Common Data Service

Nästa ämne

Om entiteter

Fortsätt

Se igen

Data är själva hjärtat i affärsprogram och -processer – data från Excel, från lokala datakällor som SQL Server och molnkällor som Salesforce och SharePoint Online. Data kan vara relaterade till kunder, försäljning, anställda och mycket annat, men det gemensamma temat är att data är avgörande för ditt företag och att de spelar en viktig roll i apparna som du skapar i PowerApps. Hittills i kursen har du sett och arbetat med olika typer av datakällor och vi introducerade tidigare tjänsten Microsoft Common Data Service. I det här avsnittet ska vi ägna lite tid åt de närmare detaljerna, förklara fördelarna och visa hur du använder tjänsten.

Förstå tjänsten

Vi orienterar oss med hjälp av ett par diagram. Du har kanske sett det första diagrammet förr – det visar komponenterna i Microsofts plattform för affärsprogram. Du är naturligtvis bekant med PowerApps vid det här laget, men du kanske även har använt Microsoft Flow, Power BI eller andra komponenter. Det du ser är att Common Data Service, anslutningsappar och gatewayer är relevanta för alla dessa komponenter. Just nu används Common Data Service främst med PowerApps och Microsoft Flow, men den blir tillgänglig för andra komponenter så småningom.

Diagram över affärsplattform

När du nu vet var Common Data Service passar in kan vi titta på dess delar. Tänk på Common Data Service som en hierarki. På den lägsta nivån lagrar tjänsten data på ett skalbart och tillförlitligt sätt och gör dem tillgängliga så att fler program kan använda dem. Nästa nivå är Common Data Model som innehåller många entiteter som används i program och affärsprocesser: entiteter som Konto, Kontakt, Produkt och Försäljningsorder. Du kan utöka standardentiteterna och skapa anpassade för att uppfylla dina affärsbehov.

Arkitekturdiagram över Common Data Service

En entitet är bara en kombination av de metadata som beskriver den (fältnamn, datatyper och så vidare) och de data som du lagrar i den. Om du känner till Access eller någon annan databas, liknar en entitet mycket en tabell. Vi ska återkomma till entiteter i nästa avsnitt, men nu ska vi behandla fördelarna med att arbeta med entitetsdata i Common Data Service:

  • Lätt att hantera: Både metadata och data lagras i molnet. Du behöver inte oroa dig över hur de lagras.
  • Lätt att dela: Du kan enkelt dela data med dina kollegor eftersom PowerApps hanterar behörigheter.
  • Lätt att skydda: Data lagras säkert så att användarna enbart kan se dem om du ger dem åtkomst. Rollbaserad säkerhet gör att du kan styra åtkomsten till entiteter för olika användare inom din organisation.
  • Omfattande metadata: Datatyper och relationer utnyttjas direkt inom PowerApps. Definieringen av en fälttyp-URL kommer till exempel att presentera dina data som en hyperlänk i din app.
  • Produktivitetsverktyg: Entiteter är tillgängliga i tillägg för Microsoft Excel och Outlook för att öka produktiviteten och säkerställa att dina data är tillgängliga.
  • Listrutor: Inkludera listrutor från en omfattande standarduppsättning för att tillhandahålla snabba nedrullningsbara listrutor i dina enheter och appar.

Skapa en Common Data Service-databas

Du skapar en Common Data Service-databas i en miljö. Du har lärt dig om miljöer tidigare i kursen, så här kommer bara en snabb sammanfattning: en miljö är en behållare för appar och andra resurser, t.ex. Common Data Service. Varje miljö kan ha en instans av tjänsten som är kopplad till den. Följ dessa steg om du är miljöadministratör och vill lägga till tjänsten i en miljö.

Klicka på Skapa databas på fliken Start.

Common Data Service, skapa databas

Ange om du vill begränsa åtkomsten till databasen och klicka sedan på Skapa min databas.

Common Data Service, ange åtkomst

När processen är klar kan du se alla standardentiteter som ingår i den gemensamma datamodellen. Vissa av dem som visas nedan.

Common Data Service, standardentiteter

Vissa delar av det här avsnittet kan vara okänd information för dig om du inte har arbetat med databaser tidigare. Men det allmänna konceptet är enkelt: Common Data Service tillhandahåller ett säkert och tillförlitligt sätt att lagra data och behandla dessa data i vanliga entiteter som Konto, Kontakt, Produkt och Försäljningsorder. I nästa avsnitt ska vi fördjupa oss mer i entiteter.