Skip to main content

Dela dina appar

Nästa ämne

Versionshantering av appar

Fortsätt

Se igen

Det är bra att kunna skapa appar som adresserar dina egna affärsbehov, men det är ännu bättre att kunna dela dessa appar med andra. Nu när du vet hur du skapar en app ska vi i det här avsnittet lära dig hur du delar den. Du kan dela en app med specifika användare eller grupper, eller kan du dela den med hela organisationen. När du delar en app med någon kan de köra den från Dynamics 365 i en webbläsare eller via PowerApps Mobile för Windows, iOS eller Android. Om du ger någon deltagarrättigheter så kan den personen också uppdatera appen.

Förbered för att dela en app

Du måste spara en app i molnet innan du kan dela den med någon. Ge appen ett meningsfullt namn och en beskrivning, så att användarna förstår vad din app handlar om och enkelt kan välja den från en lista. I PowerApps Studio klickar eller trycker du på Fil och anger sedan en beskrivning.

Appbeskrivning

Var medveten om att de ändringar du gör i en delad app går vidare till de personer som du delat den med så snart du sparar ändringarna. Detta kan vara bra om du förbättrar appen, men kan även påverka andra om du tar bort eller avsevärt ändrar på funktioner.

Dela en app

På en appanel i web.powerapps.com klickar du på knappen med tre punkter (. . .) och klickar sedan på Dela.

Dela en app från web.powerapps.com

Härifrån kan du dela en app och även styra appversionshanteringen, som vi tar upp i nästa avsnitt. Ange de användare och grupper som du vill dela appen med och vilken roll var och en av dem ska ha – Användare eller Deltagare. Klicka eller tryck för att Spara.

Välj användare och grupper

Om du väljer att meddela användare via e-post får alla du delat appen med ett e-postmeddelande med en länk till Dynamics 365. Appdeltagare får också en länk till web.powerapps.com. Om någon inte följer länken till Dynamics 365 så visas inte appen för dem där. Den kommer att finnas i AppSource, men de måste själva lägga till den i Dynamics 365.

App i Dynamics 365

Behörigheter och licensiering

Vi kommer inte att gå in närmare på behörigheter och licensiering, men vi vill beskriva några av grunderna som relateras till delning:

  • Användare och deltagare behöver behörigheter till alla anslutningar och gatewayer som en delad app använder. Vissa behörigheter medföljer appen implicit, men andra måste beviljas explicit.
  • Om appen använder Common Data Service-entiteter måste användare och deltagare ha åtkomst till Common Data Service-databasen. Deltagare behöver också en PowerApps "P2"-licens om de direkt arbetar med entiteter.

Att dela appar är enkelt och är ett bra sätt att ta en app som du tycker är användbar och göra den tillgänglig för personer i din organisation. I nästa avsnitt kommer vi att förklara hur du kontrollerar vilken version av en app som är aktiv, när du använder och delar denna app.