En snabb inblick i hur du kan skapa appar i PowerApps

Nästa ämne

Skapa din första app i PowerApps

Fortsätt

Se igen

Nu när du lärt dig grunderna för PowerApps är det dags för en snabb genomgång av hur du kommer igång med appar. Vi ska titta på exempelappar, skapa appar från en mall, använda delade appar och skapa appar från en datakälla. I nästa avsnitt ska vi ta itu med mer praktiska exempel på hur du kan skapa appar.

Kolla in några exempelappar

I web.powerapps.com har du tillgång till flera exempelappar som du kan använda i din webbläsare. Genom att utforska dessa appar får du en snabb uppfattning om vad du kan göra och hur PowerApps kan hjälpa ditt företag.

PowerApps-exempelappar

Varje exempelapp är avsedd för ett visst syfte, t.ex. att hantera en budget, kontrollera en plats eller spåra tjänstbiljetter. De här apparna innehåller exempeldata som är tänkta att inspirera dig att tänka vidare. Den här appen illustrerar hur ett golvföretag kan hjälpa sina representanter att leverera korrekta och omedelbara kostnadsuppskattningar när de besöker kunderna på plats.

PowerApps-exempelapp för golvläggning

Skapa en app från en mall

En annan bra sätt du kan börja på är genom att bygga en app från en mall. Mallar är enkelt uttryckt exempelappar som du kan öppna för att bättre förstå hur de är uppbyggda. De använder exempeldata genom vilka du kan få en uppfattning om vad du kan göra, och när du öppnar dem i PowerApps Studio ser du rent konkret hur en app är uppbyggd. Observera att mallar för tillfället bara är tillgängliga i PowerApps Studio för Windows för – inte i PowerApps Studio för webben.

PowerApps-appmall

När det t.ex. gäller mallen Budgetspårare kan du skapa en app som hjälper dig att spåra budgeten för projekt och händelser, med anpassade kategorier, enkel inmatning och visuell information som tydligt visar driftkostnaderna.

PowerApps-budgetspårarmall

Använda delade appar

Om din grupp har startats med hjälp av PowerApps, så har kanske andra personer redan delat appar med dig. När personer delar appar med dig visas de i AppSource, och även i Dynamics 365, om du har valt att inkludera dem där. Om du är en bidragsgivare till dessa appar, visas de även i web.powerapps.com.

PowerApps-delning

Skapa en app från en datakälla

Skapa appar i PowerApps Studio för webben eller PowerApps Studio för Windows. Du kommer att kunna ansluta till datakällor och börja skapa appar i ett visuellt designprogram.

PowerApps-app från data

Ett bra sätt att komma igång på är att generera en app från dina egna data. Dirigera bara PowerApps till önskad datakälla (t.ex. en SharePoint-lista) och ser hur PowerApps automatiskt skapar en treskärmsapp med vilken du kan bläddra i listan, visa detaljinformation och redigera data. Sedan kan du börja anpassa appen tills den ser ut och fungerar exakt som du vill ha den. Vi ska se hur den följande appen skapas i nästa avsnitt.

PowerApps-treskärmsapp

Du kan även skapa program från grunden och lägga till alla delar efter hand, men det enklaste sättet att lära sig PowerApps är att starta med ett exempel eller en mall, eller ansluta till datakällan och låta PowerApps generera appen för dig. Du kan spinna vidare och låta fantasin löpa. Det kommer att bli mer av den varan senare i kursen! I nästa avsnitt får du lära dig hur du skapar en app från data.