Skip to main content

Utforska appformulär (SharePoint-lista)

Nästa ämne

Generera en app (Common Data Service)

Fortsätt

Se igen

En av de största fördelarna med PowerApps är att man inte behöver skriva traditionell programkod – du behöver inte vara utvecklare för att skapa appar! Men du behöver fortfarande veta hur du uttrycker logik i en app och hur du hanterar navigering, filtrering, sortering och andra funktioner i appen. Det är här som formlerna kommer in. Om du har använt Excel-formler tidigare känns nog den metod som PowerApps använder välbekant. I det här avsnittet vi visar några grundläggande formler för textformatering och går sedan igenom tre av de formler som PowerApps inkluderar i den genererade appen. Du får en känsla för vad formler kan göra. Du kan sedan ägna lite tid åt att studera andra formler i den genererade appen och skriva egna.

Förstå formler och egenskaper

I det föregående avsnittet inkluderade vi prisfältet i bläddringsskärmens galleri, men den visades som ett enkelt tal utan någon valutasymbol. Anta att vi vill lägga till ett dollartecken och även ändra textfärg beroende på hur mycket objektet kostar (till exempel rött om det är mer än 5 dollar, annars grönt). Följande bild visar idéen.

Textformatering för färg och valuta

Låt oss börja med valutaformateringen. Som standard drar PowerApps bara in ett prisvärde för varje objekt, vilket anges som Text-egenskap för den etikett som visar priset.

Standardformatering för pris

Om du vill lägga till en dollarvalutasymbol klickar eller trycker du på etikettkontrollen och i formelfältet anger du Textegenskap för den här formeln.

Prisets valutaformatering

Formeln – Text(Price, "[$-en-US]$ ##.00" använder Textfunktionen för att ange hur siffran ska formateras. Formeln fungerar som en Excel-formel, men PowerApps-formlerna refererar till kontroller och andra appelement istället för till celler i ett kalkylblad. Om du klickar eller trycker på en kontroll och sedan klickar eller trycker på den nedrullningsbara listrutan för egenskap kommer du att se en lista över egenskaper som är relevanta för kontrollen. Här är till exempel från en lista över egenskaper för en etikett. Vissa egenskaper är relevanta för många kontroller och andra endast för en viss kontroll.

Ange egenskaper

Om du vill formatera färgen baserat på priset använder du en formel som de här för etikettens egenskap Färg: If(Price > 5, Color.Red, Color.Green).

Prisets färgformatering

Formler som ingår i den genererade appen

När du nu förstår hur du kan använda formler tillsammans med egenskaper ska vi titta på tre exempel på formler som PowerApps använder i den genererade appen. Exemplen är alla från bläddringsskärmen och arbetar med OnSelect-egenskapen, som definierar vad som händer när en användare klickar eller trycker på en appkontroll.

 • Den första formeln är kopplad till IconNewItem1-kontrollen: Nytt objekt-ikonen . Du klickar eller trycker på den här kontrollen för att gå från bläddringsskärmen till redigera/skapa-skärmen och skapar ett objekt.

  • Formeln är NewForm(EditForm1);Navigate(EditScreen1, ScreenTransition.None)
  • Formeln exemplifierar ett nytt redigeringsformulär och navigerar därefter till redigera/skapa-skärmen så att du kan skapa ett nytt objekt. Värdet ScreenTransition.None innebär att det inte är någon övergång mellan skärmar (som till exempel en övertoning).
 • Den andra formeln är kopplad till IconSortUpDown1-kontrollen: Sortera galleriet-ikonen . Du klickar eller trycker på den här kontrollen för att sortera listan över objekt i bläddringsskärmens galleri.

  • Formeln är UpdateContext({SortDescending1: !SortDescending1})
  • Formeln använder UpdateContext för att uppdatera en variabel som kallas SortDescending1. Variabelns värde växlar fram och tillbaka när du klickar på kontrollen. Detta informerar galleriet på den här skärmen hur det ska sortera objekten (visa videoklippet för mer information).
 • Den tredje formeln är kopplad till NextArrow1-kontrollen: Gå till informationpil-ikonen . Du klickar eller trycker på den här kontrollen för att gå från bläddringsskärmen till informationsskärmen.

  • Formeln är Navigate(DetailScreen1, ScreenTransition.None)
  • Formeln navigerar till informationsskärmen, igen utan någon övergång.

Det finns många andra formler i appen, så ta ägna lite tid åt att klicka på kontroller och se vilka formler som har angetts för olika egenskaper.

Sammanfattning

Därmed avslutar vi detta avsnitt om utforskandet av den genererade appen och genomgången av skärmar, kontroller, egenskaper och formler som ger appen dess funktioner. Om du har följt med bör du nu ha en bättre förståelse för hur en genererad app fungerar. Nu kan du med dig denna kunskap när du skapar dina egna appar.

Innan vi går vidare till nästa avsnitt ska vi gå tillbaka till SharePoint och visa dig hur appen nu är integrerad med listupplevelsen. Som du märker fungerar nu FlooringApp som en vy i listan, och du kan starta appen genom att klicka på Öppna. Detta ger ett enkelt sätt att hantera dina listor med en egen, anpassad upplevelse.

App som en vy i Sharepoint-lista

När du nu har gått igenom SharePoint app-avsnittet kan du välja vad du vill göra härnäst:

Avsnittet om hantering visar dig hur du delar och versionshanterar appar och ger en introduktion till miljöer, vilka fungerar som behållare för appar, data och andra resurser. Vi rekommenderar att alla någon gång ska gå igenom hanteringsavsnittet, men Common Data Service-avsnittet har också information som är mycket användbar, inklusive fler app-anpassningar.