Delarna i PowerApps

Nästa ämne

Relaterade tekniker

Fortsätt

Se igen

I det första avsnittet i den handledda utbildningen läste du om de viktigaste delarna i PowerApps. Nu ska vi ge lite mer detaljerad information om varje del. PowerApps är en uppsättning programvarutjänster och appar som arbetar tillsammans och det finns relaterad teknik som gör detta till ett kraftfullt ekosystem. PowerApps-komponenterna är:

  • web.powerapps.com – hantera och dela appar som du skapar
  • PowerApps Studio – skapa kraftfulla appar med lättanvända, visuella verktyg
  • PowerApps Mobile – kör appar i Windows-, iOS- och Android-enheter
  • PowerApps administrationscenter – administrera PowerApps-miljöer och andra komponenter

Vi förväntar oss inte att du ska ägna en massa tid åt att bara lära dig vad PowerApps är, men vi tror att det kan vara bra med lite mer information.

web.powerapps.com

Om du skapar appar är det där du spenderar det mesta av din tid. Du lär dig av exempelappar och mallar som finns här och du kan se alla appar som du har skapat. Du skapar appar i PowerApps Studio för webben eller PowerApps Studio för Windows och delar dessa apparna med personer och organisationer. Du hanterar data: anslutningar, gatewayer och entiteter (som vi strax återkommer till.) Du ser även alla flöden som skapats i flows.microsoft.com, vilka du kan integrera med dina appar.

Webbplatsen web.powerapps.com

PowerApps Studio

PowerApps Studio finns tillgängligt som en webbapplikation som du kan använda i alla moderna webbläsare och som ett Windows-program. PowerApps Studio har tre fält och en menyflik, som gör att appskapandet liknar arbetet med bilder i PowerPoint:

  1. Vänstra navigeringsfältet, där du kan visa en miniatyrbild för varje skärm i appen eller en hierarkisk vy över alla kontroller på varje skärm
  2. Mittenrutan, som visar skärmen som du arbetar med
  3. Högra rutan, där du anger alternativ som layout och datakällor
  4. Egenskaper-listrutan, där du väljer de egenskaper som formler tillämpas på
  5. Formelfältet, där du lägger till formler (som i Excel) som definierar appbeteendet
  6. Menyfliksområdet, där du lägger till kontroller och anpassar designelement

PowerApps Studio

PowerApps Mobile

PowerApps Mobile för Windows, iOS och Android tillhandahåller en miljö där du kan hitta och använda appar. I stället för att gå till separata appbutiker stannar du kvar i PowerApps och har åtkomst till alla appar som du har skapat och som andra har delat med dig. När du använder appar i PowerApps Mobile får du ut mest möjliga av din enhets funktioner, som kamerakontroller, GPS-position och mycket mer.

PowerApps Mobile

Administrationscenter

PowerApps administrationscenter är den centraliserade platsen för att administrera PowerApps i en organisation. Det är här du definierar olika miljöer som rymmer appar, anslutningar och andra element. Administrationscentret är också platsen där du skapar Common Data Service-databaser och hanterar behörigheter och dataprinciper.

PowerApps administrationscenter

I nästa avsnitt ska vi lära dig om den uppsättning med relaterade tekniker som PowerApps arbetar med för att skapa ett kraftfullt ekosystem för utveckling av appar.