Guidad utbildning för PowerApps

Nästa ämne

Delarna i PowerApps

Fortsätt

Se igen

Välkommen till Guidad utbildning för Microsoft PowerApps. I den här onlinekursen som du genomför i egen takt förklaras PowerApps steg för steg, så att du kan bygga upp dina kunskaper från grunden.

Denna guidade utbildning innehåller många sektioner, och varje sektion innehåller i sin tur många avsnitt. Kursen är utformad för att ge vägledning i lagom stora segment i ett logisk flöde, så att du snabbt lär dig de grundläggande begreppen och kan ta del av detaljinformation och åskådliga exempel. Den innehåller dessutom massor av visuell information som underlättar inlärandet.

Om du är nybörjare när det gäller PowerApps, så hjälper den här kursen dig att snabbt komma igång, och om du redan är bekant med PowerApps så hjälper den dig att fylla igen kunskapsluckorna. Vi hoppas att du kan dra nytta av kursen. Vi kommer dessutom att lägga till mer innehåll i framtiden.

Vad är PowerApps?

PowerApps är en samling programtjänster och appar som fungerar tillsammans så att du snabbare och enklare ska kunna skapa och dela anpassade branschspecifika program.

Animerad PowerApps-introduktion

PowerApps ansluter till de molntjänster och datakällor som du redan använder, vilket ger dig möjlighet att snabbt skapa appar som passar specifika behov utifrån de kunskaper du redan har. Du kan dela appar direkt med dina kollegor via webben, surfplattor och mobila enheter. PowerApps är integrerat med Microsoft Flow, vilket gör det möjligt att utlösa arbetsflöden direkt från apparna. PowerApps kan vara snabbt och enkelt och producera en app i minuten genom att hämta in data från Excel eller någon molntjänst. Men PowerApps är också robust och i företagsklass och redo för komplexa krav som att spåra tillgångar i en organisation och anslutas till organisationens serversystem.

Delarna i PowerApps

PowerApps består av komponenter med vilka du kan skapa, dela och administrera appar, och komponenter som används för att köra dessa appar. Du skapar appar i PowerApps Studio för webben eller PowerApps Studio för Windows med hjälp av de dataanslutningar som din app kräver. Du använder web.powerapps.com för att konfigurera och hantera dataanslutningar och lokala gatewayer och för att arbeta med Common Data Service, vilket vi tar upp i ett senare avsnitt. När du har skapat en app kan du dela den i Microsoft AppSource och administrera den i den Administrationscenter.

Du kör appar i en webbläsare från Microsoft Dynamics 365 eller genom att använda PowerApps Mobile, som är tillgängligt för Windows-, iOS- och Android-enheter.

Vi följer detta flöde att skapa, dela, administrera och köra appar när vi går igenom resten av den interaktiva PowerApps-utbildningen.

Hur PowerApps matchar din roll

PowerApps gör det enkelt för affärsanalytiker och andra experter att skapa appar med de kunskaper de redan har. Men det finns även andra typer av PowerApps-användare. Vissa användare kör helt enkelt bara appar som andra har skapat. Andra personer, som försörjer sig på att skriva kod (professionella utvecklare) använder PowerApps för att snabbt kunna skapa avancerade appar.

Hur du använder PowerApps beror på vilken roll du har i projektet eller gruppen, och denna roll kan ändras med tiden. En av dina medarbetare skapar kanske en app som är knuten till ert företagsomfattande CRM-system, och du använder den regelbundet för att spåra lovande leads. Men det kan också vara så att du också skriver appar och delar dem inom arbetsgruppen eftersom dina kollegor tycker att de är väldigt användbara.

Nästa steg

Nu när du har fått en översikt genom den här kursen, så vet du mer om vad PowerApps är för något, och vilka dess huvudelement är. I nästa avsnitt ska vi titta närmare på de enskilda komponenterna i PowerApps.