Versionshantering av appar

Om något går fel eller om du av misstag sparar en ändring i en app, kan det vara bra att veta att du kan få hjälp genom PowerApps. PowerApps sparar en historik över de ändringar du gör i de appar som sparas i molnet. Du kan visa de versioner som har sparats och återställa din app till en tidigare version om så behövs. Du bör dock tänka på att om appen delas mellan olika personer så får även dessa personer den återställda versionen.

Versionshantering av en app

På en appanel i web.powerapps.com klickar du på knappen med tre punkter (. . .) och klickar sedan på Information.

Få tillgång till appversionen genom att klicka på informationen

Härifrån kan du kontrollera appversionshanteringen och även dela en app, vilket vi beskrev i föregående avsnitt. Om du vill gå tillbaka till en tidigare version av en app klickar du på Återställ för versionen i fråga (version 3 i det här exemplet) och bekräftar genom att klicka på Återställ igen. Som du ser i exemplet När du har återställt version 3 behandlar PowerApps, som du ser i detta exempel, detta som en ny version (version 5 i det här exemplet), istället för att bara skriva över version 4.

Återgå till en tidigare appversion

Versionshantering kan vara användbart om du behöver återställa en tidigare version av en app. Tänk på detta om du skulle stöta på problem med någon av dina appar. Nu när du vet hur du kan dela dina appar och återställa dem vid behov, så går vi vidare till det avslutande avsnittet vad gäller apphantering i den här kursen, nämligen miljöhanteringen.