Relaterade tekniker

Nästa ämne

En snabb inblick i hur du kan skapa appar i PowerApps

Fortsätt

Se igen

Följande tekniker används ofta med PowerApps för att skapa och dela robusta appar i en organisation. Dina appar kan integrera data från flera källor och innehåller arbetsflöden som automatiserar uppgifter.

  • Microsoft Flow – skapa automatiska arbetsflöden mellan dina favoritappar och tjänster
  • Datakällor, anslutningar, kopplingar och gatewayer – infoga molndata och lokala data i dina appar
  • Common Data Services – integrera affärsdata med hjälp av den gemensamma datamodellen
  • Microsoft Dynamics 365 – kör alla dina affärsappar på webben
  • Microsoft AppSource – dela dina appar på den här centrala platsen för Microsoft och våra många partner

Microsoft Flow

Microsoft Flow är en tjänst som automatiserar arbetsflödet för ett växande antal appar och tjänster som företagsanvändare förlitar sig på. Microsoft Flow kan påskynda verksamheten så att du ägnar mindre tid åt vardagliga och repetitiva aktiviteter, och mer tid åt det du egentligen vill göra. Använd Microsoft Flow tillsammans med PowerApps när du vill skapa appar som utlöser och svarar på arbetsflöden.

Microsoft Flow

Datakällor, anslutningar, kopplingar och gatewayer

Det finns många datakällor som du kanske är intresserad av, och PowerApps använder kopplingar att ansluta till dessa datakällor. Några av de mest populära datakällorna visas nedan – många av dem är molntjänster som Salesforce. Kopplingar kanske inte känns som den häftigaste aspekten av apputveckling, men de är nödvändiga för att du ska kunna arbeta med de data som du, dina kollegor och dina kunder är intresserade av. För data som lagras lokalt istället för i molnet använder du en gateway som tillhandahåller en tillförlitlig anslutning mellan PowerApps och datakällan. Gatewayen är placerad på en lokal dator och kommunicerar med PowerApps.

Datakällor och anslutningsappar för PowerApps

Microsoft Common Data Service

Common Data Service gör det enkelt att integrera affärsdata från flera olika källor. Tjänsten använder Common Data Model som inkluderar många entiteter som är gemensamma för appar och affärsprocesser, t.ex. entiteter som Kontakt, Produkt och Försäljningsorder. Tjänsten lagrar data på ett skalbart och tillförlitligt sätt och gör informationen tillgänglig så att fler program kan använda den. Programmen kan vara appar som du skapar i PowerApps, andra Microsoft-program eller program från tredje part. På bilden nedan visas en del av entiteten Kontakt i web.powerapps.com.

Kontakt-entiteten i PowerApps

Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 är en molntjänst med specialbyggda appar med vilka du kan adressera specifika affärsbehov som säljstöd, drift eller kundtjänst. I PowerApps delar du appar i AppSource. De användare som du delar med kan visa och köra dessa appar i Dynamics 365 och på mobila enheter. Fördelen med att ha apparna i Dynamics 365 är att du har ett ställe där du kan köra alla appar – från skapare i din organisation, från Microsoft och från tredje part.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft AppSource

AppSource är även det ställe där du lätt kan hitta och utvärdera appar från dina kollegor, från Microsoft och från våra partners. När du delar en app från PowerApps kan göra du den tillgänglig i AppSource. Du kan välja att göra den tillgänglig enbart för personer i organisationen, eller så kan du göra den allmänt tillgänglig.

Microsoft AppSource

Nu har du lite mer information om alla delarna i PowerApps och relaterade tekniker. Känn inte att du måste memorera listan, eftersom vi kommer att fortsätta att fördjupa dina kunskaper inom alla områden i den här kursen. Efter detta följer en introduktion till vad du har för alternativ till att skapa appar.