filen ska genereras. Öppna zip-filen och se exporterade data. Exportera data till Excel

Exportera en mall till Excel

Förutom att hämta data kan du hämta en mall. En mall är en Excel-fil med en struktur som matchar en entitets fält, men inte dess data. När du har hämtat mallen fyller du den manuellt eller automatiskt, och importerar tillbaka den i tjänsten. Klicka på Exportera mall i en entitet och ange sedan vilka fält du vill ha (i det här exemplet är ett fält valt). Klicka på Exportera till Excel och vänta sedan på att Excel-filen ska genereras. Öppna Excel-filen och du ser den exporterade mallen med de fält du har valt.

Exportera en mall till Excel

Öppna och arbeta med data i Excel

Avslutningsvis ska vi titta på alternativet Öppna i Excel. Om du har PowerApps-tillägget installerat kan du använda det här alternativet för att utforska och redigera dina data i Excel. Klicka på Öppna i Excel, i en entitet. Aktivera redigering, varvid tillägget upprättar en live-anslutning till entiteten i tjänsten och fyller i arbetsboken. Du kan redigera direkt i arbetsboken och lägga till och ta bort rader. Spara ändringarna genom att klicka på Publicera. Du kan också uppdatera data och kontrollera att du har en uppdaterad kopia. Du kan också filtrera data, vilket är särskilt användbart om en entitet innehåller stora mängder data.

Öppna i Excel

Med detta avrundar vi avsnittet om hur man hanterar data i Common Data Service – importera, exportera och arbeta med data i Excel. I nästa avsnitt tar vi upp datasäkerhet.