PowerApps-miljöer

Nästa ämne

Common Data Service

Fortsätt

Se igen

Om du har följt med i kursen så här långt, har du ägnat tid åt att arbeta i web.powerapps.com. Oavsett om du känner till det eller ej så har du hela tiden arbetat i en specifik miljö. En miljö är helt enkelt en gruppering av appar och andra resurser (mer om detta snart). Om du tittar på det övre högra hörnet i skärmen i web.powerapps.com så ser du en nedrullningsbar meny som visar din aktuella miljö.

Miljöväljare

Om PowerApps är nytt för dig så kanske du bara har standardmiljön just nu. Klicka eller knacka på menyn för att se om det finns andra miljöer tillgängliga.

Varför använda miljöer?

En miljö är en behållare för program och andra resurser, som t.ex. dataanslutningar och flöden från Microsoft Flow. Det är ett sätt att gruppera objekt baserat på affärskrav. Det finns många anledningar till att skapa fler miljöer utöver standardmiljön:

  • Separat apputveckling efter avdelning: i en stor organisation kan varje avdelning arbeta i olika miljöer.
  • Stöd för ALM (Application Lifecycle Development): du kan ha separata miljöer för appar i utveckling och appar som du redan har slutfört och delat.
  • Hantera dataåtkomst: varje miljö kan ha en egen Common Data Service-databas och andra dataanslutningar som är specifika för miljön (dvs. de delas inte mellan miljöer).

Det gäller att komma ihåg att miljöer endast är relevanta för appskapare och PowerApps-administratörer. När du delar en app till en användare kör användaren bara appen så länge som denne har rätt behörigheter. Användaren behöver inte bry sig om vilken miljö appen kom ifrån.

Skapa en miljö

Hittills i den här kursen har vi fokuserat på appskapare, men miljöer skapas och hanteras av administratörer. Om du inte är administratör kan denna information fortfarande vara användbar när du pratar med din administratör om hur du konfigurerar miljöer. I PowerApps administrationscenter klickar eller trycker du på Miljöer och sedan på Ny miljö. På skärmen Ny miljö ange du ett namn för miljön, väljer en region, väljer om du vill skapa en Common Data Service-databas för miljön och klickar eller trycker på Skapa en miljö.

Skapa en miljö

Det var allt, nu har du en ny miljö att arbeta i. Om du går tillbaka till web.powerapps.com kommer du att se den i den nedrullningsbara meny över miljöer.

Hantera åtkomst till en miljö

Du har åtkomst till en miljö om du är:

  • En Miljöadministratör: du har fullständig behörighet i miljön.
  • En Miljöskapare: du kan se alla appar, skapa appar och arbeta med Common Data Service (andra behörigheter gäller).

Som administratör beviljar du åtkomst till en miljö från fliken Miljöer. Klicka eller tryck först på en miljö. För att lägga till någon (en Miljöskapare i det här exemplet) klickar du eller trycker på Miljö roller sedan på Miljöskapare. Därifrån kan du lägga till användare eller grupper i rollen och klicka på Spara.

Hantera miljöåtkomst

Du förstår nu fördelarna med miljöer, hur du skapar dem och beviljar åtkomst till dem. Även om du inte har en administratörsroll är det bra att känna till hur detta fungerar. Därmed avslutar vi detta avsnitt om att hantera appar och du är nu väl förberedd för nästa avsnitt, "Hantera data", som fokuserar på Common Data Service.