Anpassa appen (SharePoint-lista)

Nästa ämne

Utforska appformulär (SharePoint-lista)

Fortsätt

Se igen

I de första två avsnitten i den här sektionen genererade du en app från en SharePoint-lista och utforskade appen för att bättre förstå hur treskärmsapparna är uppbyggda. Den app som PowerApps genererade är användbar men ofta kan man behöva anpassa en app efter det att den har genererats. I det här avsnittet ska vi gå igenom några grundläggande ändringar för varje skärm i appen. Det är mycket mer du kan göra om du vill anpassa en app, men det tar vi upp i senare avsnitt. Till att börja med kan du läsa det här avsnittet och sedan bygga vidare härifrån. Ta vilken app som helst som du har genererat – från en lista, en Excel-fil eller en annan källa – och se hur du kan anpassa den. Det är faktiskt det bästa sättet om man vill lära dig hur appar är konstruerade.

Bläddringsskärmen

Vi börjar med bläddringsskärmen. SharePoint-listan innehåller en bild för varje produkt, men bilden visas inte som standard. Låt oss fixa det. Välj en annan layout för bläddringsskärmen i rutan till höger på fliken Layout. Resultaten visas direkt eftersom PowerApps uppdaterar appen i takt med att du gör ändringarna.

Anpassa bläddringsskärmens layout

Med grundlayouten i botten så ändra nu de fält som visas. Klicka eller tryck på ett fält i det första objektet och ändra sedan de data som visas för varje objekt i rutan till höger. Detta ger en bättre sammanfattning av varje objekt i listan.

Anpassa bläddringsskärmens fält

Informationsskärmen

Vi vill ändra den ordning i vilken fälten visas på informationsskärmen, och vi vill också visa bilden. Det finns olika kontroller på den här skärmen, så processen skiljer sig något från bläddringsskärmen. Klicka eller tryck på ett fält i den högra rutan och dra sedan fältet Rubrik så att det hamnar högst upp. Klicka eller tryck sedan på fältet Bild så att det visas.

Anpassa informationsskärmens fält

Redigera/skapa-skärmen

På den skärm där du kan redigera och skapa poster vill vi avslutningsvis ändra ett fält så att det blir lättare att ange text. Klicka på eller tryck på listrutan för fältet Översikt och klicka eller tryck sedan på kontrollen Redigera flerrads-text.

Anpassa redigeringsskärmens fält

Du ser hur du med några få enkla steg kan förbättra en genererad apps utseende och funktioner. I det här avsnittet har vi fokuserat på användargränssnittet i PowerApps Studio, vilket erbjuder en mängd olika alternativ för hur du kan anpassa dina appar. I nästa avsnitt tar vi upp formler, vilka spelar en viktig roll för apparnas beteende.